രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 6 [Smitha]

രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 6 Raji Raathrikalude Rajakumaari 6 bY Smitha | PREVIOUS PART വാതില്‍ക്കല്‍ നില്‍ക്കുന്നയാളെക്കണ്ട് രാജിയുടെ കണ്ണുകളില്‍ ഭയമിരമ്പി. “അമ്മ!!” അവളുടെ ചുണ്ടുകള്‍ അറിയാതെ വിടര്‍ന്നു. വാതില്‍ക്കല്‍ നിന്ന്‍ പത്മിനി അവരെ ഇരുവരെയും ഗൌരവത്തില്‍ നോക്കി. “ചേച്ചി..” മഹേഷ്‌ മുമ്പോട്ട്‌ വന്നു. “രാജി തെറ്റ്കാരിയല്ല..ഞാനാ…ഞാനാ രാജിയെ ബലമായി….” “ഹും!” അവര്‍ പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചു. “നീ ബലമായി പിടിച്ചു ചെയ്തത് കൊണ്ടാരിക്കും അവക്കടെ കൈ ഇപ്പഴും പുന്നാരിച്ച് നിന്‍റെ തോളേല്‍ ഇരിക്കുന്നത്; അല്ലേടാ,” പിമ്പില്‍ […]

Continue reading

രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 6 [Smitha]

രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 6 Raji Raathrikalude Rajakumaari 6 bY Smitha
| PREVIOUS PART വാതില്‍ക്കല്‍ നില്‍ക്കുന്നയാളെക്കണ്ട് രാജിയുടെ കണ്ണുകളില്‍
ഭയമിരമ്പി. “അമ്മ!!” അവളുടെ ചുണ്ടുകള്‍ അറിയാതെ വിടര്‍ന്നു. വാതില്‍ക്കല്‍ നിന്ന്‍
പത്മിനി അവരെ ഇരുവരെയും ഗൌരവത്തില്‍ നോക്കി. “ചേച്ചി..” മഹേഷ്‌ മുമ്പോട്ട്‌ വന്നു.
“രാജി തെറ്റ്കാരിയല്ല..ഞാനാ…ഞാനാ രാജിയെ ബലമായി….” “ഹും!” അവര്‍ പരിഹസിച്ച്
ചിരിച്ചു. “നീ ബലമായി പിടിച്ചു ചെയ്തത് കൊണ്ടാരിക്കും അവക്കടെ കൈ ഇപ്പഴും
പുന്നാരിച്ച് നിന്‍റെ തോളേല്‍ ഇരിക്കുന്നത്; അല്ലേടാ,” പിമ്പില്‍ […]

Continue reading

രാധാമാധവം 1 [Madhav]

രാധാമാധവം RadhaMadhavam Part 1 | Author : Madhav   എന്റെ മനസിലെ ഭാവനകൾ, അത് മാറ്റി മറിച്ച എന്റെ ജീവിത കഥ. ഏകദേശം 8 – ) 0 ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ ആൺ പെൺ വേർതിരിവും എങ്ങിനെ ആണു ഒരു പെണ്ണ് ആണിന് ആകർഷകമാകുന്നത് എന്നുമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും തുടങ്ങി. എന്റെ പേര് മാധവ് റാം കൃഷ്ണൻ. മാധവ് എന്ന് എല്ലാരും വിളിക്കും. എന്റെ അമ്മ രാധ. അച്ഛൻ രാമകൃഷ്ണൻ. അച്ഛൻ ഒരു […]

Continue reading

രാധാമാധവം 1 [Madhav]

രാധാമാധവം RadhaMadhavam Part 1 | Author : Madhav   എന്റെ മനസിലെ ഭാവനകൾ, അത്
മാറ്റി മറിച്ച എന്റെ ജീവിത കഥ. ഏകദേശം 8 – ) 0 ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ ആൺ പെൺ
വേർതിരിവും എങ്ങിനെ ആണു ഒരു പെണ്ണ് ആണിന് ആകർഷകമാകുന്നത് എന്നുമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞും
അനുഭവിച്ചും തുടങ്ങി. എന്റെ പേര് മാധവ് റാം കൃഷ്ണൻ. മാധവ് എന്ന് എല്ലാരും
വിളിക്കും. എന്റെ അമ്മ രാധ. അച്ഛൻ രാമകൃഷ്ണൻ. അച്ഛൻ ഒരു […]

Continue reading

എന്റെ ജീവിതം 1 [MR.കിങ് ലയർ]

എന്റെ ജീവിതം 1 Ente Jeevitham Part 1 Author : King Liar   ആദ്യമായാണ് ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രേതിക്ഷിക്കുന്നു . ആദ്യം ആയതു കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ആണ് അത് എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു ആ തെറ്റുകൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണു. എന്റെ ജീവിതം(MR. കിങ് ലയർ) എന്റെ പേര് അഭിജിത് അഭി എന്ന് വിളിക്കും. എന്റെ വീട്ടിൽ […]

Continue reading

എന്റെ ജീവിതം 1 [MR.കിങ് ലയർ]

എന്റെ ജീവിതം 1 Ente Jeevitham Part 1 Author : King Liar   ആദ്യമായാണ് ഞാൻ ഒരു കഥ
എഴുതുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രേതിക്ഷിക്കുന്നു . ആദ്യം ആയതു കൊണ്ട്
തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ആണ് അത് എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു ആ തെറ്റുകൾ എനിക്ക്
പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണു. എന്റെ ജീവിതം(MR.
കിങ് ലയർ) എന്റെ പേര് അഭിജിത് അഭി എന്ന് വിളിക്കും. എന്റെ വീട്ടിൽ […]

Continue reading

കക്കോൾഡ് ആഷിയുടെ ജീവിതകഥകൾ 1

കക്കോൾഡ് ആഷിയുടെ ജീവിതകഥകൾ 1 Author ആഷി കക്കോൾഡ്   ഫെറ്റിഷ് ഉണ്ട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കാതിരിക്കുക.ഉമ്മയും തമിഴനും ഞാനും എന്ന കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. ഇതാ മറ്റൊരു കക്കോൾഡ് കഥ. എന്റെ കക്കോൾഡ് ജീവിതത്തിലെ വിവിധ അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. ഉമ്മയും എന്റെ ഭാര്യയും അവൾടെ ഉമ്മയും കുഞ്ഞുമ്മയും ഒക്കെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ. വായിച്ച് അഭിപ്രായം പറയൂ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കക്കോൾഡ് ആഷി. എന്റെ ഭാര്യ ആയിഷടെ യുടെ അടിമയാണ് ഞാൻ. […]

Continue reading

കക്കോൾഡ് ആഷിയുടെ ജീവിതകഥകൾ 1

കക്കോൾഡ് ആഷിയുടെ ജീവിതകഥകൾ 1 Author ആഷി കക്കോൾഡ്   ഫെറ്റിഷ് ഉണ്ട് താല്പര്യം
ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കാതിരിക്കുക.ഉമ്മയും തമിഴനും ഞാനും എന്ന കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി
എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. ഇതാ മറ്റൊരു കക്കോൾഡ് കഥ. എന്റെ കക്കോൾഡ് ജീവിതത്തിലെ
വിവിധ അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. ഉമ്മയും എന്റെ ഭാര്യയും അവൾടെ
ഉമ്മയും കുഞ്ഞുമ്മയും ഒക്കെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ. വായിച്ച് അഭിപ്രായം പറയൂ. നിങ്ങളുടെ
സ്വന്തം കക്കോൾഡ് ആഷി. എന്റെ ഭാര്യ ആയിഷടെ യുടെ അടിമയാണ് ഞാൻ. […]

Continue reading

എന്റെ ഏഴു പെണ്ണുങ്ങൾ

എന്റെ ഏഴു പെണ്ണുങ്ങൾ Ente Ezhu Pennungal Author : soulhacker     വായനക്കാർക്ക് നന്ദി ….. പറയുവാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിത കഥ ആണ് . ഇടത്തരം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആണ് എന്റെ ജനനം .അച്ഛൻ ‘അമ്മ ഞാൻ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന കുടുംബം.പഠിക്കുവാൻ മോശം അല്ലാത്ത എനിക്ക് ഇന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് വരെ എടുത്തു നിൽക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ പ്ലസ് ടു വിനു പഠിക്കുന്ന കാലം ആണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ലൈംഗിക ആസ്വാദനം ഉണ്ടാകുന്നത് […]

Continue reading

എന്റെ ഏഴു പെണ്ണുങ്ങൾ

എന്റെ ഏഴു പെണ്ണുങ്ങൾ Ente Ezhu Pennungal Author : soulhacker     വായനക്കാർക്ക്
നന്ദി ….. പറയുവാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിത കഥ ആണ് . ഇടത്തരം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആണ്
എന്റെ ജനനം .അച്ഛൻ ‘അമ്മ ഞാൻ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന കുടുംബം.പഠിക്കുവാൻ മോശം അല്ലാത്ത
എനിക്ക് ഇന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് വരെ എടുത്തു നിൽക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ പ്ലസ് ടു
വിനു പഠിക്കുന്ന കാലം ആണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ലൈംഗിക ആസ്വാദനം ഉണ്ടാകുന്നത്
[…]

Continue reading