രേവതിയുടെ അഭിനിവേശം 2 [Dark Lord]

രേവതിയുടെ അഭിനിവേശം 2 Passion of Revathy Part 2 | Author : Dark Lord | Previous
Part   എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കും, ആരുടെ ഫ്‌ളാറ്റിൽ ആണ് അവൾ ഇപ്പോൾ. തല
ചൊറിയുന്നതിനിടയിൽ, ഒരു ബുദ്ധി വന്നു. ഞാൻ അവളുടെ ഫെസ്ബൂക് തുറന്നു എണിറ്റു
ഫോട്ടോസുകളിൽ പരാതി..അതെ എന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം വന്നു. നിത്യയും അവളും അതെ
ജീപ്പ് കോമ്പസ് കാറിന്റെ മുന്നിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ. ഏതോ ഡിന്നെറിനോ മറ്റോ പോയതിന്റെ.
അപ്പോൾ അത് […]

Continue reading

രേവതിയുടെ അഭിനിവേശം 2 [Dark Lord]

രേവതിയുടെ അഭിനിവേശം 2 Passion of Revathy Part 2 | Author : Dark Lord | Previous Part   എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കും, ആരുടെ ഫ്‌ളാറ്റിൽ ആണ് അവൾ ഇപ്പോൾ. തല ചൊറിയുന്നതിനിടയിൽ, ഒരു ബുദ്ധി വന്നു. ഞാൻ അവളുടെ ഫെസ്ബൂക് തുറന്നു എണിറ്റു ഫോട്ടോസുകളിൽ പരാതി..അതെ എന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം വന്നു. നിത്യയും അവളും അതെ ജീപ്പ് കോമ്പസ് കാറിന്റെ മുന്നിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ. ഏതോ ഡിന്നെറിനോ മറ്റോ പോയതിന്റെ. അപ്പോൾ അത് […]

Continue reading

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ രാജ്ഞി 4 [സൂർദാസ്]

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ റാണി 4 Budoor Efrithinte Raani Part 4 | Author : Surdas |
Previous Part   (  പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ കുറച്ച് കൂടി എഴുതിയതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ്
ചെയ്യാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്…. പക്ഷേ ഓണമല്ലേ… ഈ കൊറോണക്കാലത്ത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക്
ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷ സുദിനത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാതെ എങ്ങിനെയാ ഇരിയ്ക്കാ… ഇങ്ങനെ
വാരിവലിച്ച് പരത്തി എഴുതുന്നത് കൊണ്ട്പലർക്കും ,വായിച്ചിട്ട് കഥ മനസ്സിലാകുന്നില്ല
എന്ന് തോന്നുന്നു… അത് എഴുത്ത് കാരന്റെ പോരായ്മ […]

Continue reading

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ രാജ്ഞി 4 [സൂർദാസ്]

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ റാണി 4 Budoor Efrithinte Raani Part 4 | Author : Surdas | Previous Part   (  പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ കുറച്ച് കൂടി എഴുതിയതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്…. പക്ഷേ ഓണമല്ലേ… ഈ കൊറോണക്കാലത്ത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷ സുദിനത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാതെ എങ്ങിനെയാ ഇരിയ്ക്കാ… ഇങ്ങനെ വാരിവലിച്ച് പരത്തി എഴുതുന്നത് കൊണ്ട്പലർക്കും ,വായിച്ചിട്ട് കഥ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു… അത് എഴുത്ത് കാരന്റെ പോരായ്മ […]

Continue reading

സ്വന്തം ശ്രീക്കുട്ടി [വില്ലി]

സ്വന്തം ശ്രീക്കുട്ടി Swantham Sreekkutty | Author : Villi   ആദ്യമായി ദേവനന്ദക്കു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്ന സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറയട്ടെ… ഇനി ഒരു കഥ എന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല…  എങ്കിലും മടങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല..  ഈ കഥ എന്റെ ഒരു ശ്രമം മാത്രം ആണ്.. ഇതെത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്നോ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും എന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല……  വലുതായി ഇതിൽ വല്ലതും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാനും കരുതുന്നില്ല …ആഘോഷങ്ങളെക്കാൾ ഇപ്പോൾ വലുത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ആണെന്ന് […]

Continue reading

സ്വന്തം ശ്രീക്കുട്ടി [വില്ലി]

സ്വന്തം ശ്രീക്കുട്ടി Swantham Sreekkutty | Author : Villi   ആദ്യമായി ദേവനന്ദക്കു
നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്ന സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറയട്ടെ… ഇനി ഒരു കഥ എന്നത് ഞാൻ
ആഗ്രഹിച്ചതല്ല…  എങ്കിലും മടങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല..  ഈ കഥ എന്റെ ഒരു ശ്രമം
മാത്രം ആണ്.. ഇതെത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്നോ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും എന്നും
എനിക്ക് അറിയില്ല……  വലുതായി ഇതിൽ വല്ലതും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാനും കരുതുന്നില്ല
…ആഘോഷങ്ങളെക്കാൾ ഇപ്പോൾ വലുത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ആണെന്ന് […]

Continue reading

ശംഭുവിന്റെ ഒളിയമ്പുകൾ 33 [Alby]

ശംഭുവിന്റെ ഒളിയമ്പുകൾ 33 Shambuvinte Oliyambukal Part 33 |  Author : Alby |
Previous Parts     ഹോസ്പിറ്റലിൽ വീണയുടെ ചാരെ ഉണ്ടവൻ.ശംഭു…..അവളിലെ ജീവന്റെ
തുടിപ്പിന് കാരണഭൂതനായവൻ. മുറിക്കുള്ളിലവൾ ക്ഷീണം കൊണ്ട് മയങ്ങുമ്പോൾ അവളുടെ കൈകൾ
തന്റെ കരങ്ങളിൽ വച്ചു തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ.ഇടക്ക് നഴ്സ് വന്നു ഡ്രിപ്
മാറ്റിയിട്ട് പോയി.അപ്പോഴും അവളുടെ ശാന്തമായ ഉറക്കം കൺകുളിർക്കെ കണ്ടിരിക്കുകയാണവൻ.
വീണ ഉണർന്നപ്പോഴെക്കും വൈകിട്ടായി. ശംഭുവപ്പോൾ കസേരയിൽ ചാരി നല്ല
ഉറക്കത്തിലാണ്.അവന്റെ ഫോൺ അടുത്തുള്ള ടേബിളിൽ […]

Continue reading

ശംഭുവിന്റെ ഒളിയമ്പുകൾ 33 [Alby]

ശംഭുവിന്റെ ഒളിയമ്പുകൾ 33 Shambuvinte Oliyambukal Part 33 |  Author : Alby | Previous Parts     ഹോസ്പിറ്റലിൽ വീണയുടെ ചാരെ ഉണ്ടവൻ.ശംഭു…..അവളിലെ ജീവന്റെ തുടിപ്പിന് കാരണഭൂതനായവൻ. മുറിക്കുള്ളിലവൾ ക്ഷീണം കൊണ്ട് മയങ്ങുമ്പോൾ അവളുടെ കൈകൾ തന്റെ കരങ്ങളിൽ വച്ചു തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ.ഇടക്ക് നഴ്സ് വന്നു ഡ്രിപ് മാറ്റിയിട്ട് പോയി.അപ്പോഴും അവളുടെ ശാന്തമായ ഉറക്കം കൺകുളിർക്കെ കണ്ടിരിക്കുകയാണവൻ. വീണ ഉണർന്നപ്പോഴെക്കും വൈകിട്ടായി. ശംഭുവപ്പോൾ കസേരയിൽ ചാരി നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്.അവന്റെ ഫോൺ അടുത്തുള്ള ടേബിളിൽ […]

Continue reading

സിന്ദൂരരേഖ 16 [അജിത് കൃഷ്ണ] [ഓണം സ്പെഷ്യൽ]

സിന്ദൂരരേഖ 16 Sindhura Rekha Part 16 | Author : Ajith Krishna | Previous Part
എല്ലാരുടേം അഭിപ്രായം മാനിച്ചു ആണ് ഒരു ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡുമായി വരുന്നത്.
എനിക്ക് അധികം വ്യൂവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ നൽകുന്ന സപ്പോർട്ട്
ഒരിക്കലും പറയാതെ ഇരിക്കാനും വയ്യ. അത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആകുന്നതിലും വേഗത്തിൽ
നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ പുതിയ പാർട്ടുമായി എത്തുകയാണ്. തുടർന്നു
സപ്പോർട്ട് കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരു പാവം […]

Continue reading

സിന്ദൂരരേഖ 16 [അജിത് കൃഷ്ണ] [ഓണം സ്പെഷ്യൽ]

സിന്ദൂരരേഖ 16 Sindhura Rekha Part 16 | Author : Ajith Krishna | Previous Part എല്ലാരുടേം അഭിപ്രായം മാനിച്ചു ആണ് ഒരു ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡുമായി വരുന്നത്. എനിക്ക് അധികം വ്യൂവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ നൽകുന്ന സപ്പോർട്ട് ഒരിക്കലും പറയാതെ ഇരിക്കാനും വയ്യ. അത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആകുന്നതിലും വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ പുതിയ പാർട്ടുമായി എത്തുകയാണ്. തുടർന്നു സപ്പോർട്ട് കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരു പാവം […]

Continue reading