കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് [Neethu]

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് Call Girl diaries | Author : Neethu   എന്റെ പേര് നീതു. ഞാൻ
ആദ്യമായി എഴുതുന്ന കഥ ആണ്. ഇത് 3 കോൾ ഗേൾസിന്റെയും അവരുടെ പിമ്പിന്റെയും കഥ
ആണ്.പിമ്പിന്റെ പേര് സ്‌മൃതി. കോൾ ഗേൾസ് നീതു, ശ്രീയ, സ്‌മൃതിയുടെ മകൾ അനു. ട്രിങ്
ട്രിങ് ട്രിങ് . ഫോൺ നിർത്താതെ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് നീതു ഫോൺ എടുത്ത് മാണി 7 
ഉള്ളൂ. ഏതു  മൈരാണ്  വെളുപ്പാൻ കാലത്തു […]

Continue reading

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് [Neethu]

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് Call Girl diaries | Author : Neethu   എന്റെ പേര് നീതു. ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതുന്ന കഥ ആണ്. ഇത് 3 കോൾ ഗേൾസിന്റെയും അവരുടെ പിമ്പിന്റെയും കഥ ആണ്.പിമ്പിന്റെ പേര് സ്‌മൃതി. കോൾ ഗേൾസ് നീതു, ശ്രീയ, സ്‌മൃതിയുടെ മകൾ അനു. ട്രിങ് ട്രിങ് ട്രിങ് . ഫോൺ നിർത്താതെ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് നീതു ഫോൺ എടുത്ത് മാണി 7  ഉള്ളൂ. ഏതു  മൈരാണ്  വെളുപ്പാൻ കാലത്തു […]

Continue reading

അളിയൻ ആള് പുലിയാ 5 [ജി.കെ]

അളിയൻ ആള് പുലിയാ 5 Aliyan aalu Puliyaa Part 5 | Author : G.K | Previous Part നിങ്ങൾ തരുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്ക് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ…..അപ്പം നാമക്കങ്ങോട്ടു തുടങ്ങാം അല്ലെ…. “എന്താ ഇപ്പ പറയുക…..സന്തോഷത്തിന്റെ തിരയിളക്കം മനസ്സിൽ അണപൊട്ടി….കൊള്ളാം…നല്ല കളിതന്നെ…കാശ് മുടക്കി വെടിയെ പൂശുന്നതിലും സുന്ദരമീ അനർഗ്ഗള നിർഗ്ഗള കഞ്ജല നിമിഷം…ഹോ….ഞാനൊരു കവിയായോ……ആയി….കുണ്ണ കൊണ്ട് കാവ്യങ്ങൾ തീർക്കുന്ന കവി…കവി കുണ്ണൻ ബാരി…..ചുമ്മാതെ ഓർത്തങ്ങു ചിരിച്ചു പോയി…..ഞാൻ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന സുനൈനയെ ഒന്ന് നോക്കി….തട്ടം കൊണ്ട് തലമറച്ചു ഇരിക്കുന്ന […]

Continue reading

അളിയൻ ആള് പുലിയാ 5 [ജി.കെ]

അളിയൻ ആള് പുലിയാ 5 Aliyan aalu Puliyaa Part 5 | Author : G.K | Previous Part
നിങ്ങൾ തരുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്ക് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ…..അപ്പം
നാമക്കങ്ങോട്ടു തുടങ്ങാം അല്ലെ…. “എന്താ ഇപ്പ പറയുക…..സന്തോഷത്തിന്റെ തിരയിളക്കം
മനസ്സിൽ അണപൊട്ടി….കൊള്ളാം…നല്ല കളിതന്നെ…കാശ് മുടക്കി വെടിയെ പൂശുന്നതിലും
സുന്ദരമീ അനർഗ്ഗള നിർഗ്ഗള കഞ്ജല നിമിഷം…ഹോ….ഞാനൊരു കവിയായോ……ആയി….കുണ്ണ കൊണ്ട്
കാവ്യങ്ങൾ തീർക്കുന്ന കവി…കവി കുണ്ണൻ ബാരി…..ചുമ്മാതെ ഓർത്തങ്ങു ചിരിച്ചു
പോയി…..ഞാൻ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന സുനൈനയെ ഒന്ന് നോക്കി….തട്ടം കൊണ്ട് തലമറച്ചു
ഇരിക്കുന്ന […]

Continue reading

അമ്മയോടൊപ്പം ഒരു തീർത്ഥയാത്ര 3 [KP]

“അമ്മയോടൊപ്പം ഒരു തീർത്ഥയാത്ര 3” ‘പൂണുലും അരഞ്ഞാണവും 3’ Ammayodoppam Oru
Theerdha Yaathra Poonoolum Aranjanavum Part 3 | Author : KP അമ്മ കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടു
ചോദിച്ചു എന്നാ പുതിയ ഗോൾഡൻ ബ്ലൗസ് ഇടട്ടെ അതാവുമ്പോൾ മുല തെറിച്ചു നില്കും എന്നാൽ
അതു തന്നെ ഇട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അമ്മ അ പുതിയ ബ്ലൗസിടിത്തിട്ടു ബ്ലൗസിന്റെ കൈയ്യ് മുട്ട്
വരെ നീളമുണ്ട്‌ അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിനു പുറത്തു നല്ല ഇറക്കമുണ്ട് മുൻപിൽ ബ്ലൗസ്
ഒരല്പം […]

Continue reading

അമ്മയോടൊപ്പം ഒരു തീർത്ഥയാത്ര 3 [KP]

“അമ്മയോടൊപ്പം ഒരു തീർത്ഥയാത്ര 3” ‘പൂണുലും അരഞ്ഞാണവും 3’ Ammayodoppam Oru Theerdha Yaathra Poonoolum Aranjanavum Part 3 | Author : KP അമ്മ കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടു ചോദിച്ചു എന്നാ പുതിയ ഗോൾഡൻ ബ്ലൗസ് ഇടട്ടെ അതാവുമ്പോൾ മുല തെറിച്ചു നില്കും എന്നാൽ അതു തന്നെ ഇട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അമ്മ അ പുതിയ ബ്ലൗസിടിത്തിട്ടു ബ്ലൗസിന്റെ കൈയ്യ് മുട്ട് വരെ നീളമുണ്ട്‌ അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിനു പുറത്തു നല്ല ഇറക്കമുണ്ട് മുൻപിൽ ബ്ലൗസ് ഒരല്പം […]

Continue reading

സുകു സാറിന് ഇപ്പോ പൊങ്ങും [ജിക്കി]

സുകു സാറിന് ഇപ്പോ പൊങ്ങും Suku Saarinu Eppo Pongum | Author : Jikki    
മുപ്പത്തഞ്ച് വയസുള്ള     നല്ല കഴപ്പുള്ള   ഒരൊന്നാന്തരം ചെറുപ്പക്കാരനായ എന്റെ
പേര്  സുകു. അത്ര ചെത്ത് പേരൊന്നും അല്ലെങ്കിലും   പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു
പേരാണെന്ന് പൊതുവെ അഭിപ്രായമുണ്ട് (തന്തേം തള്ളേം വല്ല രാജപ്പൻ എന്നെങ്ങാൻ
ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ… നാണം കെട്ട് പുളി കുടിച്ചു പോയേനെ… എന്തായാലും
അതുണ്ടായില്ലല്ലോ..  സ്തോത്രം… ) കഴപ്പൻ   ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ…. റവന്യൂ […]

Continue reading

സുകു സാറിന് ഇപ്പോ പൊങ്ങും [ജിക്കി]

സുകു സാറിന് ഇപ്പോ പൊങ്ങും Suku Saarinu Eppo Pongum | Author : Jikki     മുപ്പത്തഞ്ച് വയസുള്ള     നല്ല കഴപ്പുള്ള   ഒരൊന്നാന്തരം ചെറുപ്പക്കാരനായ എന്റെ പേര്  സുകു. അത്ര ചെത്ത് പേരൊന്നും അല്ലെങ്കിലും   പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പേരാണെന്ന് പൊതുവെ അഭിപ്രായമുണ്ട് (തന്തേം തള്ളേം വല്ല രാജപ്പൻ എന്നെങ്ങാൻ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ… നാണം കെട്ട് പുളി കുടിച്ചു പോയേനെ… എന്തായാലും അതുണ്ടായില്ലല്ലോ..  സ്തോത്രം… ) കഴപ്പൻ   ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ…. റവന്യൂ […]

Continue reading

രണ്ടാനമ്മയുടെ അടിമ 14 [Sagar Kottappuram]

രണ്ടാനമ്മയുടെ അടിമ 14 Randanammayude Adima Part 14 | Author : Sagar Kottappuram
Previous Parts   അല്പം തിരക്കിലായതുകൊണ്ടു കൂടുതൽ എഴുതാൻ നിർവാഹമില്ല! ക്ഷമിക്കണം
! പ്രിയ വായനക്കരെ . ഇത്തരം കഥകൾ കഥകൾ മാത്രമായി കാണുക. വികലമായ സെക്സ് രീതികൾ ആരും
ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല . ആ സെൻസിൽ തന്നെ എല്ലാരും കഥകളെ കാണണം എന്ന്
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്തരം കഥകൾ വായിച്ചു ആരും വഴിതെറ്റരുത്‌ – സാഗർ ! തുടരുന്നു…
അന്നത്തെ […]

Continue reading

രണ്ടാനമ്മയുടെ അടിമ 14 [Sagar Kottappuram]

രണ്ടാനമ്മയുടെ അടിമ 14 Randanammayude Adima Part 14 | Author : Sagar Kottappuram Previous Parts   അല്പം തിരക്കിലായതുകൊണ്ടു കൂടുതൽ എഴുതാൻ നിർവാഹമില്ല! ക്ഷമിക്കണം ! പ്രിയ വായനക്കരെ . ഇത്തരം കഥകൾ കഥകൾ മാത്രമായി കാണുക. വികലമായ സെക്സ് രീതികൾ ആരും ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല . ആ സെൻസിൽ തന്നെ എല്ലാരും കഥകളെ കാണണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്തരം കഥകൾ വായിച്ചു ആരും വഴിതെറ്റരുത്‌ – സാഗർ ! തുടരുന്നു… അന്നത്തെ […]

Continue reading