സുഭദ്രയുടെ വംശം 5 [ഋഷി]

സുഭദ്രയുടെ വംശം 5 Subhadrayude Vamsham Part 5  bY ഋഷി Subhadrayude vamsham kambikatha all parts   വിനീതനെ മുകുന്ദന്റെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്‌ ചന്ദ്രൻ പോയി. എന്തിനാണ് പാർവ്വതി വക്കീൽ എന്നെ കാണണം എന്നു പറഞ്ഞത്‌? വിനീതൻ ചോദിച്ചു. അയ്യോ… പേരൊന്നും വിളിക്കല്ലേ…. മാഡം എന്നേ വിളിക്കാവൂ… മുകുന്ദൻ മുന്നറിയിപ്പു കൊടുത്തു. ചൂടത്തിയാണ്‌. ഇന്നലെ നീ എന്റെ കൂടെ ഓഫീസിൽ വന്നത് ആരെങ്കിലും കൊളുത്തിക്കാണും. കോടതിക്ക് വെളിയിൽ അധികം ദൂരത്തല്ലായിരുന്നു ഓഫീസ്. ചെന്നയുടനെ ടൈപ്പിസ്റ്റ് അകത്തേക്ക് […]

Continue reading

സുഭദ്രയുടെ വംശം 5 [ഋഷി]

സുഭദ്രയുടെ വംശം 5 Subhadrayude Vamsham Part 5  bY ഋഷി Subhadrayude vamsham
kambikatha all parts   വിനീതനെ മുകുന്ദന്റെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്‌ ചന്ദ്രൻ പോയി.
എന്തിനാണ് പാർവ്വതി വക്കീൽ എന്നെ കാണണം എന്നു പറഞ്ഞത്‌? വിനീതൻ ചോദിച്ചു. അയ്യോ…
പേരൊന്നും വിളിക്കല്ലേ…. മാഡം എന്നേ വിളിക്കാവൂ… മുകുന്ദൻ മുന്നറിയിപ്പു കൊടുത്തു.
ചൂടത്തിയാണ്‌. ഇന്നലെ നീ എന്റെ കൂടെ ഓഫീസിൽ വന്നത് ആരെങ്കിലും കൊളുത്തിക്കാണും.
കോടതിക്ക് വെളിയിൽ അധികം ദൂരത്തല്ലായിരുന്നു ഓഫീസ്. ചെന്നയുടനെ ടൈപ്പിസ്റ്റ്
അകത്തേക്ക് […]

Continue reading

കാദറിക്കാന്‍റെ മുട്ടമണി ഭാഗം 12

കാദറിക്കാന്‍റെ മുട്ടമണി ഭാഗം 12 Khaderikkante Muttamani Part 12 bY വെടിക്കെട്ട്‌ | Previous Part ഇതു എഴുതിയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മൂഡ് പിന്നീട് എന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ടു.. :((….:(( ഏതായാലും പ്രിയ ജോണ് ബ്രോക്കും കാത്തിരുന്ന സുഹൃത്തുകൾക്കും വേണ്ടി ഈ കഥയുടെ ബാക്കി എഴുതാൻ ഞാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുകയാണ്… ഇഷ്പ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊന്ന് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്.. കാദറിക്കാന്റെ മുട്ടമണി ഭാഗം 12…….. ഫെസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കിയ കാശ് എന്നി തിട്ട പെടുത്തുന്നതിനിടയിൽ മുത്തുലക്ഷ്മിയെ കൂടെയുള്ളവൾ വിളിച്ചു.. ‘ ഇന്ത മൊറാട്ടു […]

Continue reading

കാദറിക്കാന്‍റെ മുട്ടമണി ഭാഗം 12

കാദറിക്കാന്‍റെ മുട്ടമണി ഭാഗം 12 Khaderikkante Muttamani Part 12 bY വെടിക്കെട്ട്‌
| Previous Part ഇതു എഴുതിയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മൂഡ് പിന്നീട് എന്നോ
നഷ്ടപ്പെട്ടു.. :((….:(( ഏതായാലും പ്രിയ ജോണ് ബ്രോക്കും കാത്തിരുന്ന
സുഹൃത്തുകൾക്കും വേണ്ടി ഈ കഥയുടെ ബാക്കി എഴുതാൻ ഞാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുകയാണ്…
ഇഷ്പ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊന്ന് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്.. കാദറിക്കാന്റെ
മുട്ടമണി ഭാഗം 12…….. ഫെസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കിയ കാശ് എന്നി തിട്ട പെടുത്തുന്നതിനിടയിൽ
മുത്തുലക്ഷ്മിയെ കൂടെയുള്ളവൾ വിളിച്ചു.. ‘ ഇന്ത മൊറാട്ടു […]

Continue reading

മരുഭൂമിയിലെ പ്രേതം 4 shiYas [ HORROR ]

മരുഭൂമിയിലെ പ്രേതം(HORROR – CRIME THRILLER)-4 MARUBHOOMIYILE PRETHAM  PART 4
HORROR & CRIME THRILLER BY SHIYAS നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നോവൽ
മുന്നോട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്…READ PREVIOUS PARTS ഈ നോവൽ  ആദ്യമായി
വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ  ആദ്യ പാർട്ട്‌ മുതൽ വായിക്കണം.  എന്നാൽ മാത്രമേ
കലങ്ങുകയുള്ളു….. ഒന്നാം  പ്രേതം IVI DE CLicK രണ്ടാം പ്രേതം IVI DE CLicK മൂന്നാം
പ്രേതം IVI DE CLicK നിങ്ങളുടെ കമെന്റ്കൾക്ക് ഒരായിരം നന്ദി…. […]

Continue reading

മരുഭൂമിയിലെ പ്രേതം 4 shiYas [ HORROR ]

മരുഭൂമിയിലെ പ്രേതം(HORROR – CRIME THRILLER)-4 MARUBHOOMIYILE PRETHAM  PART 4 HORROR & CRIME THRILLER BY SHIYAS നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നോവൽ മുന്നോട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്…READ PREVIOUS PARTS ഈ നോവൽ  ആദ്യമായി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ  ആദ്യ പാർട്ട്‌ മുതൽ വായിക്കണം.  എന്നാൽ മാത്രമേ കലങ്ങുകയുള്ളു….. ഒന്നാം  പ്രേതം IVI DE CLicK രണ്ടാം പ്രേതം IVI DE CLicK മൂന്നാം പ്രേതം IVI DE CLicK നിങ്ങളുടെ കമെന്റ്കൾക്ക് ഒരായിരം നന്ദി…. […]

Continue reading

ഉമ്മാന്‍റെ whatsup കാമകേളികൾ

ഉമ്മാന്‍റെ whatsup കാമകേളികൾ UMMANTE WHATSUP KAAMAKELIKAL BY NACHU {ഒരു ചെറുകഥ}
  വാട്സാപ്പിൽ തുടരെ തുടരെ മെസ്സേജുകൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. “ഹസീനാ അന്റെ
മൊബൈലിൽ എന്താ എപ്പഴും ഇങ്ങനെ ചൂളമടിക്കുന്നത് “ രാത്രീലെ കഞ്ഞി കുടിച്ചൊണ്ടിരുന്ന
ഉമ്മുമ്മ ചോദിച്ചത് കേട്ട് ഉമ്മ ഒന്ന് ഞെട്ടി. “അത് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് വരണതാ
ഉമ്മാ“ “ അനക്കിയ്നുമ്മാത്രം ഏട്ന്നാടീ മെസ്സേജ് വരണത്“ “അത് ഇക്കയൊക്കെ അയക്കണതാ“
അതു പറഞ്ഞ് ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് മൊബൈലുമെടുത്ത് മുകളിലെ മുറിയിലേക്ക് പോയി. […]

Continue reading

ഉമ്മാന്‍റെ whatsup കാമകേളികൾ

ഉമ്മാന്‍റെ whatsup കാമകേളികൾ UMMANTE WHATSUP KAAMAKELIKAL BY NACHU {ഒരു ചെറുകഥ}   വാട്സാപ്പിൽ തുടരെ തുടരെ മെസ്സേജുകൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. “ഹസീനാ അന്റെ മൊബൈലിൽ എന്താ എപ്പഴും ഇങ്ങനെ ചൂളമടിക്കുന്നത് “ രാത്രീലെ കഞ്ഞി കുടിച്ചൊണ്ടിരുന്ന ഉമ്മുമ്മ ചോദിച്ചത് കേട്ട് ഉമ്മ ഒന്ന് ഞെട്ടി. “അത് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് വരണതാ ഉമ്മാ“ “ അനക്കിയ്നുമ്മാത്രം ഏട്ന്നാടീ മെസ്സേജ് വരണത്“ “അത് ഇക്കയൊക്കെ അയക്കണതാ“ അതു പറഞ്ഞ് ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് മൊബൈലുമെടുത്ത് മുകളിലെ മുറിയിലേക്ക് പോയി. […]

Continue reading

കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 8 [Smitha]

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 8 CoBra Hillsile Nidhi Part 8 | Author :  smitha   click here to all parts പ്രഭാതത്തില്‍ ഗായത്രീദേവിയോടൊപ്പം ടെറസ്സില്‍ ചായയും പത്രവാര്‍ത്തകളും ആസ്വദിക്കുമ്പോള്‍ ആണ് നരിമറ്റം മാത്തച്ചന്‍റെ ജീപ്പ് ഗേറ്റിനു വെളിയില്‍ വന്നു നില്‍ക്കുന്നത് രാജശേഖരവര്‍മ്മ കാണുന്നത്. “രാവിലെ തന്നെ പടപ്പുറപ്പാട് വേണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്!’ റോബര്‍ട്ട് അയാള്‍ക്ക് ഗെയിറ്റ് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത് കണ്ട്‌ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന്‍ അദ്ദേഹം ഗായത്രിദേവിയെ നോക്കി. “വാളെടുത്തുള്ള യുദ്ധമല്ല, വാക് പയറ്റ്,” കറുത്ത […]

Continue reading

കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 8 [Smitha]

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 8 CoBra Hillsile Nidhi Part 8 | Author :  smitha   click
here to all parts പ്രഭാതത്തില്‍ ഗായത്രീദേവിയോടൊപ്പം ടെറസ്സില്‍ ചായയും
പത്രവാര്‍ത്തകളും ആസ്വദിക്കുമ്പോള്‍ ആണ് നരിമറ്റം മാത്തച്ചന്‍റെ ജീപ്പ് ഗേറ്റിനു
വെളിയില്‍ വന്നു നില്‍ക്കുന്നത് രാജശേഖരവര്‍മ്മ കാണുന്നത്. “രാവിലെ തന്നെ
പടപ്പുറപ്പാട് വേണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്!’ റോബര്‍ട്ട് അയാള്‍ക്ക് ഗെയിറ്റ്
തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത് കണ്ട്‌ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന്‍ അദ്ദേഹം ഗായത്രിദേവിയെ
നോക്കി. “വാളെടുത്തുള്ള യുദ്ധമല്ല, വാക് പയറ്റ്,” കറുത്ത […]

Continue reading