അസ്ന താത്ത

Posted by

ഇത് മറ്റാരും അറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു അസ്നതാത്തഞെട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താ നീ പറയുന്നത് അതെന്നും ശരിയാവില്ല

എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ എന്റെ കെട്ട്യാൻ അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊല്ലും നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരി എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലാതെ വേറാരും അറിയില്ല

എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്നതാത്തയെ നിർബന്ധിച്ചു അവസാനം അസ്നതാ പറഞ്ഞു ഒരു തവണ ഒരേ ഒരു തവണ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചത്തു കളയും നീ ആയതു കൊണ്ടാ സമ്മതിച്ചത്.

ഞാൻ അസ്ന താത്തയോട് പറഞ്ഞു ആരും അറിയില്ല രാവിലെ വരെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ അസ്നതാ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അസ്നതാത്തയുടെ കൈ പിടിച്ചു നല്ല സേഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു.

അകത്തേക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ റൂമിൽ കയറി അസ്ന താത്ത ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല ഏതായാലും സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് കളിച്ചൂടെ തൽക്കാലം ഇന്ന് എന്നെ ഭർത്താവായി കണ്ടുടെ എന്ന് ചോദിച്ചു

അസ്ന കുറച്ച് നേരം മിണ്ടാതെ നിന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞു ശരി അതാ നല്ലത് ഞാൻ എന്തിനാ മടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നതല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഇനി ഗർഭിണി ആവുകയുമില്ല.

നമ്മുടെ ശബ്ദം കേട്ട് മോള് ഉണരാതിരുന്നാൽ മതി ഇക്ക പോയിട്ട് 2 മാസമായി പിന്നെ കളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അസ്ന താത്തയുെട കൈപിടിച്ചു മെല്ല എന്റെ പാൻസ്ന് മുകളിൽ വച്ചു അസ്ന താത്ത മെല്ലെ മുട്ട പിടിച്ചു നല്ല സുഖം കിട്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു അസ്നത്താ ഇതുവരെ തോലില്ലാത്തതു കൊണ്ടല്ലേ കളിച്ചിട്ടുള്ളു ഇന്ന് നല്ല പോലെ കളിക്കാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *