എന്റെ മൂത്തുമ്മയും മക്കളും [ടിന്റുമോൻ]

എന്റെ മൂത്തുമ്മയും മക്കളും Ente Moothummayum Makkalum | Author : TintuMon ആദ്യമേ
എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം ഞാനും എന്റെ ഉമ്മമാരും എന്ന കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ എഴുതി
വച്ചിരുന്നത് നഷ്ടമായി പോയി.. അതിനാലാണ് അതിന്റെ ബാക്കി വരാത്തത്.. അതിന്റെ ടച്ച്
പോയി. എപ്പോഴെങ്കിലും അത് എഴുതാനുള്ള ടച്ച് കിട്ടിയാൽ തുടർന്നെഴുതുന്നതാണ്….ഈ കഥ 3
ഭാഗമായി എഴുതണം എന്നാണ് കരുതുന്നത്.. അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം…
ആദ്യമായി നമുക്ക് മൂതല മറ്റം ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോകാം.. അവിടെ […]

Continue reading

എന്റെ മൂത്തുമ്മയും മക്കളും [ടിന്റുമോൻ]

എന്റെ മൂത്തുമ്മയും മക്കളും Ente Moothummayum Makkalum | Author : TintuMon ആദ്യമേ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം ഞാനും എന്റെ ഉമ്മമാരും എന്ന കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ എഴുതി വച്ചിരുന്നത് നഷ്ടമായി പോയി.. അതിനാലാണ് അതിന്റെ ബാക്കി വരാത്തത്.. അതിന്റെ ടച്ച് പോയി. എപ്പോഴെങ്കിലും അത് എഴുതാനുള്ള ടച്ച് കിട്ടിയാൽ തുടർന്നെഴുതുന്നതാണ്….ഈ കഥ 3 ഭാഗമായി എഴുതണം എന്നാണ് കരുതുന്നത്.. അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം… ആദ്യമായി നമുക്ക് മൂതല മറ്റം ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോകാം.. അവിടെ […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം 4 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 4 💘 Olichottam Part 4 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part   ഈ ഭാഗം നിങ്ങളിലെയ്ക്കെത്തിക്കാൻ ഒരു പാട് വൈകി അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു തുടക്കക്കാരനായ എനിയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് ഞാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗത്തിൽ ഒട്ടനവധി പോരായ്മകൾ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതെന്ത് തന്നെയായാലും നിങ്ങൾ വായിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.   പുതിയ വീട്ടിലേയ്ക്ക് താമസം മാറുന്നതിന്റെ […]

Continue reading

ഒളിച്ചോട്ടം 4 [KAVIN P.S]

ഒളിച്ചോട്ടം 4 💘 Olichottam Part 4 |  Author-KAVIN P.S | Previous Part   ഈ ഭാഗം
നിങ്ങളിലെയ്ക്കെത്തിക്കാൻ ഒരു പാട് വൈകി അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ ക്ഷമ
ചോദിക്കുന്നു. ഒരു തുടക്കക്കാരനായ എനിയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് ഞാൻ
സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗത്തിൽ ഒട്ടനവധി പോരായ്മകൾ
കാണുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതെന്ത് തന്നെയായാലും നിങ്ങൾ വായിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ
അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.   പുതിയ വീട്ടിലേയ്ക്ക് താമസം മാറുന്നതിന്റെ
[…]

Continue reading

അപകടം വരുത്തി വെച്ച പ്രണയം 1 [ടോണി]

അപകടം വരുത്തി വെച്ച പ്രണയം 1 Apakadam Varuthi Vacha Pranayam Part 1 | Author :
Tony   പ്രിയ വായനക്കാരേ… ഇത് നിങ്ങളുടെ ടോണിയാണ്.. സ്വാതിയെയും അൻഷുലിനെയും
ജയരാജിനെയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കെത്തിച്ച അതേ ‘മടിയൻ’ ടോണി..! 😇    ഇതും എന്റെ
കഥ അല്ല.. പക്ഷെ, അടിച്ചു മാറ്റിയതുമല്ല… വായിച്ച് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായതു കൊണ്ട്
കഥാകൃത്തിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണിത് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത്.. എഴുത്തല്ല..
Translation തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗവും.. അതിനോടൊപ്പം എന്റെ കുറച്ചു […]

Continue reading

അപകടം വരുത്തി വെച്ച പ്രണയം 1 [ടോണി]

അപകടം വരുത്തി വെച്ച പ്രണയം 1 Apakadam Varuthi Vacha Pranayam Part 1 | Author : Tony   പ്രിയ വായനക്കാരേ… ഇത് നിങ്ങളുടെ ടോണിയാണ്.. സ്വാതിയെയും അൻഷുലിനെയും ജയരാജിനെയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കെത്തിച്ച അതേ ‘മടിയൻ’ ടോണി..! 😇    ഇതും എന്റെ കഥ അല്ല.. പക്ഷെ, അടിച്ചു മാറ്റിയതുമല്ല… വായിച്ച് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായതു കൊണ്ട് കഥാകൃത്തിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണിത് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത്.. എഴുത്തല്ല.. Translation തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗവും.. അതിനോടൊപ്പം എന്റെ കുറച്ചു […]

Continue reading

ഖദീജയുടെ കുടുംബം 1 [പോക്കർ ഹാജി]

ഖദീജയുടെ കുടുംബം 1 Khadeejayude Kudumbam Part 1 | Author : Pokker Haji ബീരാന്‍
ഗേറ്റു കടന്നു ആ വീട്ടിലേക്കു കേറിച്ചെല്ലുമ്പോള്‍ ഉമ്മറത്തൊന്നും ആരേയും കണ്ടില്ല
. ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണൊ വേണ്ടയൊ എന്നു ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം കൂടി ആലോചിച്ചു
നിന്നതിനു ശേഷം അയാള്‍ ഉമ്മറത്തേക്കു കയറി . എന്തു വേണം വാതിലില്‍ മുട്ടണൊ അതൊ
വിളിക്കണൊ . ആരായിരിക്കും ല്പവാതിലു തുറക്കുന്നതു അവളാണെങ്കില്‍, അവളു വന്നാല്‍
എന്നോടെങ്ങിനെ പെരുമാറുമായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു […]

Continue reading

ഖദീജയുടെ കുടുംബം 1 [പോക്കർ ഹാജി]

ഖദീജയുടെ കുടുംബം 1 Khadeejayude Kudumbam Part 1 | Author : Pokker Haji ബീരാന്‍ ഗേറ്റു കടന്നു ആ വീട്ടിലേക്കു കേറിച്ചെല്ലുമ്പോള്‍ ഉമ്മറത്തൊന്നും ആരേയും കണ്ടില്ല . ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണൊ വേണ്ടയൊ എന്നു ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം കൂടി ആലോചിച്ചു നിന്നതിനു ശേഷം അയാള്‍ ഉമ്മറത്തേക്കു കയറി . എന്തു വേണം വാതിലില്‍ മുട്ടണൊ അതൊ വിളിക്കണൊ . ആരായിരിക്കും ല്പവാതിലു തുറക്കുന്നതു അവളാണെങ്കില്‍, അവളു വന്നാല്‍ എന്നോടെങ്ങിനെ പെരുമാറുമായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു […]

Continue reading

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 3 [ജിമ്പ്രൂ ബോയ്]

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 3 Njangalude Raavulal Part 3 | Author : Jimbru Boy [ Previous Part ]   ഈ ഭാഗം കുറച്ചു വൈകി പോയി കാത്തിരുന്ന കുറച്ചു പേരോട് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ..കുറച്ചു personal problems വന്നു പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് വൈകിയത് അടുക്കളയിൽ എത്തി സിന്ധു എന്നോട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ കഴിക്കണ്ടേ ..   ഞാൻ: എനിക്ക് നിന്നെ മതിയായിട്ടില്ലലോ സിന്ധു (ഒന്ന് കണ്ണിറുക്കി) : എന്നാ […]

Continue reading

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 3 [ജിമ്പ്രൂ ബോയ്]

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 3 Njangalude Raavulal Part 3 | Author : Jimbru Boy [ Previous
Part ]   ഈ ഭാഗം കുറച്ചു വൈകി പോയി കാത്തിരുന്ന കുറച്ചു പേരോട് ആദ്യമേ ക്ഷമ
ചോദിക്കുന്നു ..കുറച്ചു personal problems വന്നു പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് വൈകിയത്
അടുക്കളയിൽ എത്തി സിന്ധു എന്നോട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ കഴിക്കണ്ടേ ..  
ഞാൻ: എനിക്ക് നിന്നെ മതിയായിട്ടില്ലലോ സിന്ധു (ഒന്ന് കണ്ണിറുക്കി) : എന്നാ […]

Continue reading