രതിലയം 2 [VisHNu]

രതിലയം 2 RATHILAYAM 2 AUTHOR VISHNU  PREVIOUS PART  പക്ഷെ അങ്ങിനെ തളർന്നുറങ്ങാൻ വിനയ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു.  അവന്റെ കുട്ടൻ അവളുടെ പൂറിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ  തേരോട്ടം നടത്തി കഴച്ചു പൊട്ടുന്ന പൂറിന്റെ കടി മാറ്റാതെ അവള്കുറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. എഴുന്നേറ്റിരുന്നു അവളുടെ അളകങ്ങൾ മാടിയൊതുക്കി തിരിഞ്ഞു കിടന്നു. അപ്പോഴും അവളുടെ തേൻപൂർ ചുരത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ശ്രീനി മോനെ ക്ഷീണിച്ചോടാ. ഇല്ലേച്ചി. എന്റെ സുന്ദരിചേച്ചിടെ വിടർന്ന പൂറിനു അരികിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണമൊ?  അവളുടെ കൈ അവന്റെ മുടികൾക്കിടയിലും മുഖത്തും നെഞ്ഞതുമൊക്കെ ഒഴുകി […]

Continue reading

പ്രതിഭാ സംഗമം 2 [പ്രസാദ്]

പ്രതിഭാ സംഗമം 2 Prathibha Sangamam  Part 2 Author : Kochu Kathari   H^p f\n Njnªt¸mÄ M§Ä tbm]n e£\w Njn¨p. Mm³ AXnkhv{S§Ä Hs¡ V^n¨v, H^p Ko³hpw Xo gÀ«pw V^n¨m\v tbm]Sv. tI«Wpw bm³_vhv Hs¡ C«m\v tbm]Sv. tI«Wv e£\w {co B\v. bs£ F³s_ e£\¯nWp ssbhm sNmXp¡\w. e£\w Njnªv Sn^nsN _qfn F¯n] Mm³, fp³bv C«n^p¶ Sp\nNapfm]n dmSv–_qfn tbm]n tkgw […]

Continue reading

തിരുവാതിര [AjU]

തിരുവാതിര [AjU] THIRUVATHIRA AUTHOR AJU എന്റെ പേര് അജു. ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിരം വായനക്കാരൻ ആണ്. മരുമകളുടെ കടി എന്ന കഥ വായിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. അതിനു ശേഷം കുത്തു സൈറ്റുകൾ വിട്ട് കുട്ടൻ സൈറ്റ് മാത്രം ആശ്രയിച്ചു വെള്ളം ചീറ്റിക്കാറുണ്ട്. ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട്. തിരുത്താൻ ഏവർക്കും അധികാരം ഉണ്ട്.എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ് ഞാൻ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരെയും പോലെ സെക്സ് എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കി തുടങ്ങിയ കാലം. […]

Continue reading

പുല്ലാംകുന്ന് 2 [karumban]

പുല്ലാംകുന്ന് 2  PULLAMKUNNU 2 AUTHOR KARUMBAN PREVIOUS PARTS [PART 1] (ഈ. പാർട്ടിൽ കളി കുറവാണു)……….. നാട്ടിലെയും പ്രഭാതം പോലെ താനേ ആണ് ഇവിടുത്തെതും . എന്നാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ രാത്രിയുടെ ഇരുളിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾകണ്ടവർക്കും കൊണ്ടവർക്കും മാത്രം അറിയാവുന്നതാണ്.. ആ കുഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിലെ അത്തരത്തിൽ ഒരു വികൃതിയാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നാടും നാട്ടാരും അറിയാത്ത എത്ര എത്ര കാഴ്ചകൾ. നേരം വെളുത്തു വരുന്നു. പുറത്തു വെട്ടം വീണപ്പോൾ തന്നെ […]

Continue reading

പുല്ലാംകുന്ന് 2 [karumban]

പുല്ലാംകുന്ന് 2  PULLAMKUNNU 2 AUTHOR KARUMBAN PREVIOUS PARTS [PART 1] (ഈ. പാർട്ടിൽ കളി കുറവാണു)……….. നാട്ടിലെയും പ്രഭാതം പോലെ താനേ ആണ് ഇവിടുത്തെതും . എന്നാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ രാത്രിയുടെ ഇരുളിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾകണ്ടവർക്കും കൊണ്ടവർക്കും മാത്രം അറിയാവുന്നതാണ്.. ആ കുഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിലെ അത്തരത്തിൽ ഒരു വികൃതിയാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നാടും നാട്ടാരും അറിയാത്ത എത്ര എത്ര കാഴ്ചകൾ. നേരം വെളുത്തു വരുന്നു. പുറത്തു വെട്ടം വീണപ്പോൾ തന്നെ […]

Continue reading

നിളയുടെ തീരങ്ങളിൽ 5 [RaVi]

നിളയുടെ തീരങ്ങളിൽ 5 NILAYUDE THEERANGALIL 5 AUTHOR : RAVI Previous Parts [Part 1] [Part 2] [Part 3] [Part 4] ആദ്യ സുരതത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ അവൾ മയങ്ങുകയാണ്. അവളുടെ പൂറിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങിയ എന്റെയും അവളുടെയും രേതസ്സ് ബെഡ്ഷീറ്റിൽ തളം കെട്ടി നില്പുണ്ട്. എന്റെ കുണ്ണ മുഴുവൻ കയറിയിറങ്ങിയ ആ പൂറ് കാക്കക്കുഞ് വാ പൊളിച്ചപോലെ അപ്പോഴും വിടർന്നിരുന്നു. എന്റെ ബെഡിലാണല്ലോ അവൾ കിടക്കുന്നതു എന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്‌. ഞാൻ […]

Continue reading

എന്റെ ഉമ്മ ഫാത്തിമ [NIHAL]

എന്റെ ഉമ്മ ഫാത്തിമ ENTE UMMA FATHIMA AUTHOR NIHAL സുഹൃത്തുക്കളേ ഞാൻ നിഹാൽ. ഈ കഥയുടെ കുറച്ചു ഭാഗം ഞാൻ 2 വർഷം മുൻപ് കമ്പി കുട്ടനിൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരുന്നു ചില കാരണങ്ങളാൽ അന്നത് തുടരാൻ പറ്റിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഞാൻ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. എന്റെ പേര് നിഹാൽ. എന്റെ വീട് കണ്ണൂരാണ്. ഞാൻ കമ്പി കുട്ടന്റെ സ്ഥിരം വായനക്കാരനാണ്.ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറച്ച് […]

Continue reading

എന്റെ പനി കാരണം, അമ്മ .?

എന്റെ പനി കാരണം, അമ്മ .? Ente Pani Kaaranam Amma Author : വൈശാഖ് im]v k`n] BfpO§Ä H¶pfnÃmsS Ss¶ NT]nt`Nv NX¡p¶p.. Mm³ ssklmOv, MmWpw AÑWpw A½]pw AX§p¶ H^p sNm¨p NpXpwdw. Aѳ PÄcn tKm`n]m\v. ^*v kÀgw NqXpt¼mÄ ^*v fmhs¯ `oknWv k^p¶ H^p hmVm^\ {bkmhn. A½¡v tKm`n H¶pfnà ko«n Ss¶ B\v . Mm³ ¹hv 2 bYn¡p¶p. MmWpw FÃmt^w tbms` […]

Continue reading

റീടൈഡ് ലൈഫ് ഭാഗ്യം [രവി]

റീടൈഡ് ലൈഫ് ഭാഗ്യം 2 Retired Life BHAgYAM Part 2 Author : രവി Previous Parts [Part 1]   Mm³ A§sW Bt`mIn¨p C^p¶p CkÄ b¸m F¶p knan¡\sf¦n AkÄ AkapsX AÑWpfm]n ss`wPnNdÔw D*m]n^n¡\w In` sb¬Np«nNÄ A§sW Ds*¶p NTNan bns¶ knZnt]mhn HsN N*n«pw tN«n«pw D*v AktamXv– ASv tImUn¡\w bs£ Ct¸mÄ tk* fqZv Na]* F¶v So^pfmWn¨p AkÄ bmb Ft¶m Np¸ Ft¶m knant¨ms« […]

Continue reading