എത്ര സുന്ദരമായ ആചാരങ്ങൾ റീലോഡഡ് 8 [പാക്കരൻ]

എത്ര സുന്ദരമായ ആചാരങ്ങൾ റീലോഡഡ് 8 Ethra Sundaramaaya Acharangal Reloaded Part 8 Author പാക്കരൻ | Previous Parts   ഇന്ദു ടീച്ചറുടെ രതി അനുഭവങ്ങൾ (തുടർച്ച) (നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളാണ് എന്റെ പ്രചോദനം ദയവായി കമന്റു ചെയ്യുക ) ഞാൻ നിലവിളിച്ചു പോയി തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ കുത്തി കയറ്റിയത്. കുണ്ണയുടെ തൊപ്പി മാത്രമേ കേറിട്ടൊള്ളൂ എന്നിട്ടും കോതം മൊത്തം നീറി പുകയുന്നു. അയ്യോ അവിടെ കേറില്ല. ചേട്ടാ പ്ളീസ് ഒന്ന് ഊരി എടുക്കുമോ. മോളെ ഒന്ന് […]

Continue reading

എത്ര സുന്ദരമായ ആചാരങ്ങൾ റീലോഡഡ് 8 [പാക്കരൻ]

എത്ര സുന്ദരമായ ആചാരങ്ങൾ റീലോഡഡ് 8 Ethra Sundaramaaya Acharangal Reloaded Part 8
Author പാക്കരൻ | Previous Parts   ഇന്ദു ടീച്ചറുടെ രതി അനുഭവങ്ങൾ (തുടർച്ച)
(നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളാണ് എന്റെ പ്രചോദനം ദയവായി കമന്റു ചെയ്യുക ) ഞാൻ നിലവിളിച്ചു
പോയി തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ കുത്തി കയറ്റിയത്. കുണ്ണയുടെ
തൊപ്പി മാത്രമേ കേറിട്ടൊള്ളൂ എന്നിട്ടും കോതം മൊത്തം നീറി പുകയുന്നു. അയ്യോ അവിടെ
കേറില്ല. ചേട്ടാ പ്ളീസ് ഒന്ന് ഊരി എടുക്കുമോ. മോളെ ഒന്ന് […]

Continue reading

ടിക് ടോക് റാണി അനിയത്തി [അഭി]

ടിക് ടോക് റാണി അനിയത്തി Tik Tok Rani Aniyathi | Author : Abhi   ഞാൻ അഭിഷേക് വീട്ടിൽ അഭി എന്ന് വിളിക്കും അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി അടങ്ങുന്ന കുടുംബം അച്ഛൻ രാമകൃഷ്ണൻ ദുബായ്ൽ ഒരു കമ്പനി ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് അമ്മ ബിന്ദു ഹൌസ് വൈഫ്‌ പിന്നെ കഥയിലെ നായിക ശരണ്യ എന്റെ അനിയത്തി കുട്ടി അവളെ ഞങ്ങൾ ചാരു എന്ന് വിളിക്കും ചരക്ക് ആണ് എന്റെ പെങ്ങൾ അവളിപ്പോൾ എറണാകുളം ഒരു […]

Continue reading

ടിക് ടോക് റാണി അനിയത്തി [അഭി]

ടിക് ടോക് റാണി അനിയത്തി Tik Tok Rani Aniyathi | Author : Abhi   ഞാൻ അഭിഷേക്
വീട്ടിൽ അഭി എന്ന് വിളിക്കും അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി അടങ്ങുന്ന കുടുംബം അച്ഛൻ
രാമകൃഷ്ണൻ ദുബായ്ൽ ഒരു കമ്പനി ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് അമ്മ ബിന്ദു ഹൌസ് വൈഫ്‌ പിന്നെ
കഥയിലെ നായിക ശരണ്യ എന്റെ അനിയത്തി കുട്ടി അവളെ ഞങ്ങൾ ചാരു എന്ന് വിളിക്കും ചരക്ക്
ആണ് എന്റെ പെങ്ങൾ അവളിപ്പോൾ എറണാകുളം ഒരു […]

Continue reading

സ്വൈരിണിമാര്‍ [Master]

സ്വൈരിണിമാര്‍ Swairinimaar | Author : Master അമ്മാവന്‍ തൂങ്ങിച്ചത്തു. കഴുത്തറ്റം
കടംകയറി മറ്റു നിര്‍വ്വാഹമില്ലാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാണ്
ഞാന്‍ കേട്ട ശ്രുതി. അത്യാഗ്രഹിയായ ഭാര്യയുടെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങള്‍
സാധിക്കാനായിരുന്നത്രേ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് മാത്രമായിരുന്ന എന്റെ അമ്മയുടെ
ഇളയ ആങ്ങളയായ ദേവസ്യ എന്ന് പേരുള്ള അമ്മാവന്‍ കടങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത്. അവസാനം
വീട് ജപ്തിയാകും എന്ന ഘട്ടമായപ്പോള്‍ അഭിമാനം വ്രണപ്പെട്ട അമ്മാവന്‍ മരണത്തില്‍
ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത്രേ. കമ്പിസൈറ്റില്‍ എന്തോന്നെടേയ് സെന്റിക്കഥ എന്നായിരിക്കും
നിങ്ങളിപ്പോള്‍ ചിന്തിച്ചത്, […]

Continue reading

സ്വൈരിണിമാര്‍ [Master]

സ്വൈരിണിമാര്‍ Swairinimaar | Author : Master അമ്മാവന്‍ തൂങ്ങിച്ചത്തു. കഴുത്തറ്റം കടംകയറി മറ്റു നിര്‍വ്വാഹമില്ലാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഞാന്‍ കേട്ട ശ്രുതി. അത്യാഗ്രഹിയായ ഭാര്യയുടെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങള്‍ സാധിക്കാനായിരുന്നത്രേ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് മാത്രമായിരുന്ന എന്റെ അമ്മയുടെ ഇളയ ആങ്ങളയായ ദേവസ്യ എന്ന് പേരുള്ള അമ്മാവന്‍ കടങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത്. അവസാനം വീട് ജപ്തിയാകും എന്ന ഘട്ടമായപ്പോള്‍ അഭിമാനം വ്രണപ്പെട്ട അമ്മാവന്‍ മരണത്തില്‍ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത്രേ. കമ്പിസൈറ്റില്‍ എന്തോന്നെടേയ് സെന്റിക്കഥ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോള്‍ ചിന്തിച്ചത്, […]

Continue reading

മാമിയുടെ വഴികളിലൂടെ 1 [Jithu]

മാമിയുടെ വഴികളിലൂടെ 1 Maamiyude Vazhikaliloode Part 1 | Author : Jithu   ഹായ്
എന്റെ പേര് ജിതിൻ. എന്റെ ഒരു അനുഭവ കഥ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുന്നത്. എന്റെ
അനുഭവങ്ങളും പിന്നീട് അവരുമായി സംസാരിച്ചതിന് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത്‌ ഒരു
കഥ പോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ആണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. നിങ്ങളുടെ
അഭിപ്രായങ്ങളെ അനുസരിച് തുടരുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യാം. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലം. എന്റെ
വീട് അന്ന് […]

Continue reading

മാമിയുടെ വഴികളിലൂടെ 1 [Jithu]

മാമിയുടെ വഴികളിലൂടെ 1 Maamiyude Vazhikaliloode Part 1 | Author : Jithu   ഹായ് എന്റെ പേര് ജിതിൻ. എന്റെ ഒരു അനുഭവ കഥ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുന്നത്. എന്റെ അനുഭവങ്ങളും പിന്നീട് അവരുമായി സംസാരിച്ചതിന് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത്‌ ഒരു കഥ പോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ആണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അനുസരിച് തുടരുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യാം. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലം. എന്റെ വീട് അന്ന് […]

Continue reading

കളിയാട്ടം [നിഷ്കളങ്കൻ]

കളിയാട്ടം Laliyaattam | Author : Nishkalankan ഞാൻ കണ്ണൻ .23 വയസ്സ് . അതിന്റെതായ
എല്ലാ കുരുത്തകേടുകളും ഉണ്ട്ട്ടോ.അങ്ങനെ ഉള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ
പറയുന്നത്.ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ  യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതുന്നൊള്ളു. ഞാൻ
ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ആണ് ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ പട്ടാളത്തിൽ ആയിരുന്നു  ജോലി. അമ്മയും
പിന്നെ അനിയനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ചന്റെ പെങ്ങൾ
വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോയി. പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു മകൾ […]

Continue reading

കളിയാട്ടം [നിഷ്കളങ്കൻ]

കളിയാട്ടം Laliyaattam | Author : Nishkalankan ഞാൻ കണ്ണൻ .23 വയസ്സ് . അതിന്റെതായ എല്ലാ കുരുത്തകേടുകളും ഉണ്ട്ട്ടോ.അങ്ങനെ ഉള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്.ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ  യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതുന്നൊള്ളു. ഞാൻ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ആണ് ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ പട്ടാളത്തിൽ ആയിരുന്നു  ജോലി. അമ്മയും പിന്നെ അനിയനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ചന്റെ പെങ്ങൾ വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോയി. പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു മകൾ […]

Continue reading