കോളേജ് കളി 1

കോളേജ് കളി 1 College Kali bY Kiran അവളെ കണ്ട നാളുമുതല്‍ ഉള്ളില്‍ ഒന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല, പിന്നെപ്പഴോ……… അവളുടെ പേര് സ്വാതി. വെളുത്ത ഷെയിപ്പൊത്ത ശരീരം, വിടര്‍ന്ന നിതംബം, തടിച്ച ഇളം റോസ് ചുണ്ടുകള്‍, പതിഞ്ഞ നല്ല മുലകള്‍. ഒത്ത നീളം. ശിൽപഭംഗിയാർന്ന അരക്കെട്ട്. ആ ചുണ്ടുകള്‍ പല തവണ ഞാന്‍ നോക്കി നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കിയിടുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലത്തെ നോട്ടവും ചിരിയും പരിച്ചയവും രണ്ടുപേരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ആ വരാന്തയില്‍ നിന്ന് കെെമാറി…. രണ്ടു പേര്‍ക്കും […]

Continue reading

കോളേജ് കളി 1

കോളേജ് കളി 1 College Kali bY Kiran അവളെ കണ്ട നാളുമുതല്‍ ഉള്ളില്‍ ഒന്നും
തോന്നിയിരുന്നില്ല, പിന്നെപ്പഴോ……… അവളുടെ പേര് സ്വാതി. വെളുത്ത ഷെയിപ്പൊത്ത ശരീരം,
വിടര്‍ന്ന നിതംബം, തടിച്ച ഇളം റോസ് ചുണ്ടുകള്‍, പതിഞ്ഞ നല്ല മുലകള്‍. ഒത്ത നീളം.
ശിൽപഭംഗിയാർന്ന അരക്കെട്ട്. ആ ചുണ്ടുകള്‍ പല തവണ ഞാന്‍ നോക്കി നിന്ന് വെള്ളം
ഇറക്കിയിടുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലത്തെ നോട്ടവും ചിരിയും പരിച്ചയവും രണ്ടുപേരുടെയും
ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ആ വരാന്തയില്‍ നിന്ന് കെെമാറി…. രണ്ടു പേര്‍ക്കും […]

Continue reading

പാലും പഴവും

പാലും പഴവും PALUM PAZHAVUM KAMBIKATHA bY KANNAN [email protected]   എന്റെ പേരൂ ദേവൻ ഞാൻ ഇവിടെപറയാൻ പേകുന്നത് എനിക്ക്ഉണ്ടായ ഒരൂഅനുഭവമാണ് ഞാൻ കൊയംമ്പത്തൂര് ഒരു മാരെജിനു പേവുകയായിരുന്നു എന്റെ യാത്ര ബസിലായിരുന്നു എനിക്ക് രാത്രി 9മണിക്കാണ് ബസ് പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഫുഡ്എല്ലാം കഴിച്ച് ബസിൽ കയറിഇരൂന്നു ഞാൻ മയങിപേയി പിന്നെ ഞാൻ എണിക്കുമ്പോൾ ബസ് കുറച്ചുദൂരം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ത്രിശൂർ എന്റെ തെട്ടടുത്തസീറ്റിൽ ഒരു സ്ത്രി വന്നിരുന്നു ഞാൻ വലിയകാരിയംആക്കില്ല അപ്പേൾ ബസ് കുറച്ചുനേരം അവിടെപിടിച്ച്ഇട്ടു […]

Continue reading

പാലും പഴവും

പാലും പഴവും PALUM PAZHAVUM KAMBIKATHA bY KANNAN [email protected]   എന്റെ
പേരൂ ദേവൻ ഞാൻ ഇവിടെപറയാൻ പേകുന്നത് എനിക്ക്ഉണ്ടായ ഒരൂഅനുഭവമാണ് ഞാൻ കൊയംമ്പത്തൂര്
ഒരു മാരെജിനു പേവുകയായിരുന്നു എന്റെ യാത്ര ബസിലായിരുന്നു എനിക്ക് രാത്രി 9മണിക്കാണ്
ബസ് പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഫുഡ്എല്ലാം കഴിച്ച് ബസിൽ കയറിഇരൂന്നു ഞാൻ മയങിപേയി പിന്നെ
ഞാൻ എണിക്കുമ്പോൾ ബസ് കുറച്ചുദൂരം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ത്രിശൂർ എന്റെ തെട്ടടുത്തസീറ്റിൽ
ഒരു സ്ത്രി വന്നിരുന്നു ഞാൻ വലിയകാരിയംആക്കില്ല അപ്പേൾ ബസ് കുറച്ചുനേരം
അവിടെപിടിച്ച്ഇട്ടു […]

Continue reading

ആദ്യത്തെ കുണ്ടന്‍ അനുഭവം-2

ആദ്യത്തെ കുണ്ടന്‍ അനുഭവം-2 Ente Adyathe kundan anubhavam part 2 bY sharath charu
READ PART FIRST CLICK HERE കൂട്ടുകാരെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു
എന്നു കരുതട്ടെ.രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ തുടരുന്നു. പൂര്‍ണ നഗ്നനായി കിടക്കുകയാണ്
ഞാന്‍. ആദ്യമായി മറ്റൊരു വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും ലൈന്ഗിഗ സുഖം അറിഞ്ഞ ഞാന്‍ മറ്റൊരു
ലോകത്തില്‍ ആയിരുന്നു. ഇനിയും ആ സുഖം കിട്ടണം എന്ന എനിക്ക് തോന്നി. ഞാന്‍
കട്ടിലില്‍ നിന്ന്‍ എഴുന്നേറ്റു. രവിയേട്ടന്‍ എവിടെ […]

Continue reading

ആദ്യത്തെ കുണ്ടന്‍ അനുഭവം-2

ആദ്യത്തെ കുണ്ടന്‍ അനുഭവം-2 Ente Adyathe kundan anubhavam part 2 bY sharath charu READ PART FIRST CLICK HERE കൂട്ടുകാരെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു കരുതട്ടെ.രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ തുടരുന്നു. പൂര്‍ണ നഗ്നനായി കിടക്കുകയാണ് ഞാന്‍. ആദ്യമായി മറ്റൊരു വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും ലൈന്ഗിഗ സുഖം അറിഞ്ഞ ഞാന്‍ മറ്റൊരു ലോകത്തില്‍ ആയിരുന്നു. ഇനിയും ആ സുഖം കിട്ടണം എന്ന എനിക്ക് തോന്നി. ഞാന്‍ കട്ടിലില്‍ നിന്ന്‍ എഴുന്നേറ്റു. രവിയേട്ടന്‍ എവിടെ […]

Continue reading