ഭോഗാലസ്യം [V Shannan]

Posted by

ഭോഗാലസ്യം

Bhogalasyam | Author : V Shannan

 

 

പടച്ചോൻ         കനിഞ്ഞു       നൽകിയ       ഭോഗ    രസം        നുണയാൻ        കൊതിക്കാത്ത       മനുഷ്യർ        ഉണ്ടാവുമെന്ന്        തോന്നുന്നില്ല.ഇണ     ചേരാനും          അതു വഴി        സ്വയം       സുഖിക്കാനും        ഇണയെ          ആവോളം         സുഖിപ്പിച്ചു         കേമത്തം       നേടാനും        എല്ലാരും     ശ്രമിക്കും

വീട്ടിലെ           സാഹചര്യം      മൂലം       ഭോഗാസക്തി       തലയ്ക്ക്      പിടിച്ച        ചെറുപ്പക്കാരന്റെ       കഥയാണിത്..

തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ        ചൂണ്ടി       കാണിച്ചു          എന്നെ       ഒരു       വഴിക്ക്         ആക്കണം       എന്ന്      ഒരു        അപേക്ഷ     ഉണ്ട്…

ചെറുപ്പക്കാർക്ക്          പെരുപ്പിക്കാനും        ചെറുപ്പകാരികൾക്ക്           “ആഴം ”   അളക്കാനും       എന്റെ       ഈ       എളിയ        സംരംഭം             ഉപകരിച്ചാൽ         ഞാൻ      കൃതാർത്ഥനായി..

ഇനി          കഥയിലേക്ക്…..

കഥാപാത്രങ്ങൾ         ആരെല്ലാം      ആണെന്ന്       ആദ്യമേ       നോക്കാം…..

പോയ          ചിങ്ങത്തിൽ        18  തീർത്തും         തികഞ്ഞ         ആദിത്യൻ         എന്ന സുഭഗൻ      ആണ്         കഥാ നായകൻ….

റെക്കോർഡ്       പ്രകാരം       പതിനെട്ടു       എന്നെ      ഉള്ളു …. കാഴ്ച്ചയിൽ        എന്തിനും        പോരുന്ന        ഒത്ത       ചെറുപ്പക്കാരൻ…

വേറെ        പ്രത്യേകിച്ച്          ആവശ്യം       ഒന്നും      ഇല്ലെങ്കിൽ…. കൈ         എപ്പോഴും       “കൊച്ചു        ആദിത്യനെ    ”     തഴുകി        ബലപ്പിക്കും…..

ഇരുപത്തി      ഒന്നിലേക്ക്         അറച്ചറച്ചു         കാലെടുത്തു         വയ്ക്കുന്ന        ചേച്ചി       ദിയ…

പഴുത്ത        ഗോതമ്പു      നിറം…

ആണിനെ      കറക്കി       വീഴ്‌ത്തുന്ന        സജലങ്ങളായ        മിഴിയിണകൾ…

ബംബിളി മാസിന്റെ        അല്ലി      പോലുള്ള         ലേശം        മലർന്ന    ചുണ്ടുകൾ … (കേറി      ഇറങ്ങാൻ     കൊതിച്ചു…. കാണുന്ന       മാത്രയിൽ     കുട്ടൻ      വെട്ടി      വെട്ടി     നില്കും )

അങ്ങോട്ടും      ഇങ്ങോട്ടും    ഇല്ല…..  34″ന്റെ       പാല്കുടങ്ങൾ…   അതിൽ         ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന      മുലഞെട്ടുകൾ         ആണെന്ന്       കണ്ടാൽ         അറിയാം…

ചെത്തി         എടുത്ത       പോലുള്ള        ഒതുങ്ങിയ        പരന്ന      വയർ   …

36″   ചുറ്റളവ്      ഉള്ള        യമണ്ടൻ        ചന്തി…

അരയന്ന       നടയിൽ         തുള്ളി        തുളുമ്പുന്ന          നിതംബ       ദ്വയങ്ങൾ         കണ്ടാൽ        പൊങ്ങാത്ത          കുണ്ണയും        പൊങ്ങും…

ആകെ        നോക്കിയാൽ       ഒരു         മരണ       ചരക്ക്      തന്നെ,      ദിയ…

ആറു        മാസം       മുമ്പാണ്       സ്വന്തം        പെരുച്ചാഴിയെ         ഒളിപ്പിക്കാൻ          ദിയയുടെ       പൂ     സ്വന്തമാക്കി           ഒരു        ചെറുപ്പക്കാരൻ          കടന്ന്      കളഞ്ഞത്…..

ആദിത്യന്         അയാളോട്      അസൂയ      തോന്നി…

അച്ഛൻ       ഉത്തമൻ      52  ലേക്ക്        അടുക്കുന്നു….

കണ്ടാൽ         ആദിത്യന്റെ       ചേട്ടൻ      എന്നേ     തോന്നുള്ളു…

വില്പന      നികുതി       വകുപ്പിൽ        ഡെപ്യൂട്ടി        കമ്മിഷണർ……

രണ്ടു      കൈയും      നീട്ടി        വാങ്ങണ്ട..  വീട്ടിൽ       എത്തിക്കോളും…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *