കഴപ്പ് മൂത്തൽ

Posted by

കഴപ്പ് മൂത്തൽ

 

 

ഹായ് ഞാൻ ശ്രീപ്രിയ . ഞാൻ പറയുനത് എന്റെ സ്വന്തം കഥയാണ്. ഞാൻ പ്ലസ്‌ ഓണിനു പഠിക്കുന്ന സമയം സെക്സ് എന്താണോ ഇതാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. അകെ കുറച്ച തുണി ഇല്ലാത്ത പടം മാത്രം കണ്ടിട്ട് ഉണ്ട് അതാണ് അകെ അറിവ്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ റ്റുഷിഒൻ പൊയ് മടങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു സെക്സ്  നോവല കിറ്റി.. അത് വയികാലോ എന്ന് കരുതി ആരും കാണാതെ അടുതോണ്ട് പോന്നു. വീട്ടിൽ വന്നു ആരും കാണാതെ വായിച്ചു തുടങ്ങി ഒടുകാതെ കമ്പി നോവല.. ഹോ ആദ്യമായി എനിക്ക് പൂറിൽ നിനും ഒളിച്ചു എന്തോകയോ സുഹമാണ് സെക്സ് എന്ന് തോന്നി.. അത് ഒന്ന് അനുഭവിക്കണം എന്ന് തോന്നി.. പക്ഷെ എങ്ങനെ എന്ന്  ആലോചിച്ചിട്ട് പിടികിടി ഇല്ല.. പിന്നെ ഉള്ളഎല്ലാ ദിവസവും എങ്ങനെ സെക്സ് ആസ്വദിക്കാം എന്ന് മാത്രമായ് ചിന്ത.. ഒരു ദിവസം ബസ്‌ സ്റ്റോപ്പിൽ നികുമ്പോ അപ്രത്തെ വീടിലെ സണ്ണി ചേട്ടനെ കണ്ടു.. കുറെ വര്ഷങ്ങളായി ആളു  നാട്ടിൽ ഇല്ല.. ചെരുപത്തിൽ കണ്ട ഒര്മയെ ഉള്.. ബൈക്ക് നിരത്തി അല്ല ഇതാര് സ്രീകുട്ട്യോ ഹോ നെ ഒരുപാട് അങ്ങ്വളര്നല്ലോ എന്നോകെ ചോദിച്ചു അടിമുടി എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി… എന്നിട്ട് പതുകെ പറഞ്ഞു കേടികാൻ മാത്രം എല്ലാം വളര്ന്നു കേടോഎന്ന്.. ആഹ ഞാൻ ആണേൽ അത് കേട്ടപോലെ മുല ഒന്നുടെ മുനൂറ്റ് തള്ളി അങ്ങ് നിന്ന്… കഴപ്പ്  കേറി നടകുഅനല്ലോ.. എന്റെ നിപ്പു കണ്ട ചേട്ടൻ ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു മുലയും ഒരുപാട് വളര്ന്നു എന്ന്… എനിക്ക് തശഎ ഒരു തരിപ്പ് തോന്നി..എങ്ങനേലും ഒരു കുണ്ണ സുഹം അറിയണം എന്ന് മാത്രമായ് ചിന്ത.. സണ്ണി ചേട്ടൻ പൊകുഅ എന്ന് പറഞ്ഞു ബൈക്കിൽ പൊയ്.. ഇനി എന്ത് എങ്ങനെ ആരു എന്നോകെ ആലോചിച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന്.. കുറെ നാളുകളി എനിക്ക് ചെന്നികുത്യ്ണ്ടേ തലവീദന ഉണ്ടാരുന്നു അന്ന് ക്ലാസ്സ്‌ കസീങ്ങു ചെന്നപോ ഒരു വ്യ്ട്യർ  വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഉണ്ട്.. അച്ഛന്ണ്ടേ കൂടുകാരൻ ആണ്.  എന്റെ തലവീടനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു . പുള്ളി പരിസോടിച്ചു എന്തോകയോ മരുന്ന് പറഞ്ഞു.. ഒരു ഓയിൽ തന്നു എന്നിട്ട് അത് തലയില വെക്കണം പുല്ലു തന്നെ നാളെ വരം തലയില തലം വെകണം പൈൻ എതോകയോ ചെയണം പിടളിയിൽ ഞരമ്പ്  കെറ്റികിദകുഅനു എന്നോക്ജെ പര്സ്ന്ജു.. പിറ്റെന്നു ആളു വന്നു.. ഒരു മുറിയില ഇരുത്തി ആരും അകത്തേക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു.. പുറത്തേക്കുള്ള വാതിലും അകത്തെ വാതിലും ഒകെ അടച്ചു.. എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ശിമ്മി മാത്രം ഇടാൻ പാടുള് എന്ന്.. ഞാൻ ഡ്രസ്സ്‌ മാറി ശിമ്മി ഇതു വന്നു.. മനസ്സിൽ ഒരു ലട്‌ potathirunilla..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *