യോനീ മുഖം [പ്രിൻസ്]

യോനീ മുഖം Yoni Mukham | Author : Prince   രാധയ്ക്ക്     ഒരു   തരത്തിലും   
ചേർന്ന    ചെറുക്കനല്ല    ജയൻ   എന്നത്…  നന്നായി    ബോധ്യമുള്ളത്    അവർ   
ഇരുവർക്കും   തന്നെയാണ്. നല്ല    കുട്ടിയാണ്…., രാധ ആരും    ഒറ്റ   നോട്ടത്തിൽ 
 തന്നെ    അവളുടെ   അംഗലാവണ്യത്തിൽ     വീണ് പോകും… നല്ല   മുഖപ്രസാദം… കറുത്ത 
 കട്ടിപുരികം…  നല്ല   കണ്ണുകൾ…. ചുംബനം   കൊതിക്കുന്ന   സദാ   നനവാർന്ന ചുണ്ടുകൾ….
നല്ല […]

Continue reading

യോനീ മുഖം [പ്രിൻസ്]

യോനീ മുഖം Yoni Mukham | Author : Prince   രാധയ്ക്ക്     ഒരു   തരത്തിലും    ചേർന്ന    ചെറുക്കനല്ല    ജയൻ   എന്നത്…  നന്നായി    ബോധ്യമുള്ളത്    അവർ    ഇരുവർക്കും   തന്നെയാണ്. നല്ല    കുട്ടിയാണ്…., രാധ ആരും    ഒറ്റ   നോട്ടത്തിൽ   തന്നെ    അവളുടെ   അംഗലാവണ്യത്തിൽ     വീണ് പോകും… നല്ല   മുഖപ്രസാദം… കറുത്ത   കട്ടിപുരികം…  നല്ല   കണ്ണുകൾ…. ചുംബനം   കൊതിക്കുന്ന   സദാ   നനവാർന്ന ചുണ്ടുകൾ…. നല്ല […]

Continue reading

അമ്മകിളികൾ 4 [രാധ]

അമ്മകിളികൾ 4 Ammakkilikal Part 4 | Author : Radha | Previous Part   കെട്ട്യോനും
മോനും പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്യനാട്ടിലെ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒറ്റക്കാണ്.. ആകെ ഒരു
ആശ്വാസമായിരുന്നത് ശമ്പളം കുറവായിരുന്നെങ്കിലും ബഷീറിന്റെ ട്രാവല്സിലെ ആ ജോലിയാണ്
.. അതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം “നാളെ മുതൽ നീ ജോലിക്ക് പോകണ്ട” എന്നൊരു
പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഹരിയേട്ടൻ അങ് അവസാനിപ്പിച്ചു.. കാരണമെന്താണെന്ന് ഏകദേശ ധാരണ
ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ  കൂടുതൽ ചോദിച്ചുമില്ല.. ആ വിഷയവും എന്റെ […]

Continue reading

അമ്മകിളികൾ 4 [രാധ]

അമ്മകിളികൾ 4 Ammakkilikal Part 4 | Author : Radha | Previous Part   കെട്ട്യോനും മോനും പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്യനാട്ടിലെ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒറ്റക്കാണ്.. ആകെ ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നത് ശമ്പളം കുറവായിരുന്നെങ്കിലും ബഷീറിന്റെ ട്രാവല്സിലെ ആ ജോലിയാണ് .. അതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം “നാളെ മുതൽ നീ ജോലിക്ക് പോകണ്ട” എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഹരിയേട്ടൻ അങ് അവസാനിപ്പിച്ചു.. കാരണമെന്താണെന്ന് ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ  കൂടുതൽ ചോദിച്ചുമില്ല.. ആ വിഷയവും എന്റെ […]

Continue reading

❤️കൈക്കുടന്ന നിലാവ് -01❤️[അർജ്ജുൻ ദേവ്]

…..കൈക്കുടന്ന  നിലാവ്…. …..Kaikkudanna Nilavu….. Author : Arjun Dev
  “””വിനയ് ….  സിഎംഒ  ഈസ്‌  കോളിങ് 
യു…  ഹി  വാണ്ട്‌സ്  ടു  മീറ്റ്   യു   ഇമീഡിയെറ്റ്ലി…..ഐ  തിങ്ക്  ഇട്സ്  സം  അർജെന്റ്  മാറ്റർ….
!!!“”
മിഷേൽ   അതുപറയുമ്പോൾ   അവളുടെ   മുഖത്ത്   കാര്യമായൊരു   ഭീതി   നിറഞ്ഞിരുന്നു….  കാരണം  അദ്ദേഹം  സാധാരണ ആരെയും   തന്റെ  ക്യാബിനിലേയ്ക്ക്   വിളിക്കാറില്ല….. 
“”” മിഷേൽ…  യു  ഹാവ്  ടു  ഗോ  ആൻഡ്   ജസ്റ്റ്‌  ഡു   യുവർ  വർക്ക്‌ 
പ്രോപ്പർലി….!!!””” അവൾ   എന്നെ   നോക്കി  എന്തോ  പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട്  
പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങി…. “””എക്സ്ക്യൂസ്സ്  മി  സർ….!!!!””” “””യാ….   കമിൻ   വിനയ്…. 
പ്ലീസ്  സിറ്റ്…. !!!!””” “””സർ…   എന്തിനാ   വിളിപ്പിച്ചത്…???   എന്റെ  ഭാഗത്തു 
നിന്നും  എന്തേലും  മിസ്റ്റേക്ക്…..??? “”” എന്റെ  ഉള്ളിലുള്ള   ആശങ്ക   ഞാൻ 
തുറന്നു  ചോദിച്ചു…. “””ഹേയ്…  […]

Continue reading

ഇതിഹാസ 2 [mkuttan]

ഇതിഹാസ 2 Ethihasa Part 2 | Author : Mkuttan | Previous Part   അരുണിന്റെ ജീൻസിന്റെ മുകളിലൂടെ അവന്റെ സാധനത്തിന്റെ മുഴുപ്പ് എന്റെ ചന്തിയിൽ ബസ്സ് ബ്രേക്ക്‌ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം വന്നു മുട്ടാൻ തുടങ്ങി.. ഇന്നലെ ഇവൻ ചോദിച്ചേ ഉള്ളു ഞാൻ പെണ്ണ് ആയാൽ അവന് കളി കൊടുക്കുമോ എന്ന്.. അവന്റെ മുഴുപ്പ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അരുണിൽ ചെറിയ ഒരു […]

Continue reading

ഇതിഹാസ 2 [mkuttan]

ഇതിഹാസ 2 Ethihasa Part 2 | Author : Mkuttan | Previous Part   അരുണിന്റെ ജീൻസിന്റെ മുകളിലൂടെ അവന്റെ സാധനത്തിന്റെ മുഴുപ്പ് എന്റെ ചന്തിയിൽ ബസ്സ് ബ്രേക്ക്‌ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം വന്നു മുട്ടാൻ തുടങ്ങി.. ഇന്നലെ ഇവൻ ചോദിച്ചേ ഉള്ളു ഞാൻ പെണ്ണ് ആയാൽ അവന് കളി കൊടുക്കുമോ എന്ന്.. അവന്റെ മുഴുപ്പ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അരുണിൽ ചെറിയ ഒരു […]

Continue reading

ഇതിഹാസ 2 [mkuttan]

ഇതിഹാസ 2 Ethihasa Part 2 | Author : Mkuttan | Previous Part   അരുണിന്റെ
ജീൻസിന്റെ മുകളിലൂടെ അവന്റെ സാധനത്തിന്റെ മുഴുപ്പ് എന്റെ ചന്തിയിൽ ബസ്സ് ബ്രേക്ക്‌
ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം വന്നു മുട്ടാൻ തുടങ്ങി.. ഇന്നലെ ഇവൻ ചോദിച്ചേ ഉള്ളു ഞാൻ
പെണ്ണ് ആയാൽ അവന് കളി കൊടുക്കുമോ എന്ന്.. അവന്റെ മുഴുപ്പ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് ഞാൻ
അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അരുണിൽ ചെറിയ ഒരു […]

Continue reading

സൽമ മിസ്സ്‌ 2 [മാജിക് മാലു]

സൽമ മിസ്സ്‌ 2 മാജിക് മാലു അവിഹിതം / ടീച്ചർ / കോളേജ് SALMA MISS – 2 STORY OF
ANITHA MISS / Previous Part സൂസനുമായുള്ള സൽമ മിസ്സ്ന്റെ ലെസ്ബോ റിലേഷൻ വളർന്നു
വലുതായി, പിന്നെ സൽമ മിസ്സ്‌ ഹോസ്റ്റലിലെ പല പല പൺകുട്ടികളെ തന്റെ ലെസ്ബോ കഴപ്പ്
തീർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു, അതിനു കൂട്ടായി സൂസനും നിന്നു. ഒടുവിൽ സൂസൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ
സ്റ്റുഡന്റ് നെ കോളേജ് ഫെസ്റ്റ് ഡേയ് ക്യാമ്പസ്‌ന്റെ […]

Continue reading

സൽമ മിസ്സ്‌ 2 [മാജിക് മാലു]

സൽമ മിസ്സ്‌ 2 മാജിക് മാലു അവിഹിതം / ടീച്ചർ / കോളേജ് SALMA MISS – 2 STORY OF ANITHA MISS / Previous Part സൂസനുമായുള്ള സൽമ മിസ്സ്ന്റെ ലെസ്ബോ റിലേഷൻ വളർന്നു വലുതായി, പിന്നെ സൽമ മിസ്സ്‌ ഹോസ്റ്റലിലെ പല പല പൺകുട്ടികളെ തന്റെ ലെസ്ബോ കഴപ്പ് തീർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു, അതിനു കൂട്ടായി സൂസനും നിന്നു. ഒടുവിൽ സൂസൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് നെ കോളേജ് ഫെസ്റ്റ് ഡേയ് ക്യാമ്പസ്‌ന്റെ […]

Continue reading