രേണുക

രേണുക   രേണുക… അതായിരുന്നു അവളുടെ പേര്… കാണാൻ മൊഞ്ചുള്ള ഒരു നാടൻ പെണ്കുട്ടി.ഒരു നാട്ടിൻ പ്രദേശത്തായിരുന്നു ആയിരുന്നു അവളുടെ വീട്. മലഞ്ചരിവും പുഴയും നിറയെ പച്ചപ്പും മരങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമം.വെറും നാടൻ പെണ്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോര രേണുകയെ – ആരും ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്നഒരു അഴക് ആയിരുന്നു അവൾ. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഒരുപാട് പേര് പുറകെ നടന്ന ഒരു “ചരക്ക്” ആയിരുന്നു. 10 ഇൽ പഠിക്കുന്ന സമയം, വെള്ള […]

Continue reading

രേണുക

രേണുക   രേണുക… അതായിരുന്നു അവളുടെ പേര്… കാണാൻ മൊഞ്ചുള്ള ഒരു നാടൻ പെണ്കുട്ടി.ഒരു
നാട്ടിൻ പ്രദേശത്തായിരുന്നു ആയിരുന്നു അവളുടെ വീട്. മലഞ്ചരിവും പുഴയും നിറയെ
പച്ചപ്പും മരങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമം.വെറും നാടൻ പെണ്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പോര രേണുകയെ – ആരും ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്നഒരു അഴക് ആയിരുന്നു അവൾ. സ്കൂളിൽ
പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഒരുപാട് പേര് പുറകെ നടന്ന ഒരു “ചരക്ക്” ആയിരുന്നു. 10 ഇൽ
പഠിക്കുന്ന സമയം, വെള്ള […]

Continue reading

Pathinalu vayathinile Part 2

പതിനാല് വയതിനിലെ PART 2   (രാഗി ചേച്ചിയെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തില്‍ അവര്‍ക്കുള്ള സാരിയും മുല്ലപൂക്കളും ആയി എത്തിയ അവന് തന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചി തന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ദുബായിലേക്ക് പോയ വാര്‍ത്ത ആണ് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. അതു അവനു താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറം ആയിരുന്നു…….വാര്‍ത്ത‍ കേട്ട അവന്‍ ഒരലര്‍ച്ചയോടെ താഴെ വീഴുന്നു……ആ അലര്‍ച്ചയുടെ അര്‍ഥം എന്തെന്നറിയാതെ അവന്‍റെ അമ്മ.പരിഭ്രമിച്ചു നില്കുന്നു..തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാം..) മോനെ മോനെ ……നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയെ …….അവരുടെ കണ്ണില്‍ നിന്നും കണ്ണുനീര്‍ […]

Continue reading

Pathinalu vayathinile Part 2

പതിനാല് വയതിനിലെ PART 2   (രാഗി ചേച്ചിയെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തില്‍ അവര്‍ക്കുള്ള
സാരിയും മുല്ലപൂക്കളും ആയി എത്തിയ അവന് തന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചി തന്നോട് ഒരു
വാക്ക് പോലും പറയാതെ ദുബായിലേക്ക് പോയ വാര്‍ത്ത ആണ് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. അതു അവനു
താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറം ആയിരുന്നു…….വാര്‍ത്ത‍ കേട്ട അവന്‍ ഒരലര്‍ച്ചയോടെ താഴെ
വീഴുന്നു……ആ അലര്‍ച്ചയുടെ അര്‍ഥം എന്തെന്നറിയാതെ അവന്‍റെ അമ്മ.പരിഭ്രമിച്ചു
നില്കുന്നു..തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാം..) മോനെ മോനെ ……നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയെ …….അവരുടെ
കണ്ണില്‍ നിന്നും കണ്ണുനീര്‍ […]

Continue reading