അവൾ ഒരു മദാലസയായിരുന്നു 2

Posted by

അവൾ ഒരു മദാലസയായിരുന്നു 2

Aval Oru Madalasayayirunnu bY Meera Nair


PART-01 CLICK HERE

ജെനറ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. മുമ്പ് പലപ്പോഴും പല രൂപത്തിൽ ജോലിയ്ക്ക് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. പലരും കിടപ്പറ പങ്കിടാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് മറ്റൊരു ചിന്ത തോന്നിയിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി കിടപ്പറ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.’

ശ്രീകാന്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ജെനറ്റിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുളിർമഴവീഴുന്ന അനുഭവമുണ്ടായി.

തന്നെ പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈംഗികബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണയാൾ പ്രണയിക്കുന്നത്. അതും തന്നെമാത്രം. അവൾക്ക് ശ്രീകാന്തിനോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം തോന്നി.

അവൾ പതുക്കെ അവനോട് ചേർന്നിരുന്നു.

അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ചന്ദനത്തിന്റെ ഗന്ധം പ്രസരിച്ചു.

ചന്ദനത്തിന്റെ സുഗന്ധത്തിൽ അവന്റെ മനമൂലഞ്ഞു.

‘കാറിനുള്ളിലായിപ്പോയി. അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗ്ഗലോകം കാണിക്കുമായിരുന്നു.’- ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.

‘ എന്ത് സ്വർഗ്ഗലോകമാ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്?

ആണിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം കാണിച്ചുതരും.’

‘ ഓ പിന്നെ‘- അവൾ കൃതിമഗൗരവം നടിച്ചു.

‘ എന്തായൊരു പിന്നെ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൻ ഇടതുകൈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നിന്നെടുത്ത് വലതുകൈകൊണ്ട് അവളുടെ വലത്തേമാറിടത്തിൽ ഒന്നു കശക്കി. പുരുഷസ്പർശമേറ്റയുടൻ തന്നെ അവളുടെ മാറിടങ്ങൾ ദൃഢമായി. മാറിടത്തിലെ ഞെട്ടുകൾ കല്ലിച്ചു നിന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *