അസ്ന താത്ത

Posted by

എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഞാൻ മുട്ട കേറ്റി ആഞ്ഞ് അടിച്ചു അസ്നതാത്തയുടെ ശബ്ദം മാറിയിരുന്നു കരച്ചിൽ കൂടി അസ്നത്ത വെള്ളം പുറത്തുകളയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കരച്ചിൽ കൂടി അസ്നത്ത എന്നെ പിടിച്ചു മുറുക്കി പെട്ടന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി പൂറിൽ ചൂട് പാൽ ഒഴുകി ഞാൻ ആഞ്ഞ് അടിച്ചു പെട്ടന്ന്

എനിക്കും വെള്ളം വന്നു അസ്നത്തയുടെ പൂറിൽ ചൂട് പാൽ ഒഴുകി മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി ഞാൻ മുല കുടിച്ച് അസ്നതാത്തയുടെ മേൽ കിടന്നു അസ്നത്ത എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു കുറച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മുട്ട ഊരി പൂറിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചാലിടെ ചന്തിയിലേക്ക് ഒഴുകി

അസ്നത്ത എന്റെ മുട്ട പിടിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു ആദ്യമായാ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുട്ട വായിലിട്ടു നക്കി ഞങ്ങൾ കട്ടിലിൽ കിടന്നു .അങ്ങനെ രാവിലെ ആയി അസ്ന താത്ത എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ മുട്ട വായിലിട്ടു അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു അസ്നതാത്ത മുട്ട കുറച്ച് നേരം വായിലിട്ട് കമ്പിയാക്കി കയറി മുട്ടയിൽ ഇരുന്ന് പൂറിലേക്ക് മുട്ട കയറ്റി അടിച്ചു കരഞ്ഞു പെട്ടന്ന് വെളളം വന്നു ഞങ്ങൾ 2ളം കിടന്നു അന്സ്നതാത്ത പറഞ്ഞു സമയം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ വിളിക്കും വരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോവുകയാ ഞാൻ ഇന്ന് പോയി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ തിരിച്ചു വരൂ എന്നു പറഞ്ഞ് അസ്ന താത്ത മോളെയും എടുത്തു കൊണ്ട് പോയി ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *