പാലക്കുന്നേലെ പെണ്ണുങ്ങൾ 3 [അന്നക്കുട്ടി]

Posted by

പാലക്കുന്നേലെ പെണ്ണുങ്ങൾ 3

Palakkunnele Pennungal Part 3 | Author : Annakkutty

[ Previous Part ]

 

ഗ്രേസീം, സൂസമ്മയും കൂടി താഴെ അടുക്കളയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഔത വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി വന്ന് മുകളിലുള്ള റൂമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി വിസ്തരിച്ചൊരു കുളീം ,രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചും കഴിഞ്ഞാണ് അതിയാൻ നരച്ച പുട നിറഞ്ഞ വിരിച്ച നെഞ്ചും കാട്ടി ,മുണ്ടും വിരിച്ച് ചാരായത്തിന്റെ ഒരു മുഷ്ക് മണത്തോടെ ഉണ്ണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൻ ഉണ്ണാനിരിക്കുമ്പോ ഇടോം വലോം നിന്ന് വിളമ്പിക്കൊടുക്കേണ്ടത് ഗ്രേസിയും, സൂസമ്മയുമായിരുന്നു. വീടിനകത്തും അടുക്കളയിലും പുറത്ത് നിന്നുള്ള പണിക്കാരി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. വിളമ്പാനും വെക്കാനും അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ മതി എന്നത് ഔതയുടെ അപ്പാപ്പന്റെ കാലത്തേ ഉള്ള നിയമമായിരുന്നു.

അപ്പനും മക്കളും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ണാനിരിക്കുമായിരുന്നില്ല.തോന്നുന്ന സമയത്ത് വന്നുകേറുന്ന അപ്പനും മൂന്ന് മക്കൾക്കും വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മരുമക്കൾ ആയിരുന്നു. അയാൾക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ , അടുത്തുവരുന്ന മരുമക്കളുടെ മണമാണ് അയാൾക്ക് കറികളുടേതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം എന്ന് ഇന്ന് ആദ്യമായി കാളി പറഞ്ഞാണ് അവരറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പിന്നെ തങ്ങളുടെ കുണ്ടീം മുലേം മണത്ത് വാണം വിട്ടു നടക്കുന്ന അമ്മായിയപ്പനേ അപ്പനായിട്ടല്ല നല്ല എണ്ണം തികഞ്ഞ ഒരു മുതു മൈരനായി ആണ് അന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയത്. ആൻസിയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് അടുക്കളയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ആ മുതു മൈരനേ കീഴടക്കാൻ ഇനി നടത്തേണ്ട മൂവ്കളേപ്പറ്റി അവർ കുലംകക്ഷമായി ചർച്ച നടത്തി.

ആൻസി ഒരു പൂക്കുറ്റി സാധനമാണ്, നല്ല കഴപ്പുള്ള നെടു പിരിയൻ ചരക്ക്. തങ്ങളേ വെറും തൊളയായി കാണുന്ന പാലേക്കുന്നിലെ ഔതേനെ പൂർ കരുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പണ്ണി പെടുപ്പിക്കാൻ , അടീൽ കെടക്കണ അവന്റെ ഒക്കെ കാഞ്ഞിരക്കുറ്റി ഊമ്പീ ഊമ്പി പാല് തീർത്ത് പഴന്തുണിയാക്കാൻ അവൾക്ക് പറ്റും. അത് ഗ്രേസിക്കും സൂസമ്മയ്ക്കും ഉറപ്പായിരുന്നു.

ഔതയേ ആൻസിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്താകണം. ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങള് രണ്ട് പേരും അടുക്കളയിൽ എത്തിയത്.

ഹും… സൂസമ്മോ പെണ്ണ് ചെന്ന് കുനിഞ്ഞ് നിന്നാൽ ഉടനേ ഔത കടി കേറി കൊണയ്ക്കുമോ? ഗ്രേസി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പറയാമ്പറ്റൂല്ല, ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അയാള് നമ്മളേ ഊക്കും എന്നാണ് കാളി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവളൊന്ന് അറിഞ്ഞ് ഉരുമിയാൽ സംഭവം കളറാകില്ലേ? സൂസമ്മ ചോദിച്ചു.

മ്….ഗ്രേസി ഇരുത്തി ഒന്ന് മൂളി. അത് മതിയോ? അതോ?

ഇച്ചേച്ചി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ?

ഇവിടുന്ന് അയാളേ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് വിട്ടാലോ? ഗ്രേസി ചോദിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *