അസ്ന താത്ത

Posted by

അതു കൊണ്ട് മെല്ലെ അടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ കളിച്ചു. ഞാൻ കട്ടിലിൽ കയറി കിടന്നു അസ്നത്ത മുട്ട വായിലിട്ടു പിന്നെ കയറി മുട്ടയിൽ ഇരുന്ന് പൊന്തി താഴ്ന്നു കളിച്ചു

സുഖം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു ഞാൻ മുല പിടിച്ചു പിന്നെ ഒരു വിരൽ പൂറിൽ കയറ്റി മാമി കരഞ്ഞു പിന്നീട് അസ്നത്തയെ Doggy Style ൽ കിടത്തി മുട്ട ചന്തിയുടെ വിടവിലൂടെ പൂറിൽ കയറ്റാൻ തുടങ്ങി ചന്തിയുടെ വലിപ്പം കുറവായത് കൊണ്ട് മുട്ട കയറ്റി അടിച്ചു അസ്നത്ത നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു

എന്നോട് പറഞ്ഞു വെള്ളം നീ ഉള്ളിൽ കളഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ചരിഞ്ഞു കിടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്നത്ത കിടന്നു ഞാനും അതേപോലെ ചരിഞ്ഞു കിടന്നു

ചരിഞ്ഞു കിടന്ന് ചന്തിയിലൂടെ മുട്ട പൂറിൽ കയറ്റി അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പൂറിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിച്ചു പൂറ് ലൂസായി രുന്നു അസ്നത്ത പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാ ഈ രീതിയിൽ ഒക്കെ കളിക്കുന്നത് . ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ പൊക്കി എടുത്ത് കളിക്കട്ടെ അസ്നത്ത സമ്മതിച്ചു

അസ്നത്ത തോളിൽ കൈ ഇട്ടു എന്റ ഊരയിൽ കയറി ഞാൻ മെല്ലെ െപാക്കി എടുത്തു മെല്ലെ മുട്ട കയറ്റി അടിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അസ്നത്ത പറഞ്ഞു എനിക്കിനി പെട്ടന്ന് വരും എല്ലാം ഉള്ളിൽ കളയണം അസ്നത്ത ആദ്യ പൊസിഷനിൽ കിടന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *