മാതാ പുത്ര PART_002 [ഡോ. കിരാതൻ]

Posted by

മാതാ പുത്ര 2

Maathaa Puthraa Part 2 | Author Dr.Kirathan

Previous Part

 


പ്രിൻസിന്റെ കാർ വീട് വിട്ട് പോയതും മാധവൻ പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ ഭദ്രമായി അടച്ചു.


കാറിന്റെ ഇരമ്പൽ അവസാനിച്ചതും ആ വീട്ടിൽ വല്ലാത്ത നിശബ്ദത പരന്നു. പുറത്ത് നിന്നും ചിവിടുകളുടെ ചിലയ്ക്കൽ ആ നിശബ്ദതക്ക് വല്ലാത്ത ഭീകരത നൽകി.


അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിറച്ച കുപ്പിയെടുത്ത് കുടിച്ചു. എന്നീട്ടും മാധവന്റെ പരവേശം നിലച്ചില്ല.


കാലുകളിൽ വല്ലാത്ത വിറയൽ…… നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നിന്നും ശക്തമായി ഉയരുന്ന ഹൃദയമിടിപ്പ് അവന് തന്നെ കേഴക്കാമായിരുന്നു.


വിറയൽ ബാധിച്ച കാലുകൾ പതുക്കെ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അവന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങുന്നത് അവന്റെ അമ്മ കിടക്കുന്ന മുറി ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു.


ഏതോ അദൃശ്യ ശക്തി കഠിനമായ പാപത്തെ പ്രാപിക്കാനായി നടത്തുന്നത് പോലെ മാധവന് തോന്നി.


മാധവൻ അവന്റെ അമ്മ കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ മുന്നിലെത്തി. അവന്റെ ഞരമ്പുകൾ വല്ലാതെ വലിഞ്ഞു മുറുകാൻ തുടങ്ങി. കണ്ണിൽ എന്തോ ഒരു ഇരുട്ട് കയറുന്നത് പോലെ ഒരു തോന്നൽ. അവന്റെ കാതുകളിലേക്ക് മുറിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പഴയ മോഡൽ ഫാനിന്റെ കറങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു.


പതിയെ വാതിൽ തുറന്നു.


ഉള്ളിൽ ……..


ആ മനോഹരങ്ങളിൽ അതി മനോഹരമായ കാഴ്ച അവനെ നിധി കിട്ടിയ മനുഷ്യനെ പോലെയാക്കി. 


അലക്ഷ്യമായി വാരി വലിച്ച് പുതച്ച് കിടക്കുന്നു ആ മാദക ശരീരം.പുതപ്പാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലെ ശരീരത്തെ പരമാവധി പുറത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 


അറിയാതെ വായയിൽ കൊതി വെള്ളമൂറുന്നു.


ഞരമ്പുകൾ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ വലിഞ്ഞു.


” ….. അമ്മേ …..”. സംശയത്തോടെ അവൻ സീതാലക്ഷ്മിയെ വിളിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *