ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 5

Posted by

ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 5

Life of Haimachechi Part 5  bY Robin Hood | Latest stories by Robin Hood

 

കഥയ്ക്ക് മുൻപ് രണ്ടു വാക്ക്.ഹൈമയുടെ കഥ അയക്കാൻ വൈകിയതിന് എല്ലാ വായനക്കാരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാല എഴുതാനുള്ള മൂഡ് തീരെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാര്യം ഫുൾ കഥ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എഴുതിതുടംഗിയാൽ എത്രയും പെട്ടന്ന് മുഴുവനാക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടും അതിനു പറ്റാതെ വരുമ്പോഴുള്ള വിഷമവും ഒക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സംഗതി പിറകോട്ടു പോകും. അതൊക്കെ പോട്ടെ… ഈ കഥാപാത്രത്തിനെ…അതായത് ഹൈമചേച്ചിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടെന്നു എനിക്കറിയാം. അവര്ക്ക് മുൻപിൽ ഞാൻ ഈ കഥയെ സമർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്നോട് എഴുത്തു…എഴുത്തു എന്നും പറഞ്ഞു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ഈ സൈറ്റിലെ സ്റ്റാർ എഴുത്തുകാരനായ മന്ദൻ രാജയേയും ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു.
(പിന്നെ ഇക്കഥയിലെ ഹൈമയുടെ പ്രായത്തിൽ അവർ നസ്രിയ നസ്രീൻ കുറച്ചു കൂടി തടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ…ആ രൂപമായിരുന്നു.)ഹൈമക്ക്… അല്ല…ഹൈമചേച്ചിക്ക് അപ്പോൾ 30 വയസ്സാണ് പ്രായം. എന്താ…മുപ്പതു വയസ്സായ സ്ത്രീകളെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ചു കൂടെ? പ്രായത്തെ ഒക്കെ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കടെ…
മൂത്ത മകന്റെ വെക്കേഷൻ പ്രമാണിച്ചു തറവാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് ചേച്ചി. തറവാട്ടിലിപ്പോ ആകെയുള്ളത് അവരുടെ മുത്തശ്ശി മാത്രമാണ്. പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഭാഗം വെപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ വീടും കാത്തിരിക്കുന്ന നാലേക്കർ പറമ്പും ഹൈമയുടെ അച്ചന്റെ വീതത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു മക്കൾ. വിജയനും ഹൈമയും.വിജയൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിൽഡ്. അച്ഛനും അമ്മയും അയാളോടൊപ്പം അമേരിക്കയിൽ അയാളോടൊപ്പം വിസിറ്റിങ്ങിനു പോയതാ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *