വേദിക 1

വേദിക  Vedika Part 1 bY Amal Srk കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്നാണ് മനുഷ്യൻ ന് കുറച് സമാധാനം ലഭിച്ചത്. അച്ഛൻ വരുത്തിവച്ച കടങ്ങൾ എല്ലാം വീട്ടി. അനുജത്തിയെ കെട്ടിച്ചു വിടണം. എന്നാലും തീർന്നില്ല ഭാവിയിലേക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ സംബതിച്ചു വച്ചിട്ടുമില്ല. എന്തോകയോ ആലോചിച്ചു നേരംപോയത് അറിഞ്ഞില്ല. വാതിലിന് മുട്ടുന്നു സബ്തം. ടക്… ടക്…. ഡാ മനു കയറിവാടാ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യ്തിട്ടില്ല… കുബൂസ് വാങ്ങാൻ പോയതാണ് മനു. എന്താ ഡാ മനു […]

Continue reading

വേദിക 1

വേദിക  Vedika Part 1 bY Amal Srk കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്നാണ് മനുഷ്യൻ ന് കുറച്
സമാധാനം ലഭിച്ചത്. അച്ഛൻ വരുത്തിവച്ച കടങ്ങൾ എല്ലാം വീട്ടി. അനുജത്തിയെ കെട്ടിച്ചു
വിടണം. എന്നാലും തീർന്നില്ല ഭാവിയിലേക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ സംബതിച്ചു
വച്ചിട്ടുമില്ല. എന്തോകയോ ആലോചിച്ചു നേരംപോയത് അറിഞ്ഞില്ല. വാതിലിന് മുട്ടുന്നു
സബ്തം. ടക്… ടക്…. ഡാ മനു കയറിവാടാ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യ്തിട്ടില്ല… കുബൂസ് വാങ്ങാൻ
പോയതാണ് മനു. എന്താ ഡാ മനു […]

Continue reading

ശ്രീജ ചേച്ചിയും ഞാനും

ശ്രീജ ചേച്ചിയും ഞാനും Sreejachechiyum Njanum bY കണ്ണൻ എന്റെ വീടിന്റെ അയൽവക്കതാണ്
ശ്രീജ ചേച്ചിയുടെ താമസം.എന്റെ പേര് കണ്ണൻ.ചേച്ചിയെ കാണാനൊക്കെ വെളുത്തിട്ടാണ്
കുറച്ചു കനവും ഉണ്ട്. കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാം.ചേച്ചിക്ക് 2 പിള്ളേർ ഉണ്ട് 1 ലും
2ലുംപഠിക്കുന്നു.ഭർത്താവ് ദുബായിൽ ആണ്.2 വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കെ വരികയുള്ളൂ. ചെച്ചിടെ
മുലയും ചന്തിയുമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. മുലകൾ ഒരു 34 സൈസ് കാണും.സംസാരം
അടിപൊളിയാണ്. ചേച്ചി എന്റെ വീടിനു അടുത്ത് താമസം തുട ങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്നും എനിക്ക്
ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. […]

Continue reading

ശ്രീജ ചേച്ചിയും ഞാനും

ശ്രീജ ചേച്ചിയും ഞാനും Sreejachechiyum Njanum bY കണ്ണൻ എന്റെ വീടിന്റെ അയൽവക്കതാണ് ശ്രീജ ചേച്ചിയുടെ താമസം.എന്റെ പേര് കണ്ണൻ.ചേച്ചിയെ കാണാനൊക്കെ വെളുത്തിട്ടാണ് കുറച്ചു കനവും ഉണ്ട്. കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാം.ചേച്ചിക്ക് 2 പിള്ളേർ ഉണ്ട് 1 ലും 2ലുംപഠിക്കുന്നു.ഭർത്താവ് ദുബായിൽ ആണ്.2 വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കെ വരികയുള്ളൂ. ചെച്ചിടെ മുലയും ചന്തിയുമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. മുലകൾ ഒരു 34 സൈസ് കാണും.സംസാരം അടിപൊളിയാണ്. ചേച്ചി എന്റെ വീടിനു അടുത്ത് താമസം തുട ങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്നും എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. […]

Continue reading

അമ്മായിയും പിന്നെ ശ്രുതി ചേച്ചിയും 3

അമ്മായിയും പിന്നെ ശ്രുതി ചേച്ചിയും 3 Ammayiyum pinne Sruthichechiyum Part 3 bY Shaji Pappan  Previous Parts please CLICK HERE   ഈ ഭാഗം ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടുതൽ ആയിരിക്കും ഇത് ഇത്തിരി ഓവർ ആയിട്ട് തോന്നാം ……………. തുടരുന്നു …………. ആ കളിക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ പലതവണ ബന്തപെട്ടു കാരണം ഞങ്ങളെ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോളു .അടുക്കളയിൽ വെച്ചും റൂമിൽ വെച്ചും ഞങ്ങൾ പണ്ണി തകർത്തു .കളിച്ചു കളിച്ചു കളിക്ക് […]

Continue reading

അമ്മായിയും പിന്നെ ശ്രുതി ചേച്ചിയും 3

അമ്മായിയും പിന്നെ ശ്രുതി ചേച്ചിയും 3 Ammayiyum pinne Sruthichechiyum Part 3 bY
Shaji Pappan  Previous Parts please CLICK HERE   ഈ ഭാഗം ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടുതൽ
ആയിരിക്കും ഇത് ഇത്തിരി ഓവർ ആയിട്ട് തോന്നാം ……………. തുടരുന്നു …………. ആ കളിക്ക് ശേഷം
ഞങ്ങൾ പലതവണ ബന്തപെട്ടു കാരണം ഞങ്ങളെ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നോളു .അടുക്കളയിൽ വെച്ചും റൂമിൽ വെച്ചും ഞങ്ങൾ പണ്ണി തകർത്തു .കളിച്ചു
കളിച്ചു കളിക്ക് […]

Continue reading

ക്രിസ്തുമസ് രാത്രി – 2

ക്രിസ്തുമസ് രാത്രി –:– 02 CHRISTMAS RATHRI PART 2 BY- സാജൻ പീറ്റർ   എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം ശിരസ്സാവഹിക്കുന്നു…പ്രിയ വായനാക്കാർ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരിനു ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുകുയാണ്…ഇനി മുതൽ മറിയ എന്ന കഥാപാത്രം ലിസിയായും ആനി എന്ന കഥാപാത്രം ഹേമയായും അവതരിക്കും…അൽപ സ്വല്പം താളപ്പിഴകൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി….അതെല്ലാം മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുകയാണ്…..അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇനിയും അറിയിക്കാം….ഫിലിപ് എന്ന കഥാപാത്രം എന്റെ കാർലോസ് മുതലാളി […]

Continue reading

ക്രിസ്തുമസ് രാത്രി – 2

ക്രിസ്തുമസ് രാത്രി –:– 02 CHRISTMAS RATHRI PART 2 BY- സാജൻ പീറ്റർ   എന്റെ
പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം ശിരസ്സാവഹിക്കുന്നു…പ്രിയ
വായനാക്കാർ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരിനു ചെറിയ ഒരു മാറ്റം
വരുത്തുകുയാണ്…ഇനി മുതൽ മറിയ എന്ന കഥാപാത്രം ലിസിയായും ആനി എന്ന കഥാപാത്രം ഹേമയായും
അവതരിക്കും…അൽപ സ്വല്പം താളപ്പിഴകൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടതായി
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി….അതെല്ലാം മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ടു
നീങ്ങുകയാണ്…..അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇനിയും അറിയിക്കാം….ഫിലിപ് എന്ന കഥാപാത്രം എന്റെ
കാർലോസ് മുതലാളി […]

Continue reading