അമ്മയുടെ ബാർബർ [AK]

അമ്മയുടെ ബാര്‍ബര്‍ Ammayude BARBAR bY-ആശു   രാവിലെ ഡൈനിംഗ് റൂമിലെ വാഷ് ബേസിനു മുമ്പില്‍ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ മമ്മി അടുത്തു വന്നു നിന്നു. സ്ലീവ് ലെസ് നൈറ്റിയാണ് വേഷം. രണ്ടു കയ്യും ഉയര്‍ത്തി മുടി കെട്ടിക്കൊണ്ട് എന്നോട് എന്തോ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മമ്മിയുടെ കക്ഷത്തില്‍ രോമക്കാട് കുറച്ചു വളര്‍ന്നതായി കണ്ടു. “എന്താ മമ്മീ ഇത്? കക്ഷം വടിക്കാതെയാണോ സ്ലീവ് ലെസ് ഇട്ടോണ്ടു നടക്കുന്നേ?” “ഓ, അതു ശരിയാ. നിനക്കൊന്നു വടിച്ചു തന്നാലെന്താ മമ്മീടെ കക്ഷം?” “ഞാനല്ലേ കഴിഞ്ഞ […]

Continue reading

അമ്മയുടെ ബാർബർ [AK]

അമ്മയുടെ ബാര്‍ബര്‍ Ammayude BARBAR bY-ആശു   രാവിലെ ഡൈനിംഗ് റൂമിലെ വാഷ് ബേസിനു
മുമ്പില്‍ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ മമ്മി അടുത്തു വന്നു നിന്നു. സ്ലീവ് ലെസ് നൈറ്റിയാണ്
വേഷം. രണ്ടു കയ്യും ഉയര്‍ത്തി മുടി കെട്ടിക്കൊണ്ട് എന്നോട് എന്തോ ചോദിച്ചപ്പോള്‍
മമ്മിയുടെ കക്ഷത്തില്‍ രോമക്കാട് കുറച്ചു വളര്‍ന്നതായി കണ്ടു. “എന്താ മമ്മീ ഇത്?
കക്ഷം വടിക്കാതെയാണോ സ്ലീവ് ലെസ് ഇട്ടോണ്ടു നടക്കുന്നേ?” “ഓ, അതു ശരിയാ.
നിനക്കൊന്നു വടിച്ചു തന്നാലെന്താ മമ്മീടെ കക്ഷം?” “ഞാനല്ലേ കഴിഞ്ഞ […]

Continue reading

എന്‍റെ അവധിക്കാല ഓർമ്മകൾ 1

എന്‍റെ അവധിക്കാല ഓർമ്മകൾ 1 Ente Avadhikkaala Ormakal BY-BKN   എന്റെ പേര് ശിവ ഇതു
കുറെ വർഷം മുൻപ് നടന്ന സംഭവം അന്നു അന്ന് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം
പരിക്ഷ കഴിഞ്ഞു അവധി കിട്ടിയ സമയം ഞാൻ എന്റെ അപ്പച്ചി യുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പോയി
അവിടെ അപ്പച്ചിയും ഭർത്താവ് രണ്ടും പെണ്ണ് മക്കളും അന്നു താമസം രണ്ടും പേരും
എന്നേക്കാള് മുതിർന്നവർ ആയിരുന്നു മൂത്ത അൽ ചിഞ്ചു ഇളയ അൽ […]

Continue reading

എന്‍റെ അവധിക്കാല ഓർമ്മകൾ 1

എന്‍റെ അവധിക്കാല ഓർമ്മകൾ 1 Ente Avadhikkaala Ormakal BY-BKN   എന്റെ പേര് ശിവ ഇതു കുറെ വർഷം മുൻപ് നടന്ന സംഭവം അന്നു അന്ന് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം പരിക്ഷ കഴിഞ്ഞു അവധി കിട്ടിയ സമയം ഞാൻ എന്റെ അപ്പച്ചി യുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പോയി അവിടെ അപ്പച്ചിയും ഭർത്താവ് രണ്ടും പെണ്ണ് മക്കളും അന്നു താമസം രണ്ടും പേരും എന്നേക്കാള് മുതിർന്നവർ ആയിരുന്നു മൂത്ത അൽ ചിഞ്ചു ഇളയ അൽ […]

Continue reading