മോഡൽ റാണി 10 [Roja]

മോഡൽ റാണി 10 Model Raani Part 10 | Author: Roja Previous Parts   വിൽ സ്മിത്ത് പൊതുവെ “രണ്ടാം കവാട “ത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്ന് മനസിലാക്കിയത് മുതൽ മനസ്സിൽ ഒരു പിടപ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്, ഉമയ്ക്…. റിച്ചാർഡ് സായ്പ് തള്ള വിരൽ കയറ്റി ഒരു തുടക്കമിട്ടു എന്നത് ശരി തന്നെ…   അന്നത് ഒരു സുഖമുള്ള നോവായിരുന്നു……. അന്ന് സമാന്തരമായി റിച്ചാർഡ് സായ്‌പിന്റെ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട പണി ആയുധം തന്റെ ആഴങ്ങളിൽ കിളച്ചു മറിച്ചത്തിന്റെ […]

Continue reading

മോഡൽ റാണി 10 [Roja]

മോഡൽ റാണി 10 Model Raani Part 10 | Author: Roja Previous Parts   വിൽ സ്മിത്ത്
പൊതുവെ “രണ്ടാം കവാട “ത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്ന് മനസിലാക്കിയത്
മുതൽ മനസ്സിൽ ഒരു പിടപ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്, ഉമയ്ക്…. റിച്ചാർഡ് സായ്പ് തള്ള വിരൽ
കയറ്റി ഒരു തുടക്കമിട്ടു എന്നത് ശരി തന്നെ…   അന്നത് ഒരു സുഖമുള്ള നോവായിരുന്നു…….
അന്ന് സമാന്തരമായി റിച്ചാർഡ് സായ്‌പിന്റെ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട പണി ആയുധം തന്റെ
ആഴങ്ങളിൽ കിളച്ചു മറിച്ചത്തിന്റെ […]

Continue reading

കിരണിന്റ കൗശലങ്ങൾ [അയൽക്കാരൻ]

കിരണിന്റ കൗശലങ്ങൾ Kiraninte Kaushalangal  | Author : Ayalkkaran   ഇതിലെ കഥകൾ
കുറെ വായിച്ചപ്പം ഒരു രസം,ഒരു കുഞ്ഞു സംഭവം ഞാനും എഴുതട്ടെ.. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ
പൊറുക്കുക… കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമമാണ് ഞങ്ങളുടെത്.. വീട്ടിൽ ഞാനൊറ്റ മകൻ..
എന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ കിരൺ.. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു
വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും.. എന്നെ വാണമടി പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലും ഇവനായിരുന്നു.. അവൻ
സർവ്വ നിർ ഗുണ സമ്പന്നൻ. അച്ഛൻ മാത്രമേ ഒള്ളു,., ഡ്രൈവറാണ് .വല്ലപ്പോഴും […]

Continue reading

കിരണിന്റ കൗശലങ്ങൾ [അയൽക്കാരൻ]

കിരണിന്റ കൗശലങ്ങൾ Kiraninte Kaushalangal  | Author : Ayalkkaran   ഇതിലെ കഥകൾ കുറെ വായിച്ചപ്പം ഒരു രസം,ഒരു കുഞ്ഞു സംഭവം ഞാനും എഴുതട്ടെ.. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കുക… കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമമാണ് ഞങ്ങളുടെത്.. വീട്ടിൽ ഞാനൊറ്റ മകൻ.. എന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ കിരൺ.. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും.. എന്നെ വാണമടി പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലും ഇവനായിരുന്നു.. അവൻ സർവ്വ നിർ ഗുണ സമ്പന്നൻ. അച്ഛൻ മാത്രമേ ഒള്ളു,., ഡ്രൈവറാണ് .വല്ലപ്പോഴും […]

Continue reading

അച്ചുവെന്ന അശ്വതി 2 [Krishnadas]

അച്ചുവെന്ന അശ്വതി 2 Achvenna Aswathi Part 2 | Author : Krishnadas | Previous
Parts     അവളുടെ പൂറിൽ അമർത്തിയമർത്തി ഉമ്മവെച്ച ഞാൻ അവളുടെ പൂറിന്റെ ഗന്ധം ആവോളം
നുകർന്നു എഴുനേറ്റു. അപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ 3/4 നുള്ളിൽ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്റെ
കുണ്ണയിലായി. അതുകണ്ട ഞാൻ 3/4 വലിച്ചു താഴ്ത്തി. അതോടെ സ്വതന്ത്രനായ എന്റെ കുട്ടൻ
മേലേക്ക് കുതിച്ചു ചാടി വിറച്ചു നിന്നു. അവന്റെ മുഴുപ്പും തുടിപ്പും കണ്ട അവൾ […]

Continue reading

അച്ചുവെന്ന അശ്വതി 2 [Krishnadas]

അച്ചുവെന്ന അശ്വതി 2 Achvenna Aswathi Part 2 | Author : Krishnadas | Previous Parts     അവളുടെ പൂറിൽ അമർത്തിയമർത്തി ഉമ്മവെച്ച ഞാൻ അവളുടെ പൂറിന്റെ ഗന്ധം ആവോളം നുകർന്നു എഴുനേറ്റു. അപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ 3/4 നുള്ളിൽ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്റെ കുണ്ണയിലായി. അതുകണ്ട ഞാൻ 3/4 വലിച്ചു താഴ്ത്തി. അതോടെ സ്വതന്ത്രനായ എന്റെ കുട്ടൻ മേലേക്ക് കുതിച്ചു ചാടി വിറച്ചു നിന്നു. അവന്റെ മുഴുപ്പും തുടിപ്പും കണ്ട അവൾ […]

Continue reading

ഷിംനയുടെ ഇളനീർ കുടകൾ [Kothiyan]

  ഷിംനയുടെ ഇളനീർ കുടകൾ Story Name : Shimnayude elaneer kudagal | Auhtor :
Kothiyan   ഞാൻ ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാകഥയുടെയും കട്ട ആരാധകൻ ആണേ. എന്തോ എല്ലാം എങ്ങനെ
വായിച്ചപ്പോ നിക് ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ലൈഫിൽ നടന്നതും ഞൻ അത്രക് കൊതിയോടെ അവസരം
കിട്ടുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതുമായ ഒരു സുഖം നിങ്ങളോട് പറയണം എന്ന് തോന്നി. എന്നാൽ ഞൻ
സംഭവത്തിലേക് വരാം. എന്റെ പേര് , റിയൽ നെയിം അല്ല കേട്ടോ, […]

Continue reading

ഷിംനയുടെ ഇളനീർ കുടകൾ [Kothiyan]

  ഷിംനയുടെ ഇളനീർ കുടകൾ Story Name : Shimnayude elaneer kudagal | Auhtor : Kothiyan   ഞാൻ ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാകഥയുടെയും കട്ട ആരാധകൻ ആണേ. എന്തോ എല്ലാം എങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോ നിക് ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ലൈഫിൽ നടന്നതും ഞൻ അത്രക് കൊതിയോടെ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതുമായ ഒരു സുഖം നിങ്ങളോട് പറയണം എന്ന് തോന്നി. എന്നാൽ ഞൻ സംഭവത്തിലേക് വരാം. എന്റെ പേര് , റിയൽ നെയിം അല്ല കേട്ടോ, […]

Continue reading