പതിവ്രതയായ മായമാമിയിലെ എന്റെ മായാലോകം 2 [കുഞ്ഞൂട്ടൻ]

Posted by

മാമി രതിമൂർച്ഛയിലേക്ക് എത്താറായെന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇടുപ്പിൽ വട്ടംപ്പിടിച്ച് നല്ലപോലെ സുഖിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാമിയുടെ മുഖത്തേ ഭാവവ്യതാസവും കണ്ടാസ്വദിച്ചു കണ്ണുകൾ അടച്ച് കഴുത്ത് പുറകിലേക്കുയർത്തി ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ മാമി വരദസുഖം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇന്നലത്തെ പോലെ ഇന്ന് ശിൽക്കാരത്തേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പുറത്ത് മഴ ശക്തിയായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. മാമി ആദ്യരതിമൂർച്ചയിലെക്കടുത്തു കന്തിൽ ഉറുഞ്ചി വലിച്ചും നാവുകൊണ്ടുരച്ചും മാമിയേ സുഖിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. മാമി കാലുകൾ കൊണ്ടെന്നെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു മാമിയുടെ കാലുകൾ എന്റെ കഴുത്തിനേ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി ഞാൻ വായ് തുറന്ന് അവിടെ സക്ക്ചെയ്ത് വലിച്ചു നാവ് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി അനക്കികൊണ്ടിരുന്നു. മാമി വില്ലുപോലെ നെളിഞ്ഞു പിന്നെ ഇടുപ്പുയർത്തി ഞാൻ ഇടുപ്പിൽ വട്ടംപ്പിടിച്ച് നല്ലപോലെ ഉറുഞ്ചി വലിച്ചു. മാമിയിൽനിന്നും കരയുന്ന പോലെ ശിൽക്കാരം വന്നു. മാമി തന്നെ രണ്ടു കൈകൾ കൊണ്ടും മുലകളെ ഉടച്ചു വലിച്ചു. മാമിയുടെ ശിൽക്കാരങ്ങൾ മുറിയിൽ നിറഞ്ഞു കേട്ടു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കു ശേഷം മാമിയേന്റെ വായിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യരതിമൂർച്ഛ നടത്തി. മാമിയുടെ കരച്ചിൽ നിന്നു ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ മാമിയുടെ കാലുകൾ അകന്നു നല്ല കൊഴുത്ത വെള്ളപ്പാലായിരുന്നു. ഞാൻ അവയെല്ലാം കുടിച്ചിറക്കി അവിടം നക്കിതുടച്ചു. പൂറ്ഭിത്തികൾ അകത്തി പിടിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവ അകത്തേക്ക് നുണഞ്ഞു വലിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാമി നല്ലപോലെ കിതക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സുഖം മാമിയിന്നറിഞ്ഞുയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. മാമി കണ്ണുകൾ തുറന്നെന്നെ നോക്കി. ചിരിച്ചു കൊണ്ടെന്നേ മുകളിലേക്കു വലിച്ചു. ഞാൻ പൊക്കിളിൽ നാവുകൊണ്ട് ചുഴറ്റി പതിയെ മുകളിലേക്കു ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി.
മുലച്ചാലിൽ നാക്കിട്ട് ചിത്രം വരച്ചപ്പോൾ ഹൃദയമിടുപ്പ് പെരുമ്പറപോലെ മുഴങ്ങുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. വീണ്ടും നാക്കുകൾ അവിടെ ഇഴഞ്ഞു നടന്നു മാമി വീണ്ടും കണ്ണുകൾ അടച്ച് അങ്ങനെ സുഖിച്ചുകിടന്നു. ഞാൻ മുലകൾ രണ്ടും ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു നെട്ടുകൾക്ക് ചുറ്റും നാവുകൊണ്ട് ചുഴറ്റി പിന്നെ ഓരോ നെട്ടും വായിലിട്ടുറിഞ്ചിവലിച്ചു വിട്ടു മാമി നല്ല രീതിയിൽ സുഖിക്കുന്നുണ്ട്. മാമിയിൽ നിന്നും മൂളലുകൾ വീണ്ടും വന്നു തുടങ്ങി. ഞാൻ വീണ്ടും ഇഴഞ്ഞ് മുകളിലേക്കു കയറി കഴുത്തിൽ നാക്കുകൊണ്ട് കളം വരച്ചു ഇടക്കിടെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ചെറുതായി കടിക്കാനും മറന്നില്ല. മാമിയുടെ കൈകൾ എന്റെ മുടിയിലും മുതികിലുമായി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി. ചെവിയുടെ താഴെ നാക്കുകൊണ്ട് കളം വച്ചപ്പോൾ മാമിയുടെ സുഖം കൂടിയത് മാമിയുടെ കൈകളിൽനിന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞു. കുറച്ചുനേരം അത് തുടർന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഏണിറ്റ് തിരിഞ്ഞ് മായിയുടെ തലമുതൽ ഉമ്മവച്ച് താഴെക്ക് വന്നു. തലകീഴായി ചുണ്ടുകൾ ഉറുഞ്ചാൻ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ താഴേക്ക് നീങ്ങി മാമിയുടെ മുലനെട്ട് ഉറുഞ്ചുമ്പോൾ മാമിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞു നെട്ടുകൾ ഉറിഞ്ചിയെടുക്കാൻ പരുവത്തിനു കിട്ടും അതിനുവേണ്ടീട്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. അത് നേരേ 69 പോസിഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കുറച്ചുനേരം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നെട്ടുകൾ ഉറുഞ്ചി നിന്നു. ഞാൻ മാമിക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മാമി എനിക്കും ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. മാമിയിന്നെന്നേ നല്ലപോലെ സുഖിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പൊക്കിളിൽ നാവുകൊണ്ട് ചുഴറ്റി താഴെക്ക് നാവുകൊണ്ട് വരച്ചുവിട്ടു പിന്നെ ഞാൻ താഴേക്ക് വന്നു. ഞാൻ എന്റെ കുട്ടനെ മാമിയുടെ വായലേക്കിറക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മദനച്ചെപ്പിലേക്ക് തല താഴ്ത്തി മാമി ഇടുപ്പുയർത്തി സഹായിച്ചു തന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *