നൈജീരിയൻ കാമുകൻ 3

നൈജീരിയൻ കാമുകൻ 3 Nigerian Kamukan Part 3 bY Dhanya | PREVIOUS സോഫയിൽ കാലും
വിരിച്ചു വിശ്രമിക്കുന്ന വില്യമിന്റെ പെരുംകുണ്ണ അപ്പോഴും വായുവിൽ ഇളകിയാടി – ഞാൻ
വലതു കൈ കൊണ്ടു അവന്റെ തൂങ്ങിയാടുന്ന അണ്ടി തഴുകുന്നത് തുടർന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ
തളർന്നുവെന്നുള്ളത് എന്റെ വെറും തോന്നൽ ആയിരുന്നു എന്നു വൈകാതെ തന്നെ വില്യം
മനസിലാക്കിത്തന്നു. എണീറ്റ് നിന്ന അവൻ എന്റെ സാരിയിൽ പിടുത്തമിട്ടു, ഒറ്റ വലി !
നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അത് […]

Continue reading

നൈജീരിയൻ കാമുകൻ 3

നൈജീരിയൻ കാമുകൻ 3 Nigerian Kamukan Part 3 bY Dhanya | PREVIOUS സോഫയിൽ കാലും വിരിച്ചു വിശ്രമിക്കുന്ന വില്യമിന്റെ പെരുംകുണ്ണ അപ്പോഴും വായുവിൽ ഇളകിയാടി – ഞാൻ വലതു കൈ കൊണ്ടു അവന്റെ തൂങ്ങിയാടുന്ന അണ്ടി തഴുകുന്നത് തുടർന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ തളർന്നുവെന്നുള്ളത് എന്റെ വെറും തോന്നൽ ആയിരുന്നു എന്നു വൈകാതെ തന്നെ വില്യം മനസിലാക്കിത്തന്നു. എണീറ്റ് നിന്ന അവൻ എന്റെ സാരിയിൽ പിടുത്തമിട്ടു, ഒറ്റ വലി ! നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അത് […]

Continue reading

ഗോപുവിന്റെ നാട്ടുകാർ

ഗോപുവിന്റെ നാട്ടുകാർ Gopuvinte Naattukaar  AUTHOR:ദേവാസുരൻ പൂമാല ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പാവം പയ്യനാണ് ഗോപു. വാണമടിയും കൊച്ചുപുസ്തകം വായനയമായി നടക്കുന്നു. വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പെങ്ങളും,ജീവിതം പതിനാലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഗോപുവിന്റെ ഉറ്റകുട്ടുകാരൻ പത്തൊൻപത്കാരൻ ദീപുവാണ് അവന്റെ വാണമടി ആശാൻ. എല്ലാ തരികിടകളും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ചെയുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് പുഴക്കടവിലെ കുളി കണ്ട്‌ കഴിഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ക്രിക്കറ്റ്‌കളിക്കാൻ പോയി. ക്രിക്കറ്റ്‌ കളിക്കിടെ കാല്ത്തട്ടിവീണു ഗോപുവിനു പരുക്ക് പറ്റി. കാലുമുറിഞ്ഞ ഗോപു കളിമതിയാക്കി വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. അമ്മയുടെ വായിലെ […]

Continue reading

ഗോപുവിന്റെ നാട്ടുകാർ

ഗോപുവിന്റെ നാട്ടുകാർ Gopuvinte Naattukaar  AUTHOR:ദേവാസുരൻ പൂമാല ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു
പാവം പയ്യനാണ് ഗോപു. വാണമടിയും കൊച്ചുപുസ്തകം വായനയമായി നടക്കുന്നു. വീട്ടിൽ
അച്ഛനും അമ്മയും പെങ്ങളും,ജീവിതം പതിനാലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഗോപുവിന്റെ
ഉറ്റകുട്ടുകാരൻ പത്തൊൻപത്കാരൻ ദീപുവാണ് അവന്റെ വാണമടി ആശാൻ. എല്ലാ തരികിടകളും
രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ചെയുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് പുഴക്കടവിലെ കുളി കണ്ട്‌ കഴിഞ്ഞു
രണ്ടുപേരും ക്രിക്കറ്റ്‌കളിക്കാൻ പോയി. ക്രിക്കറ്റ്‌ കളിക്കിടെ കാല്ത്തട്ടിവീണു
ഗോപുവിനു പരുക്ക് പറ്റി. കാലുമുറിഞ്ഞ ഗോപു കളിമതിയാക്കി വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു.
അമ്മയുടെ വായിലെ […]

Continue reading

ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് (NEETHU)

ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് [ നീതു ] NJANGAL SANTHUSHTARANU AUTHOR : NEETHU ഈ കഥയിൽ അല്പം
പോലും കമ്പി ഇല്ല ,ഒരു കഥ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം വായിക്കുക അന്യം നിന്നുപോകുന്ന
ഗ്രാമീണ നന്മ നാഗരികതയിലേക്കു ചേക്കാറാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ വ്യഗ്രത ഇതെല്ലം കാണുമ്പോൾ
ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതണമെന്നു തോന്നി .ഇതിലെ ഇതിവൃത്തവും ജീവിത രീതിയും എന്റെ ഭാവന
മാത്രമാണ് .ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനോ മനഃപൂർവം ആക്ഷേപിക്കാനോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല
.ആർകെങ്കിലും വേദനിച്ചെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക … […]

Continue reading

ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് (NEETHU)

ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് [ നീതു ] NJANGAL SANTHUSHTARANU AUTHOR : NEETHU ഈ കഥയിൽ അല്പം പോലും കമ്പി ഇല്ല ,ഒരു കഥ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം വായിക്കുക അന്യം നിന്നുപോകുന്ന ഗ്രാമീണ നന്മ നാഗരികതയിലേക്കു ചേക്കാറാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ വ്യഗ്രത ഇതെല്ലം കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതണമെന്നു തോന്നി .ഇതിലെ ഇതിവൃത്തവും ജീവിത രീതിയും എന്റെ ഭാവന മാത്രമാണ് .ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനോ മനഃപൂർവം ആക്ഷേപിക്കാനോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല .ആർകെങ്കിലും വേദനിച്ചെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക … […]

Continue reading

നിഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ -Nisha JJ

നിഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ തുടരുന്നു  Nishayude Anubhavangal bY Nisha JJ | ഏതാണ്ട് ഒന്നര
വർഷത്തിന് ശേഷം ആണ് ഞാൻ ഇ കഥയുടെ തുടർച്ച എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത്. സമയക്കുറവും മറ്റു
തിരക്കുകളും കാരണം എഴുത്തു നിർത്തിയതായിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് ഞാൻ
വീണ്ടും ഇ സൈറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നിഷ എന്ന കഥയ്ക്ക് കിട്ടിയ വായനക്കാരുടെ ലൈക്ക്
കമെന്റുകൾ ആണ് എന്നെ വീണ്ടും എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ വായനക്കാരോടും അതിനു
നന്ദി പറയുന്നു. പലരും ഇ കഥ മറ്റു […]

Continue reading

നിഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ 5 [Nisha JJ]

നിഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ തുടരുന്നു  Nishayude Anubhavangal bY Nisha JJ | ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ആണ് ഞാൻ ഇ കഥയുടെ തുടർച്ച എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത്. സമയക്കുറവും മറ്റു തിരക്കുകളും കാരണം എഴുത്തു നിർത്തിയതായിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇ സൈറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നിഷ എന്ന കഥയ്ക്ക് കിട്ടിയ വായനക്കാരുടെ ലൈക്ക് കമെന്റുകൾ ആണ് എന്നെ വീണ്ടും എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ വായനക്കാരോടും അതിനു നന്ദി പറയുന്നു. പലരും ഇ കഥ മറ്റു […]

Continue reading