അഞ്ചു സുന്ദരികൾ 3 [നരസിംഹ പോറ്റി]

Posted by

അഞ്ചു സുന്ദരികൾ 3

Anchu Sundarikal Part 3 | Author : Narasimha Potty

 

ബിസിനസ്സിന്റെ        പേരിൽ      നാട്     ചുറ്റുന്ന      “ഹസ്സ് ” നേരോം      കാലോം       നോക്കി       ഭോഗിച്ചാൽ         അതൊന്നും     കുതിര      കണക്കുള്ള        മാളവിക     എന്ന       മാദക തിടമ്പിന്     ഒന്നും      ആയിരുന്നില്ല.അതൊക്കെ        വെറും       ആന വായിൽ          അമ്പഴങ്ങ     മാത്രം.

വാസ്തവത്തിൽ        നാലും       കൂട്ടിയുള്ള        ഒരു      സമ്പുർണ         ഭോഗം        മാളവിക   എന്ത്      കൊണ്ടും      അർഹിക്കുന്നുണ്ട്..

”  ഹസ്സ് ”       കാര്യമായി  ഉപദ്രവിക്കാത്ത       കൊണ്ട്     തന്നെ,   ഷേപ്പ്        ഒത്ത     പോർമുലകൾ      ഇടിയാൻ      ഒരു      ആലോചന      പോലും       നടത്തി    തുടങ്ങിട്ടിട്ടില്ല…

കാട്ട്       തേൻ      നിറമുള്ള      മുലഞെട്ടുകൾ        എഴുന്നു     നിൽക്കുന്നത്       കണ്ടാൽ        മാത്രം     മതി,       ഒരു     മാതിരി      കുണ്ണയൊക്കെ       കുലച്ചു       നിൽക്കാൻ….

കക്ഷം       വാക്സ്      ചെയ്തും      കൃത്യമായി       കാലുകളിലെ        മുടി       കളഞ്ഞും   സ്റ്റൈൽ      ആയി      മുടി       ബോബ്    ചെയ്തും       നടക്കുമ്പോഴും….. തന്റെ   സ്വർഗ്ഗകവാടം       മാത്രം      ബുട്ടീഷ്യന്       പെരുമാറാൻ       വിട്ട്     കൊടുത്തില്ല       എന്നത്                       ഭവതിയുടെ       മഹത്വം       വെളിവാക്കുന്നു….  ( ഹസ്സ്      പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ..        പൂറ്    പോളത്തി      ബുട്ടീഷ്യന്    മുന്നിൽ    നേദിച്ചേനെ.     എന്നത്     വേറെ    കാര്യം !)

കുടുംബ പരമായി    ,     പാരമ്പര്യമായി     കിട്ടിയതാ  , മാളവികയ്ക്ക്         ഈ      കനത്ത     നിതംബം..

വീട്ടിൽ     ഉള്ളപ്പോൾ,      കമിഴ്ന്നു        കിടക്കുന്ന       മാളവികയുടെ     പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന    നിതംബ പാളിയിലൂടെ          നേരമ്പോക്കിന്        എന്ന     പോലെ  ഇത്തിരി     പോന്ന     കുണ്ണ     കൊണ്ട്   സ്വൈപ്പ്        ചെയ്യുന്നത്          ഹസ്സിന്റെ          ഹോബികളിൽ      ഒന്നാണ്.

ഇങ്ങനെയൊക്കെ           അനന്ത        സാധ്യതകൾ      ഉള്ള        സുന്ദര       മേനി         വേണ്ട പോലെ    ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല        എന്ന    കുറുമ്പും         പരിഭവവും      മാളവികയ്ക്ക്         ഉണ്ടായി      തുടങ്ങിയിട്ട്       കാലമേറെ        ആയി

അപ്പോഴാണ്,        മുങ്ങി     താഴാൻ       തുടങ്ങിയ      മാളവികയ്ക്ക്,         ബിനുവിൽ     ഒരു  കച്ചി    തുരുമ്പ്       കാണാൻ         കഴിഞ്ഞത്………….

“‘””””””””‘””‘””””””””‘””””””‘”””””””””

പിറ്റേന്നു       കാലത്ത്,     പൂർമുടിയിലൂടെ        വിരലോടിച്ചുകൊണ്ട്,       മാളവിക     ബിനുവിനെ         വിളിച്ചു,

“എടാ…… എനിക്ക്      കാലിൽ     വേദന      കുറവുണ്ട്,…. നീ      വന്നു    പണി       ചെയ്യ്… ”

ബിനുവും         വാസ്തവത്തിൽ         ആന്റിയുടെ    വിളി      കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു….

നേരത്തെ       ധാരണ      ആയ     പോലെ,      പത്തു      മണിയോടെ         ബിനു    എത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *