ഞാൻ കുത്തിക്കഴപ്പി

Posted by

ഞാൻ കുത്തികഴപ്പി

NJAN KUTHIKKAZHAPI AUTHOR:PACHU

എന്റെ പേര് സ്റ്റെഫി.28 വയസ്സ്.ഇത് എന്റെ കഴപ്പിന്റെ കഥയാണ്…എല്ലാ കഥകളിലെയും പോലെ ഞാൻ ഒരു ചരക്ക് ആണു… വിവാഹിതയാണ്. മൂന്നുവർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഭർത്താവ് ജിജിൻ. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹജീവിതം ഒരു വർഷവും മൂന്നു മാസവും മാത്രമാണ് നിലനിന്നത്…എല്ലാ കഥകളിലെയും പോലെ അങ്ങേരുടെ കുണ്ണക്ക് വലിപ്പം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമല്ലട്ടോ ഞാൻ ഈ ബന്ധം വേണ്ടാന്നു വച്ചത്. എന്തോ വിവാഹജീവിതം വല്ലാത്ത വിരസതയാണ് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് കാരണം എന്റെ അവിവാഹിത ജീവിതം തന്നെയാണ്…ഒരു സ്വാതന്ത്രമില്ലായ്മ എന്നെ വല്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടിച്ചപ്പേൾ…ഞാൻ കുറെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക്പോന്നു ഇതാകുവോ എന്റെ ജീവിതം അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കാലോ…

ഞാൻ ഒരു ചരക്കാണ് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും എന്റെ ശരീരഭംഗി ഇവിടെ പറയാതെ ഞാൻ..എന്റെ സ്വാഭാവഗുണത്തെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്.

എന്റെ ഭർത്താവ് ജിജിനു എന്നെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ്… അന്നും ഇന്നും. അയാൾക്ക് എന്നോട് വല്ലാത്ത ആരാധനയാണ്.അതിനു കാരണം എന്റെ കിടപ്പറയിലെ പേർഫോമൻസ് തന്നെയാണ്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *