ക്യാനഡയിലെ നനുത്ത രാവുകൾ -4

Posted by

ക്യാനഡയിലെ നനുത്ത രാവുകൾ4

Canadayile Nanutha Ravukal – part 4 Rathikkuttan

PREVIOUS PART

മിടിക്കുന്ന ഹ്രിദയവുമായി ഞാനകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. അരയിൽക്കെട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൌൺ ഗൌണാണൂ മമ്മിയുടെ വേഷം. സ്തനങ്ങളുടെ തള്ളിച്ച നന്നായിക്കാണം. മമ്മിയനങ്ങാതെ നിൽക്കുവാണു.

ഉം.നോക്കട്ടെ…ഞാൻ പറഞ്ഞു.

മമ്മി ഗൌണിന്റെ കെട്ടഴിക്കാതെ മുകൾ ഭാഗം തെല്ലൊന്നകത്തി, വലത്തേമുല മാത്രം ചെറുതായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഞാനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കി.

ഇങ്ങനെക്കണ്ടാലെങ്ങിനെയാ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ?

പിന്നെ?

നല്ലരീതിയിൽ കാണണ്ടേ?

ഗൌണിന്റെ കെട്ട് തെല്ലൊന്നയച്ചിട്ട് മമ്മിയതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം മെല്ലെ പിളർത്തി തുറന്നു.. സുതാര്യമായ ഗൌണിൽക്കൂടി ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന മാർക്കുടങ്ങൾ ഇതാ ഞാൻ സെലെക്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രായിൽ പൊതിഞു വിങ്ങി നിൽക്കുന്നു.. അതിന്റെ മാംസളമായ ഭാഗങ്ങൾ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി, നേർത്തൊരു ചാൽ നടുക്ക് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.. ആ കളഭ കലശങ്ങൾ തിരുമ്മിയുടയ്ക്കാൻ ഞാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടു.. പതുക്കെ….പതുക്കെ മതി …. മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു.

ഹായ് മമ്മി..എന്തു രസം എന്താ സൌന്ദര്യം ഇതിനു. തള്ളീ നിൽക്കുവാണെല്ലൊ.. ഞാൻ മമ്മിയുടെ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെർന്നു നിന്നു കൊതിയോടും ആസക്തിയോടും കാമം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നോക്കി നിന്നു. മമ്മി അഭിമാനത്തൊടെയന്റെ മുഖത്തേക്ക് നൊക്കി.

ഇത് മാത്രം കണ്ടാലെങ്ങിനെയാ ജഡ്സ്മെന്റ്ഴുതുന്നത്?

പിന്നെന്താ നിനക്ക് കാണേണ്ടത്..വയറാണോ?

അതും കാണണം,,, പിന്നെ താഴോട്ടും..

ഹയ്യടാ… അങ്ങിനെയിപ്പൊ ജയക്കുട്ടൻ എന്റെ രഹസ്യഭാഗങ്ങൾ കാണണ്ട.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *