സുജയുടെ കഥ-2 മുതല്‍ 5 വരെ

സുജയുടെ കഥ –  2 Sujayude Kadha Part-02 to Part-05 BY- [email protected] മാത്യു സാറിനു നാല്പത്തഞ്ചു വയസ്സോളമേ ആയിട്ടുള്ളു.  ഉരുണ്ട ശരീര പ്രകൃതിയാണ്. ഏകദേശം അഞ്ചടി ആറര  പൊക്കമുണ്ടെങ്കിലും ശരീരം നല്ല കൊഴുത്തുരുണ്ടതായതു കൊണ്ട്  പൊക്കം പറയില്ല. പരമ്പരാഗതമായി  സ്വത്തൊക്കെയുള്ള  മാത്യു സാര്, ലിസാമ്മയെ കെട്ടിയതോടെ,  ആ പ്രദേശത്തെ തന്നെ വലിയ പണച്ചാക്കുകളിൽ ഒന്നായി. ലിസാമ്മ ഒരുഗ്രൻ ചരക്കു മാത്രമായിരുന്നില്ല  വിദ്യാഭ്യാസവും സാമർത്യവും കൈമുതലായ ഒരാളായിരുന്നു,  മാത്രവുമല്ല അവർ  ഒരു വലിയ കോടീശ്വരന്റെ  മകളായിരുന്നു.   ലിസ്സമ്മയുടെ കൊഴുത്ത ശരീരം കളിച്ചു കളിച്ചു, […]

Continue reading

സുജയുടെ കഥ-2 മുതല്‍ 5 വരെ

സുജയുടെ കഥ –  2 Sujayude Kadha Part-02 to Part-05 BY- [email protected]
മാത്യു സാറിനു നാല്പത്തഞ്ചു വയസ്സോളമേ ആയിട്ടുള്ളു.  ഉരുണ്ട ശരീര പ്രകൃതിയാണ്.
ഏകദേശം അഞ്ചടി ആറര  പൊക്കമുണ്ടെങ്കിലും ശരീരം നല്ല കൊഴുത്തുരുണ്ടതായതു കൊണ്ട്
 പൊക്കം പറയില്ല. പരമ്പരാഗതമായി  സ്വത്തൊക്കെയുള്ള  മാത്യു സാര്, ലിസാമ്മയെ
കെട്ടിയതോടെ,  ആ പ്രദേശത്തെ തന്നെ വലിയ പണച്ചാക്കുകളിൽ ഒന്നായി. ലിസാമ്മ ഒരുഗ്രൻ
ചരക്കു മാത്രമായിരുന്നില്ല  വിദ്യാഭ്യാസവും സാമർത്യവും കൈമുതലായ ഒരാളായിരുന്നു,
 മാത്രവുമല്ല അവർ  ഒരു വലിയ കോടീശ്വരന്റെ  മകളായിരുന്നു.   ലിസ്സമ്മയുടെ കൊഴുത്ത
ശരീരം കളിച്ചു കളിച്ചു, […]

Continue reading

The First Day

The First Day The First Day bY Roshan വലിയ ഇൻട്രോ ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പറയാം ബാക്കി എഴുതാം പിന്നെ തികച്ചും റൊമാൻസ് ആണ് ഈ പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്  വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും വാണമടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അറിയില്ല കഥ പൂർണമായും റിയൽ അല്ല നടന്ന കഥയിൽ കുറച്ചു പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് 7 മണി അലാറം അടിച്ചപ്പോഴേ റോഷൻ കട്ടിലിനു എണീച്ചു പതിവായിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഉമ്മയുടെ വഴക്കും പിന്നെ പതിവ് […]

Continue reading

The First Day

The First Day The First Day bY Roshan വലിയ ഇൻട്രോ ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ ആദ്യത്തെ
കഥയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പറയാം ബാക്കി എഴുതാം പിന്നെ തികച്ചും റൊമാൻസ് ആണ് ഈ പാർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്  വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും വാണമടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന്
അറിയില്ല കഥ പൂർണമായും റിയൽ അല്ല നടന്ന കഥയിൽ കുറച്ചു പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും
ചേർത്തിട്ടുണ്ട് 7 മണി അലാറം അടിച്ചപ്പോഴേ റോഷൻ കട്ടിലിനു എണീച്ചു പതിവായിട്ടുള്ള
പോലെ തന്നെ ഉമ്മയുടെ വഴക്കും പിന്നെ പതിവ് […]

Continue reading

മനപ്പൂർവ്വമല്ലാതെ 2

മനപ്പൂർവ്വമല്ലാതെ 2 Manapporvamallathe bY KattaKalippan ( അറിയിപ്പ് : കഥ ഇത്ര വൈകിയതിൽ ക്ഷെമ ചോദിക്കുന്നു, ചില തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് അങ്ങനെ ആയതു, ഞാൻ മൂന്നു പാർട്ടായി ഇടനാണ് കരുതിയതെങ്കിലും സമയത്തിന്റെ ഒരു പ്രശനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒറ്റ പാർട്ടായി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു, പേജ് കൂടിപോയതിൽ ക്ഷെമിക്കുക, ഇതിലെ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ സദയം ക്ഷെമിക്കണമെന്നു ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ) READ PART PART-01 CLICK HERE ഓരോ നിമിഷം കഴിയുമ്പോഴും, നേരിയതെങ്കിലും ആ ശബ്ദം […]

Continue reading

മനപ്പൂർവ്വമല്ലാതെ 2

മനപ്പൂർവ്വമല്ലാതെ 2 Manapporvamallathe bY KattaKalippan ( അറിയിപ്പ് : കഥ ഇത്ര
വൈകിയതിൽ ക്ഷെമ ചോദിക്കുന്നു, ചില തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് അങ്ങനെ ആയതു, ഞാൻ മൂന്നു
പാർട്ടായി ഇടനാണ് കരുതിയതെങ്കിലും സമയത്തിന്റെ ഒരു പ്രശനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒറ്റ
പാർട്ടായി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു, പേജ് കൂടിപോയതിൽ ക്ഷെമിക്കുക, ഇതിലെ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ
നിങ്ങൾ സദയം ക്ഷെമിക്കണമെന്നു ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ) READ PART PART-01 CLICK
HERE ഓരോ നിമിഷം കഴിയുമ്പോഴും, നേരിയതെങ്കിലും ആ ശബ്ദം […]

Continue reading

കല്യാണി – 7 (ഹൊറര്‍ കമ്പി നോവല്‍)

കല്യാണി – 7 (ഹൊറര്‍ കമ്പി നോവല്‍) KALLYANI HORROR KAMBI NOVEL BY:KAMBI MASTER
PART-01 | PART-02 | PART-03 |  PART-04 | PART-05 | PART-06 “മോനെ..അവള്‍ ആള്
ശരിയല്ല..നീ അവളുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കണം.” ബലരാമന്‍ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക്
കടന്നുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. ബാലകൃഷ്ണന്‍ ഞെട്ടലോടെ അച്ഛനെ നോക്കി. ശ്രീദേവി ആള്
ശരിയല്ലെന്നോ? തന്നെക്കാള്‍ അവളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അച്ഛന്‍ ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കില്‍
അതിലെന്തോ കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ തന്റെ ശ്രീദേവി മോശക്കാരി ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനെ
പറ്റുന്നില്ല. അച്ഛന്‍ ഇനി […]

Continue reading

കല്യാണി – 7 (ഹൊറര്‍ കമ്പി നോവല്‍)

കല്യാണി – 7 (ഹൊറര്‍ കമ്പി നോവല്‍) KALLYANI HORROR KAMBI NOVEL BY:KAMBI MASTER PART-01 | PART-02 | PART-03 |  PART-04 | PART-05 | PART-06 “മോനെ..അവള്‍ ആള് ശരിയല്ല..നീ അവളുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കണം.” ബലരാമന്‍ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. ബാലകൃഷ്ണന്‍ ഞെട്ടലോടെ അച്ഛനെ നോക്കി. ശ്രീദേവി ആള് ശരിയല്ലെന്നോ? തന്നെക്കാള്‍ അവളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അച്ഛന്‍ ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കില്‍ അതിലെന്തോ കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ തന്റെ ശ്രീദേവി മോശക്കാരി ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനെ പറ്റുന്നില്ല. അച്ഛന്‍ ഇനി […]

Continue reading

മരുമകളുടെ കടി – 17

മരുമകളുടെ കടി  17|                  Marumakalude kadi 17    By: Kambi
Master @www.Muthuchippi.net  To Read From Beginning | Touch Here  | Continue
Reading Part 17….. പെണ്ണമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഷൈനിയുടെ കലാപരിപാടി ഒന്നും തന്നെ അന്നും
അതിനടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും നടന്നില്ല. പെണ്ണമ്മയ്ക്ക് സംശയരോഗം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും മരുമകളോട് സ്നേഹക്കൂടുതല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം
എപ്പോഴും അവളുടെ കാര്യങ്ങള്‍ തിരക്കുകയും അവള്‍ക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും
ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു […]

Continue reading

മരുമകളുടെ കടി – 17

മരുമകളുടെ കടി  17|                  Marumakalude kadi 17    By: Kambi Master @www.kambikuttan.net  To Read From Beginning | Touch Here  | Continue Reading Part 17….. പെണ്ണമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഷൈനിയുടെ കലാപരിപാടി ഒന്നും തന്നെ അന്നും അതിനടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും നടന്നില്ല. പെണ്ണമ്മയ്ക്ക് സംശയരോഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും മരുമകളോട് സ്നേഹക്കൂടുതല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം എപ്പോഴും അവളുടെ കാര്യങ്ങള്‍ തിരക്കുകയും അവള്‍ക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു […]

Continue reading