സാമിന്റെ മമ്മി റിൻസി എന്ന മാലാഖ [Plane]

സാമിന്റെ മമ്മി റിൻസി എന്ന മാലാഖ Saminte Mammy Rincy Enna Malakha | Author : Plane     റിൻസിയുടെയും സ്ലീവാച്ഛന്റെയും മകൻ സാമിന് ഇന്ന് 18മത്തെ പിറന്നാളാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ചെറിയ ഒരു കേക്ക് മുറിക്കൽ ചടങ്ങ് ഇന്നുണ്ട്, വീട്ടുകാർാത്രമുള്ള ചെറിയ പാർട്ടി. അന്ന് രാവിലെ റിൻസി റൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മകൻ സാം ഡ്രസ്സ് മാറുകയായിരുന്നു,അവിടെ ചെന്നതും റിൻസി കാണുന്നത് നഗ്നനായി നിൽക്കുന്ന മകനെയാണ്.അവന്റെ കുണ്ണ അപ്പോൾ റിൻസി കണ്ടു “ഇവന് ഇത്ര […]

Continue reading

സാമിന്റെ മമ്മി റിൻസി എന്ന മാലാഖ [Plane]

സാമിന്റെ മമ്മി റിൻസി എന്ന മാലാഖ Saminte Mammy Rincy Enna Malakha | Author :
Plane     റിൻസിയുടെയും സ്ലീവാച്ഛന്റെയും മകൻ സാമിന് ഇന്ന് 18മത്തെ പിറന്നാളാണ്
അതിന്റെ ഭാഗമായി ചെറിയ ഒരു കേക്ക് മുറിക്കൽ ചടങ്ങ് ഇന്നുണ്ട്, വീട്ടുകാർാത്രമുള്ള
ചെറിയ പാർട്ടി. അന്ന് രാവിലെ റിൻസി റൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മകൻ സാം ഡ്രസ്സ്
മാറുകയായിരുന്നു,അവിടെ ചെന്നതും റിൻസി കാണുന്നത് നഗ്നനായി നിൽക്കുന്ന
മകനെയാണ്.അവന്റെ കുണ്ണ അപ്പോൾ റിൻസി കണ്ടു “ഇവന് ഇത്ര […]

Continue reading

അഞ്ചു സുന്ദരികൾ 10 [നരസിംഹ പോറ്റി]

അഞ്ചു സുന്ദരികൾ 10 Anchu Sundarikal Part 10 | Author : Narasimha Potty  |
Previous Part   അവിചാരിതമായി          തന്റെ      ഹസ്സ്          ഒരു       നാൾ   
    പൂറ്      ചപ്പി        തന്നെ      സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക്   എടുത്ത്        എറിഞ്ഞ 
    സംഭവം    […]

Continue reading

അഞ്ചു സുന്ദരികൾ 10 [നരസിംഹ പോറ്റി]

അഞ്ചു സുന്ദരികൾ 10 Anchu Sundarikal Part 10 | Author : Narasimha Potty  | Previous Part   അവിചാരിതമായി          തന്റെ      ഹസ്സ്          ഒരു       നാൾ        പൂറ്      ചപ്പി        തന്നെ      സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക്   എടുത്ത്        എറിഞ്ഞ      സംഭവം    […]

Continue reading

ഞാനും ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയും [Alex]

ഞാനും ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയും Njanum Ettante Bharyayum | Author : Alex   ആദ്യം ഞാൻ എന്നെ പരിചയപെടുത്താം, എന്റെ പേര് സക്കീർ. എനിക്ക് പണ്ട് മുതൽ കാമുകി ഒന്നും ഇല്ല അത് കൊണ്ട് തന്നെ വാണമടി ആയിരുന്നു ആകെ ആശ്വാസം. എങ്ങനേലും ഒരു കളി കിട്ടണം എന്ന ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളാർന്നു എപ്പോഴും.   പൊതുവെ എന്റെ പ്രായത്തിൽ ഉള്ള ആൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആവും. എനിക്ക് പെൺകുട്ടിട്കളോട് മുഖത്തു നോക്കി സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര […]

Continue reading

ഞാനും ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയും [Alex]

ഞാനും ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയും Njanum Ettante Bharyayum | Author : Alex   ആദ്യം ഞാൻ
എന്നെ പരിചയപെടുത്താം, എന്റെ പേര് സക്കീർ. എനിക്ക് പണ്ട് മുതൽ കാമുകി ഒന്നും ഇല്ല
അത് കൊണ്ട് തന്നെ വാണമടി ആയിരുന്നു ആകെ ആശ്വാസം. എങ്ങനേലും ഒരു കളി കിട്ടണം എന്ന
ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളാർന്നു എപ്പോഴും.   പൊതുവെ എന്റെ പ്രായത്തിൽ ഉള്ള ആൺകുട്ടികൾ
അങ്ങനെ തന്നെ ആവും. എനിക്ക് പെൺകുട്ടിട്കളോട് മുഖത്തു നോക്കി സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര
[…]

Continue reading

എന്റെ ഭാര്യ നിന്റെയും 2 [Mikaelson]

എന്റെ ഭാര്യ നിന്റെയും 2 Ente Bharya Ninteyum Part 2 | Author : Mikaelson [
Previous Part ]   കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി. ഈ
പാർട്ടിലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കമന്റുകളിലൂടെ അറിയിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു .
എന്റെ ഭാവി വധുവിനെ കാണുന്നതിന് ആയി ഞാൻ അന്ന് രാവിലെ പുറപ്പെട്ടു. വീട്ടുകാർക്ക്
ഇഷ്ട്ടപെട്ടു ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ച കല്യാണം തന്നെ ആയിരുന്നു അത്. അവളുടെ ഫാമിലി
അത്യാവശ്യം പഴഞ്ചൻ […]

Continue reading

എന്റെ ഭാര്യ നിന്റെയും 2 [Mikaelson]

എന്റെ ഭാര്യ നിന്റെയും 2 Ente Bharya Ninteyum Part 2 | Author : Mikaelson [ Previous Part ]   കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി. ഈ പാർട്ടിലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കമന്റുകളിലൂടെ അറിയിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു . എന്റെ ഭാവി വധുവിനെ കാണുന്നതിന് ആയി ഞാൻ അന്ന് രാവിലെ പുറപ്പെട്ടു. വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ട്ടപെട്ടു ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ച കല്യാണം തന്നെ ആയിരുന്നു അത്. അവളുടെ ഫാമിലി അത്യാവശ്യം പഴഞ്ചൻ […]

Continue reading