ഹാജ്യാർ 5 ( അൻസിയ )

ഹാജ്യാർ 5 | Hajiyar 5 bY:അൻസിയ | www.Muthuchippi.net മുന്‍ലക്കങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍
click here   എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ രണ്ട് പേരും പകച്ചു …. രാമനെ തള്ളി മാറ്റി
അവള്‍ പിടഞ്ഞെണീറ്റ് നൈറ്റി എടുത്തിട്ടു എന്നിട്ട് അയാളോട് കട്ടിലിന്റെ അടിയിലേക്ക്
കയറാന്‍ പറഞ്ഞു ,,, തന്റെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ എല്ലാം വാരി പിടിച്ച് അയാള്‍ അടിയിലേക്ക്
കയറി കിടന്നു …. മുഖമെല്ലാം തുടച്ച് ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും എണീറ്റത് പോലെ അവള്‍ പോയി
വാതില്‍ തുറന്നു ,,, ഉപ്പ ആയിരുന്നു […]

Continue reading

ഹാജ്യാർ 5 ( അൻസിയ )

ഹാജ്യാർ 5 | Hajiyar 5 bY:അൻസിയ | www.kambikuttan.net മുന്‍ലക്കങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍ click here   എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ രണ്ട് പേരും പകച്ചു …. രാമനെ തള്ളി മാറ്റി അവള്‍ പിടഞ്ഞെണീറ്റ് നൈറ്റി എടുത്തിട്ടു എന്നിട്ട് അയാളോട് കട്ടിലിന്റെ അടിയിലേക്ക് കയറാന്‍ പറഞ്ഞു ,,, തന്റെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ എല്ലാം വാരി പിടിച്ച് അയാള്‍ അടിയിലേക്ക് കയറി കിടന്നു …. മുഖമെല്ലാം തുടച്ച് ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും എണീറ്റത് പോലെ അവള്‍ പോയി വാതില്‍ തുറന്നു ,,, ഉപ്പ ആയിരുന്നു […]

Continue reading

അമ്മയുടെ പേടി 4

അമ്മയുടെ പേടി 4 bY: എൻ്റെ പേര് അമൽ എനിക്ക് മലയാളം ശരിക്ക് അറില്ല … ഞാൻ പഠിച്ചതു
വളർന്നതു ഗുജറത്തിൽ അയിരുന്നു…അങ്ങനെ ഒരു അഴ്ച്ചകഴിഞ്ഞും എൻ്റെ കൈ ഒരു വിധം ശരീ
അയി. അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചില്ല ഞാൻ എപ്പോൾ  അമ്മയുടെ അടുത്ത്
ചെന്നാലും അച്ഛൻ അവിടെ വന്ന് അലം കേലം അക്കും എന്നിക്ക് പലപ്പേഴും തേന്നിട്ട് ഉണ്ട്
അച്ഛന് എല്ലാം മന്സിൽ അയി എന്ന് എനിക്ക് ആകെ ദ്രന്തയി ഞാൻ […]

Continue reading

അമ്മയുടെ പേടി 4

അമ്മയുടെ പേടി 4 bY: എൻ്റെ പേര് അമൽ എനിക്ക് മലയാളം ശരിക്ക് അറില്ല … ഞാൻ പഠിച്ചതു വളർന്നതു ഗുജറത്തിൽ അയിരുന്നു…അങ്ങനെ ഒരു അഴ്ച്ചകഴിഞ്ഞും എൻ്റെ കൈ ഒരു വിധം ശരീ അയി. അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചില്ല ഞാൻ എപ്പോൾ  അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നാലും അച്ഛൻ അവിടെ വന്ന് അലം കേലം അക്കും എന്നിക്ക് പലപ്പേഴും തേന്നിട്ട് ഉണ്ട് അച്ഛന് എല്ലാം മന്സിൽ അയി എന്ന് എനിക്ക് ആകെ ദ്രന്തയി ഞാൻ […]

Continue reading

Kukku Part 1

കുക്കു 1 KUKKU 1 bY: ശ്യാം വൈക്കം | Muthuchippi.net  | Author Page   എന്റെ പേര്
 Kambikuttan.net  ‘അജി’ എന്റെ വയസു 17 ഞാൻ പ്ലസ്-2 (+2)നു പഠിക്കുന്ന കാലം.
മാത്‍സ് (maths) എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസം ഉള്ള സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ എനിക്ക് നല്ല
ട്യൂഷൻ ഒക്കെ നോക്കി നടന്ന് മടുത്തു ആരും ഇല്ല ഒന്ന് ഇവനെ നന്നായി കണക്ക്
പഠിപ്പിക്കാം അല്ലെ അമ്മയും അച്ഛന് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ പറയുമായിരുന്നു. കുറച്ചു
ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു […]

Continue reading

Kukku Part 1

കുക്കു 1 KUKKU 1 bY: ശ്യാം വൈക്കം | Kambikuttan.net  | Author Page   എന്റെ പേര്  Kambikuttan.net  ‘അജി’ എന്റെ വയസു 17 ഞാൻ പ്ലസ്-2 (+2)നു പഠിക്കുന്ന കാലം. മാത്‍സ് (maths) എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസം ഉള്ള സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ എനിക്ക് നല്ല ട്യൂഷൻ ഒക്കെ നോക്കി നടന്ന് മടുത്തു ആരും ഇല്ല ഒന്ന് ഇവനെ നന്നായി കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാം അല്ലെ അമ്മയും അച്ഛന് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ പറയുമായിരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു […]

Continue reading

Manasam promo

മാനസം bY: Satheesh സുഹൃത്തുക്കളെ  ഞാൻ സതീഷ്  ഞാൻ ഒരു പുതിയ കഥ എഴുതുകയാണ്  ഒരു
സീരിയൽ എപ്പിസോഡ് പോലെയാണ് ഇ കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്  ഏവരുടെയും  വിലയേറിയ
അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും  അറിയിക്കുക   പുതിയ കഥകൾ വന്നു മറിയുമ്പോഴും എന്റെ
കഥകൾ  അടുത്ത പേജിലേക്ക്  പോയി കാണാതിരിക്കരുതേ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. താഴെ
തന്നിരിക്കുന്ന ആമുഖം മാത്രം അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു ശേഷം  തുടരും ആമുഖം…………. പണക്കാരനായ
ചാണ്ടിയുടെ പെണ്മക്കൾ ആണ്  അമലയും അലീനയും  ഇതിൽ മൂത്തവൾ അലീന  രണ്ടാമത്തവൾ  അമല 
[…]

Continue reading

Manasam promo

മാനസം bY: Satheesh സുഹൃത്തുക്കളെ  ഞാൻ സതീഷ്  ഞാൻ ഒരു പുതിയ കഥ എഴുതുകയാണ്  ഒരു സീരിയൽ എപ്പിസോഡ് പോലെയാണ് ഇ കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്  ഏവരുടെയും  വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും  അറിയിക്കുക   പുതിയ കഥകൾ വന്നു മറിയുമ്പോഴും എന്റെ കഥകൾ  അടുത്ത പേജിലേക്ക്  പോയി കാണാതിരിക്കരുതേ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആമുഖം മാത്രം അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു ശേഷം  തുടരും ആമുഖം…………. പണക്കാരനായ ചാണ്ടിയുടെ പെണ്മക്കൾ ആണ്  അമലയും അലീനയും  ഇതിൽ മൂത്തവൾ അലീന  രണ്ടാമത്തവൾ  അമല  […]

Continue reading

Manojinte Mayalokam 9

മനോജിന്റെ മായാലോകം 9 Manojinte Mayalokam 9 | By:സുനിൽ | Visit My page ആദ്യം
മുതല്‍ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ രേഷ്മ വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി ബാഗിൽ നിന്ന്
താക്കോലെടുത്ത് ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ പോയി “എന്നാൽ ഞാൻ വിട്ടോട്ടേടീ…” ഞാൻ വണ്ടി
തിരിക്കാൻ മുന്നോട്ടെടുത്ത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. “നില്ലെടാ…” ഗേറ്റ് തുറന്ന്: “വണ്ടി
പോർച്ചിലേക്ക് കയറ്റി വെക്ക്..” ഞാൻ വണ്ടി കയറ്റിയപ്പോൾ അവൾ ഗേറ്റ് അടച്ച് പൂട്ടി.
വന്ന് സിറ്റൌട്ടിൽ കയറി മണിച്ചിത്രത്താഴിൽ താക്കോലിട്ട് തുറന്നുകൊണ്ട്: […]

Continue reading

Manojinte Mayalokam 9

മനോജിന്റെ മായാലോകം 9 Manojinte Mayalokam 9 | By:സുനിൽ | Visit My page ആദ്യം മുതല്‍ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ രേഷ്മ വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി ബാഗിൽ നിന്ന് താക്കോലെടുത്ത് ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ പോയി “എന്നാൽ ഞാൻ വിട്ടോട്ടേടീ…” ഞാൻ വണ്ടി തിരിക്കാൻ മുന്നോട്ടെടുത്ത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. “നില്ലെടാ…” ഗേറ്റ് തുറന്ന്: “വണ്ടി പോർച്ചിലേക്ക് കയറ്റി വെക്ക്..” ഞാൻ വണ്ടി കയറ്റിയപ്പോൾ അവൾ ഗേറ്റ് അടച്ച് പൂട്ടി. വന്ന് സിറ്റൌട്ടിൽ കയറി മണിച്ചിത്രത്താഴിൽ താക്കോലിട്ട് തുറന്നുകൊണ്ട്: […]

Continue reading