താര

താര പൂച്ചെടികള്‍ വകഞ്ഞു മാറ്റി മുറ്റത്തേക്ക്‌ കയറിയപ്പോള്‍ മുറ്റത്തെ മൂവാണ്ടന്‍
മാവിന്റെ ചുവട്ടില്‍ കുന്തിച്ചിരുന്ന്‌ മീന്‍ നന്നാക്കുകയായിരുന്നു താര.. എന്താ
മനുക്കുട്ടാ.. ഇന്നു ക്ലാസ്സില്ലെ? താര പുഞ്ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു. ഇന്നു പോണില്ല
ചേച്ചീ, ചെറിയ പനിയുണ്ട്‌. മനു പറഞ്ഞു. അമ്പട മടിയാ.. ചുമ്മാ ക്ലാസ്സില്‍
പോവാതിരിക്കുകയാ അല്ലേ? അല്ല ചേച്ചീ.. സത്യമായിട്ടും പനിക്കുന്നുണ്ട്‌. ദേ ചേച്ചി
തൊട്ടുനോക്കിക്കോ.. ഉ ൗം ശരി.. ഈ മീന്‍ നന്നാക്കി കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ടു നോക്കാം,
ഇല്ലെങ്കില്‍ മീന്‍ നാറും.. മണ്‍ചട്ടിയില്‍ നിന്ന്‌ […]

Continue reading

താര

താര പൂച്ചെടികള്‍ വകഞ്ഞു മാറ്റി മുറ്റത്തേക്ക്‌ കയറിയപ്പോള്‍ മുറ്റത്തെ മൂവാണ്ടന്‍ മാവിന്റെ ചുവട്ടില്‍ കുന്തിച്ചിരുന്ന്‌ മീന്‍ നന്നാക്കുകയായിരുന്നു താര.. എന്താ മനുക്കുട്ടാ.. ഇന്നു ക്ലാസ്സില്ലെ? താര പുഞ്ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു. ഇന്നു പോണില്ല ചേച്ചീ, ചെറിയ പനിയുണ്ട്‌. മനു പറഞ്ഞു. അമ്പട മടിയാ.. ചുമ്മാ ക്ലാസ്സില്‍ പോവാതിരിക്കുകയാ അല്ലേ? അല്ല ചേച്ചീ.. സത്യമായിട്ടും പനിക്കുന്നുണ്ട്‌. ദേ ചേച്ചി തൊട്ടുനോക്കിക്കോ.. ഉ ൗം ശരി.. ഈ മീന്‍ നന്നാക്കി കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ടു നോക്കാം, ഇല്ലെങ്കില്‍ മീന്‍ നാറും.. മണ്‍ചട്ടിയില്‍ നിന്ന്‌ […]

Continue reading

രതീദേവിമാരോടൊപ്പം Part 1

രതീദേവിമാരോടൊപ്പം Part 1 എന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല, എന്റെ ഫാമിലി തമിഴ്നാട്ടില്‍
നിന്ന് വന്നു കേരളത്തില്‍ താമസിക്കുന്നു, ഇവിടെ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു,
ഞാന്‍ പ്ലസ് ടൂ കഴിഞ്ഞ ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു,. അതിനാലാണ്
പത്രത്തില്‍ വന്ന ആകര്ഷ്കമായ ഒരു പരസ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്, ” പുക വലിക്കാത്ത,ആണ്‍
കുട്ടികളെ സ്വകാര്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് , ആഴ്ചയില്‍ 5000 രൂപ
പ്രതിഫലം,” യോഗ്യതകള്‍ ഇല്ല.ഞാന്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി,ഉടനെ തന്നെ അപേക്ഷിചു , മറ്റാരും
അയക്കഞ്ഞതുകൊണ്ടോ എന്തോ, എനിക്ക്,ജോയിന്‍ […]

Continue reading

രതീദേവിമാരോടൊപ്പം Part 1

രതീദേവിമാരോടൊപ്പം Part 1 എന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല, എന്റെ ഫാമിലി തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്ന് വന്നു കേരളത്തില്‍ താമസിക്കുന്നു, ഇവിടെ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഞാന്‍ പ്ലസ് ടൂ കഴിഞ്ഞ ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു,. അതിനാലാണ് പത്രത്തില്‍ വന്ന ആകര്ഷ്കമായ ഒരു പരസ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്, ” പുക വലിക്കാത്ത,ആണ്‍ കുട്ടികളെ സ്വകാര്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് , ആഴ്ചയില്‍ 5000 രൂപ പ്രതിഫലം,” യോഗ്യതകള്‍ ഇല്ല.ഞാന്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി,ഉടനെ തന്നെ അപേക്ഷിചു , മറ്റാരും അയക്കഞ്ഞതുകൊണ്ടോ എന്തോ, എനിക്ക്,ജോയിന്‍ […]

Continue reading

കനകാ ചിട്ടിക്കമ്പനി 2

കനകാ ചിട്ടിക്കമ്പനി 2   കനകന്‍ മുതലാളി ഉമയെ അവളുടെ ഭർത്താവ്‌ കിടക്കുന്ന
മുറിയില്‍ നിന്നു തന്റെ മുറിയിലേക്ക്‌ കൊണ്ട്‌ പോയി….ഒരു നേർത്ത തോർത്ത്‌
മാത്രമാണ്‌ അയാള്‍ ഉടുത്തിരുന്നത്‌….അയാളുടെ പിന്നില്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ അവള്‍
ശരിക്കുമയാളെ ശ്രദ്ധിച്ചു…..നല്ല ബലിഷ്‌ടമായ ശരീരം…..അതുപോലെ തന്നെ ബലിഷ്‌ടമായ
ഉരുണ്ട ചന്തികള്‍….നടക്കുമ്പോള്‍ അയാളുടെ കാലുകള്‍ക്കിടയില്‍ തൂങ്ങിയാടുന്ന നല്ല
വലുപ്പമുള്ള വൃഷ്‌ണ സഞ്ചിയും പടവലങ്ങ പോലുള്ള ലിംഗവും….. അവള്‍ക്കതു കണ്ടപ്പോ
വല്ലാത്തൊരു കാമമിളകി…. മുല ഞെട്ടുകള്‍ വലിഞ്ഞ്‌ മുറുകി എണീറ്റു…..അവളുടെ ശ്വാസം
വേഗത്തിലായി…..അവർ അയാളുടെ മുറിയിലെത്തി….ഉമ […]

Continue reading

കനകാ ചിട്ടിക്കമ്പനി 2

കനകാ ചിട്ടിക്കമ്പനി 2   കനകന്‍ മുതലാളി ഉമയെ അവളുടെ ഭർത്താവ്‌ കിടക്കുന്ന മുറിയില്‍ നിന്നു തന്റെ മുറിയിലേക്ക്‌ കൊണ്ട്‌ പോയി….ഒരു നേർത്ത തോർത്ത്‌ മാത്രമാണ്‌ അയാള്‍ ഉടുത്തിരുന്നത്‌….അയാളുടെ പിന്നില്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ അവള്‍ ശരിക്കുമയാളെ ശ്രദ്ധിച്ചു…..നല്ല ബലിഷ്‌ടമായ ശരീരം…..അതുപോലെ തന്നെ ബലിഷ്‌ടമായ ഉരുണ്ട ചന്തികള്‍….നടക്കുമ്പോള്‍ അയാളുടെ കാലുകള്‍ക്കിടയില്‍ തൂങ്ങിയാടുന്ന നല്ല വലുപ്പമുള്ള വൃഷ്‌ണ സഞ്ചിയും പടവലങ്ങ പോലുള്ള ലിംഗവും….. അവള്‍ക്കതു കണ്ടപ്പോ വല്ലാത്തൊരു കാമമിളകി…. മുല ഞെട്ടുകള്‍ വലിഞ്ഞ്‌ മുറുകി എണീറ്റു…..അവളുടെ ശ്വാസം വേഗത്തിലായി…..അവർ അയാളുടെ മുറിയിലെത്തി….ഉമ […]

Continue reading

കനകാ ചിട്ടിക്കമ്പനി 1

കനകാ ചിട്ടിക്കമ്പനി 1   കനകാ ചിട്ടിക്കമ്പനിയിലായിരുന്നു സുതഌ ജോലി…. അതിന്റെ ഓണർ കനകന്‍ മുതലാളിയുടെ വലം കൈയാണു സുതന്‍….മുതലാളി എവിടെ പോയാലും സുതനെയും കൊണ്ട്‌ പോവും…………സുതഌ 36 വയസായപ്പോഴാണ്‌ വിവാഹം നടന്നത്‌ …….അല്‍പം വൈകിയെങ്കിലും അതി സുന്ധരിയായൊരു മദാലസയെ തന്നെ സുതഌ കിട്ടി……പെണ്ണിഌ ജാതക ദോഷം കാരണം വിവാഹം വൈകിയതായിരുന്നു….അതുകൊണ്ടാണ്‌ 30 വയസായ ഉമയെ 36 യസുള്ള സുതഌ കിട്ടിയത്‌…..ജാതക ദോഷമില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഉമയെപ്പോലൊരു മാദക റാണിയെ ഇത്രയും കാലം കന്യകയായി നിർത്തില്ലായിരുന്നു…..പഠനമെല്ലാം ഗേള്‍സ്‌ ഒണ്‍ലി സ്‌കൂളിലും […]

Continue reading

കനകാ ചിട്ടിക്കമ്പനി 1

കനകാ ചിട്ടിക്കമ്പനി 1   കനകാ ചിട്ടിക്കമ്പനിയിലായിരുന്നു സുതഌ ജോലി…. അതിന്റെ ഓണർ
കനകന്‍ മുതലാളിയുടെ വലം കൈയാണു സുതന്‍….മുതലാളി എവിടെ പോയാലും സുതനെയും കൊണ്ട്‌
പോവും…………സുതഌ 36 വയസായപ്പോഴാണ്‌ വിവാഹം നടന്നത്‌ …….അല്‍പം വൈകിയെങ്കിലും അതി
സുന്ധരിയായൊരു മദാലസയെ തന്നെ സുതഌ കിട്ടി……പെണ്ണിഌ ജാതക ദോഷം കാരണം വിവാഹം
വൈകിയതായിരുന്നു….അതുകൊണ്ടാണ്‌ 30 വയസായ ഉമയെ 36 യസുള്ള സുതഌ കിട്ടിയത്‌…..ജാതക
ദോഷമില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഉമയെപ്പോലൊരു മാദക റാണിയെ ഇത്രയും കാലം കന്യകയായി
നിർത്തില്ലായിരുന്നു…..പഠനമെല്ലാം ഗേള്‍സ്‌ ഒണ്‍ലി സ്‌കൂളിലും […]

Continue reading