രണ്ടു കാമചാരികള്‍

രണ്ടു കാമചാരികള്‍ പെട്ടെന്ന് ഹേമ
വല്ലാത്തൊരുഅവസ്ഥയിലേക്കുകുത്തനെപതിച്ചു.മഹേഷുമായി ഇണചേരാനുള്ള തീരാത്തകൊതിയില്‍
കാമവിവശയായി അവള്‍ഉരുകി.ഭര്‍ത്താവിന് വെളുപ്പിനെ പോകേണ്ടിവന്നതിനാലാണ് പതിവിലും
നേരത്തെ അവള്‍ഉണര്‍ന്നത്.നെത്സണ്‍ മണ്ഡേല റോഡിലുള്ള ഒരുവസതിയിലും അപ്പോള്‍‍
വിളക്കുകള്‍തെളിഞ്ഞിരുന്നില്ല.പ്രഭാത സവാരിക്കാര്‍ മാത്രംനടക്കാനിറങ്ങിയിരുന്നു.
അവള്‍ തനിച്ചായപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന്മഹേഷിന്റെ രൂപം മനസ്സിലേക്ക്
ആര്‍‍ത്തിപിടിച്ചെത്തിയത്. എന്നും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പ് അവള്‍നൂറാവര്‍ത്തി
മഹേഷിന്റെ നാമം മന്ത്രിച്ച് ആരൂപം ആവാഹിച്ചെടുക്കും.അതുമാത്രം മനസ്സില്‍‍ നിര്‍ത്തി
സങ്കല്പരതിയില്‍അഭിരമിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോള്‍‍അപ്രതീക്ഷിതമായി
ഭര്‍ത്താവിന്റെകടന്നാക്രമണം.എതിര്‍‍പ്പുകളൊന്നുംപ്രകടിപ്പിക്കാതെ
പൂര്‍‍ണവിധേയത്വത്തില്‍‍കിടന്നുകൊടുക്കുമ്പോഴും വിയര്‍ത്തുകിതച്ച്അയാളുറങ്ങുമ്പോഴും
അവളുടെ മനസ്സിലെആവാഹനരൂപത്തിന് മാറ്റം വരാറില്ല. മഹേഷിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാംതന്നെ
അവള്‍അറിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നു.ജങ്ഷനില്‍എസ്.ടി.ഡി.ബൂത്തും
ഡി.ടി.പി.സെന്ററുംനടത്തുന്ന മഹേഷ് നെത്സണ്‍ മണ്ഡേല […]

Continue reading

രണ്ടു കാമചാരികള്‍

രണ്ടു കാമചാരികള്‍ പെട്ടെന്ന് ഹേമ വല്ലാത്തൊരുഅവസ്ഥയിലേക്കുകുത്തനെപതിച്ചു.മഹേഷുമായി ഇണചേരാനുള്ള തീരാത്തകൊതിയില്‍ കാമവിവശയായി അവള്‍ഉരുകി.ഭര്‍ത്താവിന് വെളുപ്പിനെ പോകേണ്ടിവന്നതിനാലാണ് പതിവിലും നേരത്തെ അവള്‍ഉണര്‍ന്നത്.നെത്സണ്‍ മണ്ഡേല റോഡിലുള്ള ഒരുവസതിയിലും അപ്പോള്‍‍ വിളക്കുകള്‍തെളിഞ്ഞിരുന്നില്ല.പ്രഭാത സവാരിക്കാര്‍ മാത്രംനടക്കാനിറങ്ങിയിരുന്നു. അവള്‍ തനിച്ചായപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന്മഹേഷിന്റെ രൂപം മനസ്സിലേക്ക് ആര്‍‍ത്തിപിടിച്ചെത്തിയത്. എന്നും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പ് അവള്‍നൂറാവര്‍ത്തി മഹേഷിന്റെ നാമം മന്ത്രിച്ച് ആരൂപം ആവാഹിച്ചെടുക്കും.അതുമാത്രം മനസ്സില്‍‍ നിര്‍ത്തി സങ്കല്പരതിയില്‍അഭിരമിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോള്‍‍അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭര്‍ത്താവിന്റെകടന്നാക്രമണം.എതിര്‍‍പ്പുകളൊന്നുംപ്രകടിപ്പിക്കാതെ പൂര്‍‍ണവിധേയത്വത്തില്‍‍കിടന്നുകൊടുക്കുമ്പോഴും വിയര്‍ത്തുകിതച്ച്അയാളുറങ്ങുമ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സിലെആവാഹനരൂപത്തിന് മാറ്റം വരാറില്ല. മഹേഷിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാംതന്നെ അവള്‍അറിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നു.ജങ്ഷനില്‍എസ്.ടി.ഡി.ബൂത്തും ഡി.ടി.പി.സെന്ററുംനടത്തുന്ന മഹേഷ് നെത്സണ്‍ മണ്ഡേല […]

Continue reading

അവയവത്തിന്റെ നീളം, സത്യവും മിഥ്യയും

അവയവത്തിന്റെ നീളം, സത്യവും മിഥ്യയും   ലിംഗത്തിന്റെ നീളവും പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക ശേഷിയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഒട്ടേറെ പുരുഷന്മാരെ അലട്ടുന്ന ചോദ്യമാണിത്. ഉദ്ധൃത ലിംഗത്തിന്റെ നീളവും ലൈംഗിക സംതൃപ്തിയും തമ്മിലോ ലൈംഗിക ശേഷിയും തമ്മിലോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നതാണ് സത്യം. പച്ച പരമാര്‍ത്ഥം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് അവയവവുമെന്ന പോലെ ലിംഗവും ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഒരാളിന്റെ കൈവിരലുപോലെയല്ല മറ്റൊരാളുടേത് എന്നതു പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. മരുന്നു കഴിച്ച് നീളമോ വണ്ണമോ കൂട്ടാനാവില്ലെന്നും സാരം. ഉദ്ധൃത ലിംഗത്തിന്റെ ശരാശരി […]

Continue reading

അവയവത്തിന്റെ നീളം, സത്യവും മിഥ്യയും

അവയവത്തിന്റെ നീളം, സത്യവും മിഥ്യയും   ലിംഗത്തിന്റെ നീളവും പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക
ശേഷിയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഒട്ടേറെ പുരുഷന്മാരെ അലട്ടുന്ന ചോദ്യമാണിത്.
ഉദ്ധൃത ലിംഗത്തിന്റെ നീളവും ലൈംഗിക സംതൃപ്തിയും തമ്മിലോ ലൈംഗിക ശേഷിയും തമ്മിലോ
യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നതാണ് സത്യം. പച്ച പരമാര്‍ത്ഥം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഏത്
അവയവവുമെന്ന പോലെ ലിംഗവും ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഒരാളിന്റെ
കൈവിരലുപോലെയല്ല മറ്റൊരാളുടേത് എന്നതു പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. മരുന്നു കഴിച്ച് നീളമോ
വണ്ണമോ കൂട്ടാനാവില്ലെന്നും സാരം. ഉദ്ധൃത ലിംഗത്തിന്റെ ശരാശരി […]

Continue reading

ശാലിനി ചേച്ചി

ശാലിനി ചേച്ചി അല്പം കറുത്ത , തടിച്ച ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥിതയായിരുന്നു ഞാന്‍, എഴാം
ക്ലാസ്സില്‍ വച്ച് തന്നെ ക്ലാസ്സില്‍ വച്ച് അയനാമിസ്സിന്റെ സുന്ദരമായ പാദതിങ്കല്‍
കട്ടികുറഞ്ഞ എന്റെ തരുനബീജം കൊണ്ട് ദക്ഷിണ അര്പിച്ചയാലായിരുന്നു ഞാന്‍.., ചൂടുള്ള
ഒരു ദിവസം. പരീക്ഷ കാരണം വാനം അടിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയിരുന്നു. വീടിലനെങ്കില്‍ ആരും
ഇല്ല, വനിതയില്‍ വന്ന വിദ്യ ബാലന്റെ ബ്ലൌസ് ഒണ്ലിഴ ഫോടോ കണ്ടു കമ്പി
അടിചിരിക്കുകയ്യയിരുന്നു ഞാന്‍, ആ പടം നോക്കി കുലച്ചു നിന്ന എന്റെ കറുത്ത […]

Continue reading

ശാലിനി ചേച്ചി

ശാലിനി ചേച്ചി അല്പം കറുത്ത , തടിച്ച ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥിതയായിരുന്നു ഞാന്‍, എഴാം ക്ലാസ്സില്‍ വച്ച് തന്നെ ക്ലാസ്സില്‍ വച്ച് അയനാമിസ്സിന്റെ സുന്ദരമായ പാദതിങ്കല്‍ കട്ടികുറഞ്ഞ എന്റെ തരുനബീജം കൊണ്ട് ദക്ഷിണ അര്പിച്ചയാലായിരുന്നു ഞാന്‍.., ചൂടുള്ള ഒരു ദിവസം. പരീക്ഷ കാരണം വാനം അടിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയിരുന്നു. വീടിലനെങ്കില്‍ ആരും ഇല്ല, വനിതയില്‍ വന്ന വിദ്യ ബാലന്റെ ബ്ലൌസ് ഒണ്ലിഴ ഫോടോ കണ്ടു കമ്പി അടിചിരിക്കുകയ്യയിരുന്നു ഞാന്‍, ആ പടം നോക്കി കുലച്ചു നിന്ന എന്റെ കറുത്ത […]

Continue reading

ടെസ്സി

ടെസ്സി   വീട്ടില്‍ എല്ലാവരും അത്യുത്സാഹത്തിലാണ്‌. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തില്‍ ന്നും ആദ്യമായി ഒരാള്‍ മികച്ച റാങ്കോടെ മെഡിസിന്‍ അഡ്മിഷന്‍ കരസ്ഥമാക്കിയതല്ലേ. ാളെയാണ്‌ ഗരത്തിലെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക്‌ എ ക്ക്‌ പോവേണ്ടത്‌. യാത്രയയക്കാന്‍ ബന്ധുക്കളും അയല്‍ണ്‍പക്കക്കാരുമായി ഒരു പട തന്നെയുണ്ട്‌. ഞങ്ങളുടേത്‌ ഒരു ത ാട്ടിന്‍ പുറമാണ്‌. തുളസി എന്ന ഞാന്‍ പഠിച്ചതും വളര്‍ന്നതും ഇവിടെയാണ്‌. കര്‍ഷകായ അച്ഛണ്റ്റേയും അമ്മയുടേയും ഏക പുത്രി. ദൂരെയുള്ള ഗരത്തിലേക്ക്‌ എന്നെ അയക്കുന്നതില്‍ അമ്മക്കും അച്ഛും ന്ന വിഷമമുണ്ട്‌. എങ്കിലും എണ്റ്റെ ട്ടേത്തില്‍ […]

Continue reading

ടെസ്സി

ടെസ്സി   വീട്ടില്‍ എല്ലാവരും അത്യുത്സാഹത്തിലാണ്‌. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തില്‍ ന്നും
ആദ്യമായി ഒരാള്‍ മികച്ച റാങ്കോടെ മെഡിസിന്‍ അഡ്മിഷന്‍ കരസ്ഥമാക്കിയതല്ലേ. ാളെയാണ്‌
ഗരത്തിലെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക്‌ എ ക്ക്‌ പോവേണ്ടത്‌. യാത്രയയക്കാന്‍ ബന്ധുക്കളും
അയല്‍ണ്‍പക്കക്കാരുമായി ഒരു പട തന്നെയുണ്ട്‌. ഞങ്ങളുടേത്‌ ഒരു ത ാട്ടിന്‍ പുറമാണ്‌.
തുളസി എന്ന ഞാന്‍ പഠിച്ചതും വളര്‍ന്നതും ഇവിടെയാണ്‌. കര്‍ഷകായ അച്ഛണ്റ്റേയും
അമ്മയുടേയും ഏക പുത്രി. ദൂരെയുള്ള ഗരത്തിലേക്ക്‌ എന്നെ അയക്കുന്നതില്‍ അമ്മക്കും
അച്ഛും ന്ന വിഷമമുണ്ട്‌. എങ്കിലും എണ്റ്റെ ട്ടേത്തില്‍ […]

Continue reading

എന്റെ പേര് ജ്യോതി

എന്റെ പേര് ജ്യോതി എന്റെ പേര് ജ്യോതി ..യഥാര്ത്ഥ പേര് അല്ല.ഈ സൈറ്റ് ഞാന് സ്ഥിരമായി
വായിക്കാറുണ്ട്.പലപ്പോഴും പല കഥകളും യഥാര്തമല്ല എന്നെനിക്കു തോന്നാറുണ്ട്.പല
വാക്കുകളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവരും ഇല്ല.ഒന്ന് മാത്രം പറയാം ഞാന് ശരിക്കും ഒരു സ്ത്രീ
തന്നെ ആണ്.വയസ്സ് 27.എന്റെ ജീവിതത്തില് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള 3 അനുഭവങ്ങള്((9([
(({ഭർത്താവിൽ നിന്നല്ലാത്ത }അതില് ഒന്ന് നിങ്ങളുമായി ഞാന് പങ്കു വെക്കാം.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില് ആണ് ഞാന് ജനിച്ചത്.. സാമാന്യം
തരക്കേടില്ലാത്ത സാമ്പത്തികം ഉള്ള […]

Continue reading

എന്റെ പേര് ജ്യോതി

എന്റെ പേര് ജ്യോതി എന്റെ പേര് ജ്യോതി ..യഥാര്ത്ഥ പേര് അല്ല.ഈ സൈറ്റ് ഞാന് സ്ഥിരമായി വായിക്കാറുണ്ട്.പലപ്പോഴും പല കഥകളും യഥാര്തമല്ല എന്നെനിക്കു തോന്നാറുണ്ട്.പല വാക്കുകളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവരും ഇല്ല.ഒന്ന് മാത്രം പറയാം ഞാന് ശരിക്കും ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ ആണ്.വയസ്സ് 27.എന്റെ ജീവിതത്തില് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള 3 അനുഭവങ്ങള്((9([ (({ഭർത്താവിൽ നിന്നല്ലാത്ത }അതില് ഒന്ന് നിങ്ങളുമായി ഞാന് പങ്കു വെക്കാം. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില് ആണ് ഞാന് ജനിച്ചത്.. സാമാന്യം തരക്കേടില്ലാത്ത സാമ്പത്തികം ഉള്ള […]

Continue reading