ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ കന്യകയുടെ രക്തം

ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ കന്യകയുടെ രക്തം Hotel Muriyil kanyakayude raktham
bY Constructor യാദ്രിശ്ചികമായാണ് ഇത്തരമൊരു അവസരം ഒത്തു കിട്ടിയത്. ഒരു
ഇന്റര്‍വ്യൂന്‍റെ പേരില്‍ മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക്  ഞാനും അവളും കൂടി യാത്രയായത്.
ഒന്നിച്ചു തന്നെ ഹോട്ടെലില്‍ റൂമും എടുത്തു. ഹോട്ടെല്‍ മുറിയില്‍ വച്ച് ഞങ്ങള്‍
ചെയ്ത സാഹസത്തിന്‍റെ കഥയാണ്‌ പറയാന്‍ പോകുന്നത്. “ഒന്ന് ഫ്രഷ്‌ ആയി വാ” ഞാന്‍
പറഞ്ഞു. അവള്‍ ബാഗ്‌ തുറന്നു തോര്‍ത്തുമെടുത്ത്‌ ബാത്ത് റൂമില്‍ കയറി. ഞാന്‍ ടിവി
ഓണ്‍ ചെയ്തു ചാനല്‍ മാറ്റികൊണ്ടിരുന്നു. […]

Continue reading

ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ കന്യകയുടെ രക്തം

ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ കന്യകയുടെ രക്തം Hotel Muriyil kanyakayude raktham bY Constructor യാദ്രിശ്ചികമായാണ് ഇത്തരമൊരു അവസരം ഒത്തു കിട്ടിയത്. ഒരു ഇന്റര്‍വ്യൂന്‍റെ പേരില്‍ മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക്  ഞാനും അവളും കൂടി യാത്രയായത്. ഒന്നിച്ചു തന്നെ ഹോട്ടെലില്‍ റൂമും എടുത്തു. ഹോട്ടെല്‍ മുറിയില്‍ വച്ച് ഞങ്ങള്‍ ചെയ്ത സാഹസത്തിന്‍റെ കഥയാണ്‌ പറയാന്‍ പോകുന്നത്. “ഒന്ന് ഫ്രഷ്‌ ആയി വാ” ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. അവള്‍ ബാഗ്‌ തുറന്നു തോര്‍ത്തുമെടുത്ത്‌ ബാത്ത് റൂമില്‍ കയറി. ഞാന്‍ ടിവി ഓണ്‍ ചെയ്തു ചാനല്‍ മാറ്റികൊണ്ടിരുന്നു. […]

Continue reading

മനസിന്‍റെ ചാഞ്ചാട്ടം 3

മനസിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടം 3 Manassinte Chanchattam Part 3  bY CHANTHUKUTTY | Previous Parts മനസിന്‍റെ ചാഞ്ചാട്ടം 2 105 മനസിന്‍റെ ചാഞ്ചാട്ടം 124 പലതരം സ്വഭാവം ഉള്ള നാല് കൂട്ടുകാരുടെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്…നേരിട്ട് പരിചയം ഇല്ലാത്ത പലതും എന്റെ ഭാവനയിൽ ഉണരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു കുറവുകൾ ഉണ്ടാകുക സ്വഭാവികം .മനസിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടം 1 മനസിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടം 2 സ്വീകരിച്ചപോലെ ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കണം എന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുടർന്നും നൽകുക. അടുത്ത ഭാഗം വളരെ അടിപൊളിയാക്കാൻ ഞാൻ […]

Continue reading

മനസിന്‍റെ ചാഞ്ചാട്ടം 3

മനസിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടം 3 Manassinte Chanchattam Part 3  bY CHANTHUKUTTY | Previous
Parts മനസിന്‍റെ ചാഞ്ചാട്ടം 2 105 മനസിന്‍റെ ചാഞ്ചാട്ടം 124 പലതരം സ്വഭാവം ഉള്ള
നാല് കൂട്ടുകാരുടെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്…നേരിട്ട് പരിചയം ഇല്ലാത്ത പലതും
എന്റെ ഭാവനയിൽ ഉണരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു കുറവുകൾ ഉണ്ടാകുക സ്വഭാവികം .മനസിന്റെ
ചാഞ്ചാട്ടം 1 മനസിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടം 2 സ്വീകരിച്ചപോലെ ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും
സ്വീകരിക്കണം എന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുടർന്നും നൽകുക.
അടുത്ത ഭാഗം വളരെ അടിപൊളിയാക്കാൻ ഞാൻ […]

Continue reading

വാർദ്ധക്യപുരാണം

വാർദ്ധക്യപുരാണം Vardhakya puraanam bY ജഗ്ഗു   പ്രിയരേ ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്
അനുഭവകഥ എന്നെക്കുറിച്ചു ഞാൻ പറയാം തിരുവനതപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു
മലയോരഗ്രാമത്തിലാണെന്റെ വീട്. എന്റെ പേര് പറയാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല
എനിക്കിപ്പോ 23 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു ബിഎ കഴിഞ്ഞു ജോലി തേടിയുള്ള
അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണാൻ ചെറിയൊരു സുന്ദരൻ തന്നെയാണ്
പൊക്കത്തിനനുസരിച്ചുള്ള തടി മാ നിറം ഇതാണെന്റെ രൂപം കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല
.എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും അമ്മയും മാത്രമാണ് അച്ഛൻ അബ്രോഡാണ്.രണ്ടുപേരുടെയും പേരുകൾ ഞാൻ
പറയുന്നില്ല. […]

Continue reading

വാർദ്ധക്യപുരാണം

വാർദ്ധക്യപുരാണം Vardhakya puraanam bY ജഗ്ഗു   പ്രിയരേ ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് അനുഭവകഥ എന്നെക്കുറിച്ചു ഞാൻ പറയാം തിരുവനതപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു മലയോരഗ്രാമത്തിലാണെന്റെ വീട്. എന്റെ പേര് പറയാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എനിക്കിപ്പോ 23 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു ബിഎ കഴിഞ്ഞു ജോലി തേടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണാൻ ചെറിയൊരു സുന്ദരൻ തന്നെയാണ് പൊക്കത്തിനനുസരിച്ചുള്ള തടി മാ നിറം ഇതാണെന്റെ രൂപം കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല .എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും അമ്മയും മാത്രമാണ് അച്ഛൻ അബ്രോഡാണ്.രണ്ടുപേരുടെയും പേരുകൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. […]

Continue reading

ആ ഓമ്മകൾ

ആ ഓമ്മകൾ Aa Ormakal bY Janefer എന്റെ പേര് അനിത നായർ, ഒരു കുടുംബിനിയാണ്,
ഭർത്താവും രണ്ട് കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 36 വയസു
പ്രായമായി, വെളുത്ത ശരീരപ്രകൃതമാണ് ആവശ്യത്തിന് വണ്ണവും നീളവും തൂക്കവും ഉണ്ട്
എന്റെ വലിയ മാറും ഇടുങ്ങിയ അരക്കെട്ടും കാഴ്ചക്കാരനും ഹരം കൊള്ളും. ഭർത്താവിനു
കവലയിൽ ഒരു പലചരക്ക് കടയാണ്, വീട്ടിൽ പത്ത് ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം ഉണ്ട് അതിന്റെ
പരിപാലനം എനിക്കാണ് മോശമല്ലാത്ത വരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽനിന്ന് […]

Continue reading

ആ ഓമ്മകൾ

ആ ഓമ്മകൾ Aa Ormakal bY Janefer എന്റെ പേര് അനിത നായർ, ഒരു കുടുംബിനിയാണ്, ഭർത്താവും രണ്ട് കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 36 വയസു പ്രായമായി, വെളുത്ത ശരീരപ്രകൃതമാണ് ആവശ്യത്തിന് വണ്ണവും നീളവും തൂക്കവും ഉണ്ട് എന്റെ വലിയ മാറും ഇടുങ്ങിയ അരക്കെട്ടും കാഴ്ചക്കാരനും ഹരം കൊള്ളും. ഭർത്താവിനു കവലയിൽ ഒരു പലചരക്ക് കടയാണ്, വീട്ടിൽ പത്ത് ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം ഉണ്ട് അതിന്റെ പരിപാലനം എനിക്കാണ് മോശമല്ലാത്ത വരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽനിന്ന് […]

Continue reading

Re Born ഹാജ്യാർ

RE BORN ഹാജ്യാർ  Re-born Hajiyaar bY King cobra   NB: ഇതൊരു ഇൻസെസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ആണ് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വായിക്കാതിരിക്കുക . വിവേകം വികാരത്തിന് മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന രക്തബന്ധങ്ങൾ കാമാർത്ഥിക്ക് മുന്നിൽ മാംസ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമാവുന്ന പച്ചയായ മനുഷ്യ ജീവനുകളുടെ കഥ . സുലൈമാൻ ഹാജി നാട്ടിലെ പ്രമാണിയാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോഴിയും .വയസ്സ് 55 ആയെങ്കിലും നല്ല ഉറച്ച ശരീരം അവിടെ ഇവിടെയായി നരച്ച മുടിയും താടിയും ആ മുഖത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടുന്നു .ഭാര്യ […]

Continue reading

Re Born ഹാജ്യാർ

RE BORN ഹാജ്യാർ  Re-born Hajiyaar bY King cobra   NB: ഇതൊരു ഇൻസെസ്റ്റ് സ്റ്റോറി
ആണ് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വായിക്കാതിരിക്കുക . വിവേകം വികാരത്തിന് മുമ്പിൽ
പരാജയപ്പെടുന്ന രക്തബന്ധങ്ങൾ കാമാർത്ഥിക്ക് മുന്നിൽ മാംസ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമാവുന്ന
പച്ചയായ മനുഷ്യ ജീവനുകളുടെ കഥ . സുലൈമാൻ ഹാജി നാട്ടിലെ പ്രമാണിയാണ് അറിയപ്പെടുന്ന
ഒരു കോഴിയും .വയസ്സ് 55 ആയെങ്കിലും നല്ല ഉറച്ച ശരീരം അവിടെ ഇവിടെയായി നരച്ച മുടിയും
താടിയും ആ മുഖത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടുന്നു .ഭാര്യ […]

Continue reading