പൂരത്തിനിടയിൽ 1 [ഋഷി]

പൂരത്തിനിടയിൽ 1 Poorathinidayil Part 1 Author Rishi മേശമേൽ കൈവെച്ച് നിന്ന് സുമതിക്കുട്ടിയമ്മ കിതച്ചു. കൊഴുത്ത മുലകൾ പൊങ്ങിത്താണു. ഉടുത്തിരുന്ന ഒറ്റമുണ്ടിനടിയിൽ ഇറുക്കിയുടുത്ത താറിനുള്ളിൽ തടിച്ച പൂറു നനഞ്ഞൊലിക്കുന്നു. എന്റെ പാറേക്കാട്ടമ്മേ… ഇതെന്തൊരു പരീക്ഷയാണെന്റെ ദേവീ… വെളിയിലേക്ക് തള്ളിയ കന്ത് താറിലുരയുമ്പോൾ സുഖമുള്ള അസ്വസ്ഥത. മേശയുടെ കോണിൽ പൂറുവെച്ചമർത്തി. ഒന്ന് ഉയർന്നുതാണപ്പോൾ തടിച്ച കന്തുരഞ്ഞ് അമ്മേ.. അവർ വാ പൊത്തി. പിന്നെയും ഒലിപ്പുകൂടി. നാശം. ഛെ. താനെന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിച്ചുകൂട്ടുന്നത്! ജനാലയുടെ അഴികളിൽ പിടിച്ച് സുമതി ആലോചിച്ചു… […]

Continue reading

പൂരത്തിനിടയിൽ 1 [ഋഷി]

പൂരത്തിനിടയിൽ 1 Poorathinidayil Part 1 Author Rishi മേശമേൽ കൈവെച്ച് നിന്ന്
സുമതിക്കുട്ടിയമ്മ കിതച്ചു. കൊഴുത്ത മുലകൾ പൊങ്ങിത്താണു. ഉടുത്തിരുന്ന
ഒറ്റമുണ്ടിനടിയിൽ ഇറുക്കിയുടുത്ത താറിനുള്ളിൽ തടിച്ച പൂറു നനഞ്ഞൊലിക്കുന്നു. എന്റെ
പാറേക്കാട്ടമ്മേ… ഇതെന്തൊരു പരീക്ഷയാണെന്റെ ദേവീ… വെളിയിലേക്ക് തള്ളിയ കന്ത്
താറിലുരയുമ്പോൾ സുഖമുള്ള അസ്വസ്ഥത. മേശയുടെ കോണിൽ പൂറുവെച്ചമർത്തി. ഒന്ന്
ഉയർന്നുതാണപ്പോൾ തടിച്ച കന്തുരഞ്ഞ് അമ്മേ.. അവർ വാ പൊത്തി. പിന്നെയും ഒലിപ്പുകൂടി.
നാശം. ഛെ. താനെന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിച്ചുകൂട്ടുന്നത്! ജനാലയുടെ അഴികളിൽ പിടിച്ച്
സുമതി ആലോചിച്ചു… […]

Continue reading

മീനയും മനുവും എന്ന അമ്മയും മകനും [Y-ഗവ്]

മീനയും മനുവും എന്ന അമ്മയും മകനും MEENAYUM MANUVUM ENNA AMMAYUM MAKANUM BY VAIGAV Wfhv¡m^w Mm³ sskPkv GkÀ¡pw Fsâ bpSpkÕ^mlwhNÄ. UobvSw Fjp¯n fpjpkWm¡m³ hmVn¡m¯Sn FÃmkt^mXpw £f tImUn¡p¶p H^p k`n] s{bmKÎn sb«ptbm]n 7 fmhw NX¶ptbm]Sv A_nªnÃ. H^p bpSn] NT]pfm]n B\v Ct¸mjs¯ k^kv BÀs¡Ãmw Uin¡pw F¶v A_n]nÃ. H^p tNmjnt¡mXv SrlqÀ dhv–]m{S]n B\v CSnsâ Bl]w Naªp Nn«n]Sv H^p A½]psX]pw fNsâ]pw […]

Continue reading

മീനയും മനുവും എന്ന അമ്മയും മകനും [Y-ഗവ്]

മീനയും മനുവും എന്ന അമ്മയും മകനും MEENAYUM MANUVUM ENNA AMMAYUM MAKANUM BY VAIGAV
Wfhv¡m^w Mm³ sskPkv GkÀ¡pw Fsâ bpSpkÕ^mlwhNÄ. UobvSw Fjp¯n fpjpkWm¡m³ hmVn¡m¯SnÂ
FÃmkt^mXpw £f tImUn¡p¶p H^p k`n] s{bmKÎn sb«ptbm]n 7 fmhw NX¶ptbm]Sv A_nªnÃ.
H^p bpSn] NT]pfm]n B\v Ct¸mjs¯ k^kv BÀs¡Ãmw Uin¡pw F¶v A_n]nÃ. H^p tNmjnt¡mXv
SrlqÀ dhv–]m{S]n B\v CSnsâ Bl]w Naªp Nn«n]Sv H^p A½]psX]pw fNsâ]pw […]

Continue reading

ആസക്തിയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ 7 [പോക്കർ ഹാജി]

ആസക്തിയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ 7  Aasakthiyude Agninalangal Part 7   Author: പോക്കർ ഹാജി  Previous Parts . രാധ അച്ചനെ വിട്ടു എഴുന്നേറ്റ് മാലതിയുടെ അടുത്തെത്തി നിലത്തു മുട്ടു കുത്തി നിന്നു കൊണ്ടു മാലതിയെ പിടിച്ചു തന്റെ നേരെ കിടത്തി.എന്നിട്ടവള് ആദ്യം തന്നെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയ പാല് തുള്ളികള് നാവു കൂര്പ്പിച്ചു നക്കിയെടുത്തു.മാലതിയാണെങ്കില് ഇക്കിളി കൊണ്ടു ശരീരമിളക്കി ചിരിച്ചു ”യ്യൊ ദേ മതിയെടീ മതി എനിക്കിക്കിളിയാവുന്നുണ്ടു കേട്ടൊ പറഞ്ഞേക്കാം ”അതു സാരമില്ല ചേച്ചീ ഇക്കിളിയെടുത്താലും അമൃതു തിന്നാനുള്ളതു തിന്നണ്ടെ […]

Continue reading

ആസക്തിയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ 7 [പോക്കർ ഹാജി]

ആസക്തിയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ 7  Aasakthiyude Agninalangal Part 7   Author: പോക്കർ
ഹാജി  Previous Parts . രാധ അച്ചനെ വിട്ടു എഴുന്നേറ്റ് മാലതിയുടെ അടുത്തെത്തി
നിലത്തു മുട്ടു കുത്തി നിന്നു കൊണ്ടു മാലതിയെ പിടിച്ചു തന്റെ നേരെ
കിടത്തി.എന്നിട്ടവള് ആദ്യം തന്നെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയ പാല് തുള്ളികള് നാവു കൂര്പ്പിച്ചു
നക്കിയെടുത്തു.മാലതിയാണെങ്കില് ഇക്കിളി കൊണ്ടു ശരീരമിളക്കി ചിരിച്ചു ”യ്യൊ ദേ
മതിയെടീ മതി എനിക്കിക്കിളിയാവുന്നുണ്ടു കേട്ടൊ പറഞ്ഞേക്കാം ”അതു സാരമില്ല ചേച്ചീ
ഇക്കിളിയെടുത്താലും അമൃതു തിന്നാനുള്ളതു തിന്നണ്ടെ […]

Continue reading

സീതായനം [Mani Kuttan]

സീതായനം Seethayanam Author : Mani Kuttan  കഥാ സാഹിത്യത്തിലോ കമ്പി കഥാ സാഹിത്യത്തിലോ യാതൊരു മുൻ പരിജയവുമില്ലാതെ ഇറങ്ങിതിരിച്ചതാണ്. മാസ്റ്ററും മന്ദൻ രാജയും സുനി ലേട്ടനും തുടങ്ങി നിരവധി കുലപതികൾ വാഴുന്ന തറവാട്ടിലേക്ക് ഈ എളിയവൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശ്രമം. എന്തെങ്കിലും തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മ്മടെ കിച്ചു ഭായ് പറയണ മാതിരി ഒന്നു പേടിപ്പിച്ചു വിട്ടാമതി നേരെയായിക്കൊള്ളും. “ഉണ്ണീ.. വെള്ളം വെച്ചിട്ട്ണ്ട് പോയി കുളിച്ചു വാ..ഊണുകഴിക്കാം” അടുക്കളപ്പുറത്തെ ഇറയത്തു നിന്നും അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൈയിലിരുന്ന […]

Continue reading

സീതായനം [Mani Kuttan]

സീതായനം Seethayanam Author : Mani Kuttan  കഥാ സാഹിത്യത്തിലോ കമ്പി കഥാ
സാഹിത്യത്തിലോ യാതൊരു മുൻ പരിജയവുമില്ലാതെ ഇറങ്ങിതിരിച്ചതാണ്. മാസ്റ്ററും മന്ദൻ
രാജയും സുനി ലേട്ടനും തുടങ്ങി നിരവധി കുലപതികൾ വാഴുന്ന തറവാട്ടിലേക്ക് ഈ എളിയവൻ്റെ
ഒരു ചെറിയ ശ്രമം. എന്തെങ്കിലും തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മ്മടെ കിച്ചു ഭായ് പറയണ
മാതിരി ഒന്നു പേടിപ്പിച്ചു വിട്ടാമതി നേരെയായിക്കൊള്ളും. “ഉണ്ണീ.. വെള്ളം
വെച്ചിട്ട്ണ്ട് പോയി കുളിച്ചു വാ..ഊണുകഴിക്കാം” അടുക്കളപ്പുറത്തെ ഇറയത്തു നിന്നും
അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൈയിലിരുന്ന […]

Continue reading

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 14 [ മീശപ്രകാശൻ ]

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 14 മീശപ്രകാശൻ BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 14 BY MEESA
PRAKASAN PREVIOUS PARTS   മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങി…തൊമ്മച്ചന്റെ പെട്ടിയുടെ മൂടി
അടച്ചു……അച്ഛൻ കുടയുമായി ആൾക്കാരുടെ വാക്കു കേട്ട് തിരികെ അൾത്താരയിലേക്ക്
നടന്നു……ബെന്നി വണ്ടിയിലേക്കും ആൾക്കാരെല്ലാം ഓടി മാറാൻ തുടങ്ങി…..ആ മൃതശരീരവും
വച്ച് കൊണ്ട് ആ ചാറ്റമഴയത് പരസ്പരം മുഖത്തോടു മുഖം നോക്കി സുധാകരനും റഷീദും
നിന്ന്…………………. അവനെയങ്ങ് തീർത്തേക്കട്ടെ റഷീദ് സാറേ…..മഴച്ചാറ്റലിൽ ഒഴുകി വന്ന
വെള്ളം മുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചുകൊണ്ട് സുധാകരൻ ചോദിച്ചു……. […]

Continue reading

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 14 [ മീശപ്രകാശൻ ]

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 14 മീശപ്രകാശൻ BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 14 BY MEESA PRAKASAN PREVIOUS PARTS   മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങി…തൊമ്മച്ചന്റെ പെട്ടിയുടെ മൂടി അടച്ചു……അച്ഛൻ കുടയുമായി ആൾക്കാരുടെ വാക്കു കേട്ട് തിരികെ അൾത്താരയിലേക്ക് നടന്നു……ബെന്നി വണ്ടിയിലേക്കും ആൾക്കാരെല്ലാം ഓടി മാറാൻ തുടങ്ങി…..ആ മൃതശരീരവും വച്ച് കൊണ്ട് ആ ചാറ്റമഴയത് പരസ്പരം മുഖത്തോടു മുഖം നോക്കി സുധാകരനും റഷീദും നിന്ന്…………………. അവനെയങ്ങ് തീർത്തേക്കട്ടെ റഷീദ് സാറേ…..മഴച്ചാറ്റലിൽ ഒഴുകി വന്ന വെള്ളം മുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചുകൊണ്ട് സുധാകരൻ ചോദിച്ചു……. […]

Continue reading