ലക്ഷ്മിയുടെ അരഞ്ഞാണം [Master]

ലക്ഷ്മിയുടെ അരഞ്ഞാണം Laksmiyude Aranjanam | Author : Master   നിഷാദ് അടിയിലൂടെ കൈകടത്തി നായരെ ഉയര്‍ത്തി ഇരുത്തി. ലക്ഷ്മിയമ്മ പതിവുപോലെ കുപ്പിയിലെ കുഴമ്പ് തോണ്ടി അയാളുടെ പുറത്ത് മെല്ലെ തടവിക്കൊടുത്തു. നിഷാദിന്റെ കണ്ണുകള്‍ ലക്ഷ്മിയമ്മയുടെ ചോര തുടിക്കുന്ന മുഖത്ത് പതിഞ്ഞു. അവര്‍ അവനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ മുഖത്തിന്റെ ഇനിപ്പും, ചുണ്ടുകളുടെ ശോണിമയും, പ്രായത്തിനു നാളിതുവരെ സ്പര്‍ശിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചര്‍മ്മത്തിന്റെ തുടുപ്പും അവന്റെ രക്തചംക്രമണം ദ്രുതഗതിയിലാക്കി. ഒപ്പം അവരുടെ ദേഹം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന വന്യമായ സ്ത്രൈണഗന്ധം അവനെ […]

Continue reading

ലക്ഷ്മിയുടെ അരഞ്ഞാണം [Master]

ലക്ഷ്മിയുടെ അരഞ്ഞാണം Laksmiyude Aranjanam | Author : Master   നിഷാദ് അടിയിലൂടെ
കൈകടത്തി നായരെ ഉയര്‍ത്തി ഇരുത്തി. ലക്ഷ്മിയമ്മ പതിവുപോലെ കുപ്പിയിലെ കുഴമ്പ്
തോണ്ടി അയാളുടെ പുറത്ത് മെല്ലെ തടവിക്കൊടുത്തു. നിഷാദിന്റെ കണ്ണുകള്‍
ലക്ഷ്മിയമ്മയുടെ ചോര തുടിക്കുന്ന മുഖത്ത് പതിഞ്ഞു. അവര്‍ അവനെ
നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ മുഖത്തിന്റെ ഇനിപ്പും, ചുണ്ടുകളുടെ ശോണിമയും,
പ്രായത്തിനു നാളിതുവരെ സ്പര്‍ശിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചര്‍മ്മത്തിന്റെ
തുടുപ്പും അവന്റെ രക്തചംക്രമണം ദ്രുതഗതിയിലാക്കി. ഒപ്പം അവരുടെ ദേഹം
പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന വന്യമായ സ്ത്രൈണഗന്ധം അവനെ […]

Continue reading

എന്റെ ആര്യ 3 [Mr.Romeo]

എന്റെ ആര്യ 3 Ente Arya Part 3 | Author : Mr.Romeo | Previous part   ഒരുപാട്  വൈകിയെന്നറിയാം  എങ്കിലും  ഞാൻ  പറഞ്ഞല്ലോ   ഈ    കഥ   ഞാൻ  പൂർത്തിയാകാതെ   പോകില്ല  എന്ന്…   എന്തായാലും   ഇനിയുള്ള   ഭാഗങ്ങൾ  തുടർന്ന്   വരുന്നതായിരിക്കും… പിന്നെ  നിഖില   തങ്ങളോട്   ക്ഷേമ  ചോദിക്കുന്നു… അഭിപ്രായങ്ങൾ  മറക്കാതെ  രേഖപ്പെടുത്തുക… എന്ന്….സ്നേഹത്തോടെ Mr_റോമിയോ💜💜💜💜   “ആദി  ആദി… ഐ  ലവ്  യു…!” തുടർന്ന്   “ആദി  ആദി…  ഐ  ലവ് […]

Continue reading

എന്റെ ആര്യ 3 [Mr.Romeo]

എന്റെ ആര്യ 3 Ente Arya Part 3 | Author : Mr.Romeo | Previous part   ഒരുപാട്
 വൈകിയെന്നറിയാം  എങ്കിലും  ഞാൻ  പറഞ്ഞല്ലോ   ഈ    കഥ   ഞാൻ  പൂർത്തിയാകാതെ
  പോകില്ല  എന്ന്…   എന്തായാലും   ഇനിയുള്ള   ഭാഗങ്ങൾ  തുടർന്ന്
  വരുന്നതായിരിക്കും… പിന്നെ  നിഖില   തങ്ങളോട്   ക്ഷേമ  ചോദിക്കുന്നു…
അഭിപ്രായങ്ങൾ  മറക്കാതെ  രേഖപ്പെടുത്തുക… എന്ന്….സ്നേഹത്തോടെ Mr_റോമിയോ💜💜💜💜  
“ആദി  ആദി… ഐ  ലവ്  യു…!” തുടർന്ന്   “ആദി  ആദി…  ഐ  ലവ് […]

Continue reading

യുഗം 12 [Achilies]

യുഗം 12 Yugam Part 12 | Author : Achilies | Previous part   യുഗം 12ആം ഭാഗം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഇതുവരെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി. യുഗം എന്ന കഥ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്നു കിട്ടിയ സൗഹൃദം അത്രയും വലുതാണ്. യുഗം എഴുതിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അത് ഇവിടുള്ള സൗഹൃദവലയമാണെന്നു… യുഗത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഈ പാർട്ടിൽ ഹരിയുടെ യാത്രയോടൊപ്പം […]

Continue reading

യുഗം 12 [Achilies]

യുഗം 12 Yugam Part 12 | Author : Achilies | Previous part   യുഗം 12ആം ഭാഗം ഇവിടെ
തുടങ്ങുന്നു ഇതുവരെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി. യുഗം എന്ന കഥ കൊണ്ട് എനിക്ക്
ഇവിടുന്നു കിട്ടിയ സൗഹൃദം അത്രയും വലുതാണ്. യുഗം എഴുതിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ
ലാഭം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അത് ഇവിടുള്ള സൗഹൃദവലയമാണെന്നു…
യുഗത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഈ പാർട്ടിൽ ഹരിയുടെ യാത്രയോടൊപ്പം […]

Continue reading

വേശ്യായനം 8 [വാല്മീകൻ]

വേശ്യായനം 8 Veshyayanam Part 8 | Author : Valmeekan | Previous Part   ഈ കഥ
തികച്ചും സാങ്കല്പികം ആണ്. ജീവിച്ചവരോ അതോ മരിച്ചവരോ ആയി ഏതെങ്കിലും സാദൃശ്യം
തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികം മാത്രം ആണ്. ഈ അധ്യായത്തിലെ കുറെ
സംഭാഷണങ്ങൾ ഇന്ഗ്ലീഷിലാണ്. അത് മുഴുവൻ തർജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു കാരണം
മലയാളത്തിലാണ് എഴുതുന്നത്. ചില വാക്കുകളുടെ ശരിയായ അർഥം കിട്ടുവാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ
ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.   വർഷം 1985, കൃഷ്ണദാസ് […]

Continue reading

വേശ്യായനം 8 [വാല്മീകൻ]

വേശ്യായനം 8 Veshyayanam Part 8 | Author : Valmeekan | Previous Part   ഈ കഥ തികച്ചും സാങ്കല്പികം ആണ്. ജീവിച്ചവരോ അതോ മരിച്ചവരോ ആയി ഏതെങ്കിലും സാദൃശ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികം മാത്രം ആണ്. ഈ അധ്യായത്തിലെ കുറെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഇന്ഗ്ലീഷിലാണ്. അത് മുഴുവൻ തർജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു കാരണം മലയാളത്തിലാണ് എഴുതുന്നത്. ചില വാക്കുകളുടെ ശരിയായ അർഥം കിട്ടുവാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.   വർഷം 1985, കൃഷ്ണദാസ് […]

Continue reading

അനിരുദ്ധ ലീല 8 [Ambadi]

അനിരുദ്ധ-ലീല 8  Anirudha Leela Part 8 | Author : Ambadi | Previous Part  
വാതിലിന് അപ്പുറത്തു തന്റെ മകൾ വൈഗയും അനിരുദ്ധനും രണ്ടു വന്യ ജീവികളെ പോലെ
ഭോഗിക്കുന്നത് രാധിക നോക്കി നിന്നു തന്റെ മകൾ അവളുടെ സ്ഘലനങ്ങൾ അലറി തീർക്കുന്ന
ശബ്‌ദം അവളുടെ കാതുകളെ അടപ്പിച്ചു, മകളുടെ പൂറിൽ കയറിയിറങ്ങുന്ന അനിരുദ്ധന്റെ
പുരുഷആയുധം   അവളുടെ കണ്ണുകളെ വിടർത്തി, വര്ഷങ്ങളായി അടക്കി വച്ചിരുന്ന അവളിലെ കാമം
കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങി, ആ […]

Continue reading

അനിരുദ്ധ ലീല 8 [Ambadi]

അനിരുദ്ധ-ലീല 8  Anirudha Leela Part 8 | Author : Ambadi | Previous Part   വാതിലിന് അപ്പുറത്തു തന്റെ മകൾ വൈഗയും അനിരുദ്ധനും രണ്ടു വന്യ ജീവികളെ പോലെ ഭോഗിക്കുന്നത് രാധിക നോക്കി നിന്നു തന്റെ മകൾ അവളുടെ സ്ഘലനങ്ങൾ അലറി തീർക്കുന്ന ശബ്‌ദം അവളുടെ കാതുകളെ അടപ്പിച്ചു, മകളുടെ പൂറിൽ കയറിയിറങ്ങുന്ന അനിരുദ്ധന്റെ പുരുഷആയുധം   അവളുടെ കണ്ണുകളെ വിടർത്തി, വര്ഷങ്ങളായി അടക്കി വച്ചിരുന്ന അവളിലെ കാമം കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങി, ആ […]

Continue reading