മുതലാളിയുടെ കടം [Bify]

മുതലാളിയുടെ കടം Muthalaliyude Kadam | Author : Bify   മീന കുളിമുറിയിൽ നിന്ന്
ഇറങ്ങി അപരിചിതമായ ആ മുറിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ആളടി പൊക്കമുള്ള
കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി. ആദ്യ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും നീരുറവ ഉണ്ടാകാൻ
തുടങ്ങി. നന്നായി ഒന്ന് ഊതിയാൽ കീറിപ്പോകുന്ന അത്ര മാത്രം കാണാം ഉള്ള ഒരു കറുത്ത
ഡിസൈൻ ഉള്ള കാൽപാദം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഇറുകിയ ഗൗൺ. അതിനുള്ളിൽ അരക്കെട്ടിൽ
കറുത്ത ഷഡി. ചുണ്ടിൽ ചെമന്ന […]

Continue reading

മുതലാളിയുടെ കടം [Bify]

മുതലാളിയുടെ കടം Muthalaliyude Kadam | Author : Bify   മീന കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപരിചിതമായ ആ മുറിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ആളടി പൊക്കമുള്ള കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി. ആദ്യ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും നീരുറവ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. നന്നായി ഒന്ന് ഊതിയാൽ കീറിപ്പോകുന്ന അത്ര മാത്രം കാണാം ഉള്ള ഒരു കറുത്ത ഡിസൈൻ ഉള്ള കാൽപാദം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഇറുകിയ ഗൗൺ. അതിനുള്ളിൽ അരക്കെട്ടിൽ കറുത്ത ഷഡി. ചുണ്ടിൽ ചെമന്ന […]

Continue reading

കോമിക് ബോയ് 2 [Fang leng]

കോമിക് ബോയ് 2 Comic Boys Part 2 | Author : Fang leng [ Previous Part ]   ഈ പാർട്ട്‌ താമസിച്ചതിൽ ഷെമിക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ സൈറ്റിൽ ഇതുവരെയും വന്നില്ല എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയെന്നു തോന്നു ആദ്യ പാർട്ടിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ പാർട്ടിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രയങ്ങൾ അറിയിക്കുക കോമിക് ബോയ് 2 ജൂലി :നീ പീറ്റർ ആണോ? പീറ്റർ […]

Continue reading

കോമിക് ബോയ് 2 [Fang leng]

കോമിക് ബോയ് 2 Comic Boys Part 2 | Author : Fang leng [ Previous Part ]   ഈ
പാർട്ട്‌ താമസിച്ചതിൽ ഷെമിക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതാണ്
പക്ഷെ സൈറ്റിൽ ഇതുവരെയും വന്നില്ല എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയെന്നു തോന്നു ആദ്യ പാർട്ടിൽ
സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ പാർട്ടിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രയങ്ങൾ
അറിയിക്കുക കോമിക് ബോയ് 2 ജൂലി :നീ പീറ്റർ ആണോ? പീറ്റർ […]

Continue reading

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ [ജിമ്പ്രൂ ബോയ്]

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ Njangalude Raavulal | Author : Jimbru Boy   (ഇത് ആദ്യ ഭാഗം മാത്രമാണ് അത് കൊണ്ട് കമ്പി കുറച്ചു character introduction ആണ് കൂടുതലും . ആദ്യമായാണ് എഴുതുന്നത് അത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ) ഏറെ നാൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ 10ആം ക്ലാസ്സിലെ maths ടീച്ചർ ആയിരുന്ന സിന്ധു ടീച്ചറെ കണ്ടത്.. ടീച്ചറുടെ ഒറ്റമകൾ ആയ അഹല്യയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് എന്റെ അയല്പക്കത്തോട്ട് ആയിരുന്നു സിന്ധു […]

Continue reading

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ [ജിമ്പ്രൂ ബോയ്]

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ Njangalude Raavulal | Author : Jimbru Boy   (ഇത് ആദ്യ ഭാഗം
മാത്രമാണ് അത് കൊണ്ട് കമ്പി കുറച്ചു character introduction ആണ് കൂടുതലും .
ആദ്യമായാണ് എഴുതുന്നത് അത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ) ഏറെ നാൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ 10ആം ക്ലാസ്സിലെ maths
ടീച്ചർ ആയിരുന്ന സിന്ധു ടീച്ചറെ കണ്ടത്.. ടീച്ചറുടെ ഒറ്റമകൾ ആയ അഹല്യയെ കല്യാണം
കഴിപ്പിച്ചത് എന്റെ അയല്പക്കത്തോട്ട് ആയിരുന്നു സിന്ധു […]

Continue reading

അനിലയുടെ മുതു തുള 4 [ഭായ്]

അനിലയുടെ മുതു തുള 4 Anilayude Muthu thula Part 4 | Author : Bhai | Previous Part   സാമാനത്തിൽ കേറ്റുന്നത് വേണോ കുട്ടാ . നിൻറെ സാധനം കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. “അതിന് എന്റെ കരിവീരനെ  ഈ മാളത്തിലേക്ക് കയറ്റിയാലല്ലേ എല്ലാം പൂർണമാകൂ”. അവരുടെ ഉന്തി ഉയർന്നുനിന്ന അപ്പത്തിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. “ഓ , നീ എന്നെ ഇവിടെ വച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണോ”, തന്റെ അപ്പത്തിൽ തലോടുന്ന എന്റെ […]

Continue reading

അനിലയുടെ മുതു തുള 4 [ഭായ്]

അനിലയുടെ മുതു തുള 4 Anilayude Muthu thula Part 4 | Author : Bhai | Previous Part
  സാമാനത്തിൽ കേറ്റുന്നത് വേണോ കുട്ടാ . നിൻറെ സാധനം കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക്
പേടിയാവുന്നു. “അതിന് എന്റെ കരിവീരനെ  ഈ മാളത്തിലേക്ക് കയറ്റിയാലല്ലേ എല്ലാം
പൂർണമാകൂ”. അവരുടെ ഉന്തി ഉയർന്നുനിന്ന അപ്പത്തിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. “ഓ , നീ
എന്നെ ഇവിടെ വച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണോ”, തന്റെ അപ്പത്തിൽ തലോടുന്ന എന്റെ […]

Continue reading

അനിലയുടെ മുതു തുള 4 [ഭായ്]

അനിലയുടെ മുതു തുള 4 Anilayude Muthu thula Part 4 | Author : Bhai | Previous Part   സാമാനത്തിൽ കേറ്റുന്നത് വേണോ കുട്ടാ . നിൻറെ സാധനം കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. “അതിന് എന്റെ കരിവീരനെ  ഈ മാളത്തിലേക്ക് കയറ്റിയാലല്ലേ എല്ലാം പൂർണമാകൂ”. അവരുടെ ഉന്തി ഉയർന്നുനിന്ന അപ്പത്തിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. “ഓ , നീ എന്നെ ഇവിടെ വച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണോ”, തന്റെ അപ്പത്തിൽ തലോടുന്ന എന്റെ […]

Continue reading

കൂട്ടുകാരന്റെ കളി വീട് [Aravind]

കൂട്ടുകാരന്റെ കളി വീട് Koottukarante Kali Veedu | Author : Aravind   നമസ്കാരം..
ഞാൻ പുതിയ ആളാണ് ഇവിടെ… അരവിന്ദ്… ഇത് എന്റെയും എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കുടുംബത്തിലെ
കഥയാണ്….  തെറ്റുകൾ ശെമിക്കുക, നിങ്ങളുടെ നിരൂപണം അടുത്ത കഥകൾ ഇതിലും ഭംഗി ആകാൻ
സഹായ്ക്കും…ഇനി പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം.   എന്റെ പേര് അരവിന്ദ്, പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ഡിഗ്രി
രണ്ടാം വർഷം,എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അരുൺ, അവൻ പോളി ടെക്‌നിക് കഴിഞ്ഞു, kseb ഇൽ
അപ്രന്റീസ്‌ ആണ്..അരുണിന്റെ അച്ഛൻ […]

Continue reading