ഭാഗ്യം വന്ന വഴികൾ 4 [Sagar Kottappuram]

ഭാഗ്യം വന്ന വഴികൾ 4 bhagyam Vanna Vazhikal 4 Author : Sagar Kottappuram PREVIOUS
PART    ഈ ഭാഗം അല്പം വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു . ചെറിയ ജീവിത പ്രേശ്നങ്ങൾ ആണ് ആ
വൈകലിന് പിന്നിൽ. ഗീത തന്റെ അടക്കി വെച്ച മോഹങ്ങളും കാമവും ഗോകുലിൽ പരീക്ഷിച്ചു
എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി . ആ യുവത്വം ആസ്വദിച്ചു ഗീത എന്ന മധ്യവയസ്‌ക അവനിൽ
പടരുകയായിരുന്നു . നിർവികാരനായി ഗീതക്ക് വഴങ്ങി ഗോകുൽ കിടന്നു […]

Continue reading

ഭാഗ്യം വന്ന വഴികൾ 4 [Sagar Kottappuram]

ഭാഗ്യം വന്ന വഴികൾ 4 bhagyam Vanna Vazhikal 4 Author : Sagar Kottappuram PREVIOUS PART    ഈ ഭാഗം അല്പം വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു . ചെറിയ ജീവിത പ്രേശ്നങ്ങൾ ആണ് ആ വൈകലിന് പിന്നിൽ. ഗീത തന്റെ അടക്കി വെച്ച മോഹങ്ങളും കാമവും ഗോകുലിൽ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി . ആ യുവത്വം ആസ്വദിച്ചു ഗീത എന്ന മധ്യവയസ്‌ക അവനിൽ പടരുകയായിരുന്നു . നിർവികാരനായി ഗീതക്ക് വഴങ്ങി ഗോകുൽ കിടന്നു […]

Continue reading

പ്രിയമാനസം 1 [Priya]

പ്രിയമാനസം 1 Priyamanasam | Author : Priya   ഞാൻ പ്രിയ. ഞാനും ചേട്ടനും അച്ഛനുമമ്മയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്. അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ്. ഏട്ടൻ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിയും അമ്മ ഒരു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയുമാണ്. അച്ഛൻ വർഷത്തിൽ ഒരു മാസമോ രണ്ടു വർഷത്തിൽ രണ്ടു മാസമോ എത്തുന്ന ഒരു അതിഥിയുമാണ്. എനിക്ക് 18 വയസുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ നാട്ടിൽ വന്നു പോയതിന് ശേഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് 21 വയസായപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ രണ്ടു […]

Continue reading

പ്രിയമാനസം 1 [Priya]

പ്രിയമാനസം 1 Priyamanasam | Author : Priya   ഞാൻ പ്രിയ. ഞാനും ചേട്ടനും
അച്ഛനുമമ്മയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്. അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ്. ഏട്ടൻ ഡിഗ്രി
വിദ്യാർത്ഥിയും അമ്മ ഒരു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയുമാണ്. അച്ഛൻ വർഷത്തിൽ ഒരു
മാസമോ രണ്ടു വർഷത്തിൽ രണ്ടു മാസമോ എത്തുന്ന ഒരു അതിഥിയുമാണ്. എനിക്ക് 18
വയസുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ നാട്ടിൽ വന്നു പോയതിന് ശേഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് 21
വയസായപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ രണ്ടു […]

Continue reading

കൂട്ടക്കളി

കൂട്ടക്കളി Koottakali | Author : അസീസ്   ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻറെ അമ്മയുടെ
ഒരു കഥയാണ് എൻറെ അമ്മയുടെ ഒരു കൂട്ട പണ്ണൽ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാനും അമ്മയും ഒരു
ഗ്രാമത്തിലാണ് വളർന്നുവന്നത് അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചു അമ്മയാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നത്
ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് അമ്മ പഠിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കി ആയിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് നല്ല പൊതു
വിജ്ഞാനം ്യുഉണ്ട്് അക്ഷയ അമ്മയ്ക്ക് പഠിപ്പിന് അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി കിട്ടിയില്ല
ഇല്ല അമ്മ ഒരു തുണിക്കടയിൽ […]

Continue reading

കൂട്ടക്കളി

കൂട്ടക്കളി Koottakali | Author : അസീസ്   ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻറെ അമ്മയുടെ ഒരു കഥയാണ് എൻറെ അമ്മയുടെ ഒരു കൂട്ട പണ്ണൽ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാനും അമ്മയും ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് വളർന്നുവന്നത് അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചു അമ്മയാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് അമ്മ പഠിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കി ആയിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് നല്ല പൊതു വിജ്ഞാനം ്യുഉണ്ട്് അക്ഷയ അമ്മയ്ക്ക് പഠിപ്പിന് അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി കിട്ടിയില്ല ഇല്ല അമ്മ ഒരു തുണിക്കടയിൽ […]

Continue reading

രാജി ആന്റി 2 [Jocell]

രാജി ആന്റി 2 Raji Aunty Part 2 | Author : Jocell Previous Parts | Part 1 |   സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് നന്ദി അക്ഷരതെറ്റ് തിരുത്താൻ ഞാൻ ശ്രെമിക്കാം. പിന്നെ ഇത് നടന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ മസാല ചേർത്ത് നുണ കഥ ആക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ല ഷെമിക്കുക ആദ്യത്തെ അനുഭവത്തിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമായിരിന്നു ചെറുക്കനെ ട്യൂഷന് കൊണ്ടു ഞാൻ ആന്റിയുടെ മുലയിൽ ഒന്നും നടന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു […]

Continue reading

രാജി ആന്റി 2 [Jocell]

രാജി ആന്റി 2 Raji Aunty Part 2 | Author : Jocell Previous Parts | Part 1 |  
സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് നന്ദി അക്ഷരതെറ്റ് തിരുത്താൻ ഞാൻ
ശ്രെമിക്കാം. പിന്നെ ഇത് നടന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ മസാല ചേർത്ത് നുണ കഥ ആക്കുവാൻ
താല്പര്യമില്ല ഷെമിക്കുക ആദ്യത്തെ അനുഭവത്തിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് ഫോണിൽ
സംസാരിക്കുമായിരിന്നു ചെറുക്കനെ ട്യൂഷന് കൊണ്ടു ഞാൻ ആന്റിയുടെ മുലയിൽ ഒന്നും
നടന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു […]

Continue reading

ഗൾഫ് റിട്ടേൺ 4 [Arjun]

ഗൾഫ് റിട്ടേൺ 4 Gulf Return Part 4 | Author : Arjun | Previous Parts   പക്ഷേ ആ
ഓര്ഗാസം അമ്മയെ തളർത്തുകയല്ല ചെയ്തത്. മരുഭൂമിയിൽ പെയ്ത മഴയായിരുന്നു അത്. എന്റെ
മുഖത്ത് അമ്മയുടെ തേന്തുള്ളികൾ തെറിച്ചു വീണിരുന്നത് ഞാൻ വിരൽകൊണ്ട് വടിച്ചു വായിൽ
വെച്ചു ഊമ്പി. പെട്ടെന്ന് അമ്മ എഴുനേറ്റു കട്ടിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി എന്നെയും എന്റെ
തളർന്നു കിടക്കുന്ന കുട്ടനെയും നോക്കി പൂർണ നഗ്നയാണെന്ന ഒരു സങ്കോചവും കൂടാതെ
കിച്ചണിൽ […]

Continue reading

ഗൾഫ് റിട്ടേൺ 4 [Arjun]

ഗൾഫ് റിട്ടേൺ 4 Gulf Return Part 4 | Author : Arjun | Previous Parts   പക്ഷേ ആ ഓര്ഗാസം അമ്മയെ തളർത്തുകയല്ല ചെയ്തത്. മരുഭൂമിയിൽ പെയ്ത മഴയായിരുന്നു അത്. എന്റെ മുഖത്ത് അമ്മയുടെ തേന്തുള്ളികൾ തെറിച്ചു വീണിരുന്നത് ഞാൻ വിരൽകൊണ്ട് വടിച്ചു വായിൽ വെച്ചു ഊമ്പി. പെട്ടെന്ന് അമ്മ എഴുനേറ്റു കട്ടിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി എന്നെയും എന്റെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന കുട്ടനെയും നോക്കി പൂർണ നഗ്നയാണെന്ന ഒരു സങ്കോചവും കൂടാതെ കിച്ചണിൽ […]

Continue reading