അസ്ന താത്ത

Posted by

മെല്ലെ മുട്ട വായിലിട്ടു അടിച്ചു മുൻ വശം നക്കി വലിച്ചു സഞ്ചി ഇടയ്ക്ക് വായിലിട്ടു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് അസ്നത്ത നിർത്തി ഞാൻ അസ്നത്തായുടെ ചന്തി പിടിച്ചു ചന്തിയിൽ ഉമ്മ വച്ചു

അസ്നതാത്തയെ കട്ടിലിൽ കിടത്തി ഉമ്മ വച്ച് പൊക്കിളും കഴിഞ്ഞ് പൂറിന്റെ അടുത്തെത്തി കന്ത് ചെറുതായി ചാടി നിന്നു ഒരു രോമം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു വെളുത്ത ആ പൂറിൽ ഞാൻ മെല്ലെ പൂറ് തൊട്ടു നല്ല പഞ്ഞി പോലിരുന്നു അസ്നത്ത പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കാറുണ്ട്

നീ ആക്രാന്തം കാണിക്കണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ അസ്ന താത്തയുടെ കാല് അകത്തി പൂറ് പുളത്തി നക്കാൻ തുടങ്ങി കന്ത് കടിച്ചു അസ്നതാത്ത കരഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നാവ് കയറ്റി ചെറുതായി വെള്ളം വന്നിരുന്നു

അസ്നത്ത 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മതി ഇനി ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ മാറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് മാത്രം മതിയോ കയറ്റി കളിക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്നത്ത നീങ്ങി കട്ടിലിന്റെ തലക്കൽ കിടന്ന് കാല് അകത്തി ഞാൻ മുട്ടിൽ ഇരുന്ന് മുട്ട പിടിച്ച് തോല് താഴ്ത്തി പൂറിൽ ഉരച്ചു കന്തിൽഉരതി അസ്നത്ത ശബ്ദമുണ്ടാക്കി

പുളഞ്ഞു ഞാൻ മുട്ട പൂറിൽ കയറ്റാൻ തള്ളി നല്ല ടൈറ്റായിരുന്നു പൂറ് ഞാൻ തള്ളി തള്ളി മുട്ട കയറ്റി ഉള്ളിൽ നല്ല ചൂടായിരുന്നു അസ്നത്ത വേദനകൊണ്ട് കരഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസമായി ഇക്ക ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയതാ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *