വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 23 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 23 Vichuvinte Sakhimaar Part 23 | Author : Arunima | Previous Part   ബിസി ആണ്‌. ലേറ്റ് ആയതിനു sorry. ഞങ്ങൾ റൂമിൽ കേറി വാതിലടച്ചു. അതികം ആരും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു കുപ്പി സങ്കടിപ്പിച്ചു ആരും കാണാതെയാണ് റൂമിലേക്ക് ചെന്നത്. ഞാൻ വേഗം ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ഒരു ത്രീfourth ഇട്ടു. മിസ്സും ഒരു നൈറ്റ് ഗൗൺ മാത്രമിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾ ടേബിളിൽ കുപ്പി വച്ചു ചേർന്നിരുന്നു. […]

Continue reading

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 23 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 23 Vichuvinte Sakhimaar Part 23 | Author : Arunima |
Previous Part   ബിസി ആണ്‌. ലേറ്റ് ആയതിനു sorry. ഞങ്ങൾ റൂമിൽ കേറി വാതിലടച്ചു.
അതികം ആരും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു കുപ്പി സങ്കടിപ്പിച്ചു ആരും
കാണാതെയാണ് റൂമിലേക്ക് ചെന്നത്. ഞാൻ വേഗം ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ഒരു ത്രീfourth ഇട്ടു.
മിസ്സും ഒരു നൈറ്റ് ഗൗൺ മാത്രമിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾ ടേബിളിൽ കുപ്പി വച്ചു
ചേർന്നിരുന്നു. […]

Continue reading

ഉമ്മയും ഉപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരും 7 [RC]

ഉമ്മയും ഉപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരും 7 Ummayum Uppante Koottukaarum Part 7 | Author :
RC Previous Part   ഈ ഭാഗം വൈകിയതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ആദ്യഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചവർക്ക്
കഥയുടെ പോക്ക് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വായിക്കാത്ത കൂട്ടുകാർ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ
വായിക്കുക.. ഞാനും ഉമ്മയും കൂടി മൂന്നാറിലെ ഞങ്ങളുടെ വെടിക്കെട്ട് ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ്
മടങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാറിലെ നീരാട്ടിനു ഞാനും ഉമ്മയും എത്തിയിട്ട് രണ്ട്
ദിവസമായിട്ടുള്ള എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷീണം ഒരാഴ്ചത്തെ ഉണ്ട്. […]

Continue reading

ഉമ്മയും ഉപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരും 7 [RC]

ഉമ്മയും ഉപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരും 7 Ummayum Uppante Koottukaarum Part 7 | Author : RC Previous Part   ഈ ഭാഗം വൈകിയതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ആദ്യഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചവർക്ക് കഥയുടെ പോക്ക് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വായിക്കാത്ത കൂട്ടുകാർ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക.. ഞാനും ഉമ്മയും കൂടി മൂന്നാറിലെ ഞങ്ങളുടെ വെടിക്കെട്ട് ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാറിലെ നീരാട്ടിനു ഞാനും ഉമ്മയും എത്തിയിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുള്ള എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷീണം ഒരാഴ്ചത്തെ ഉണ്ട്. […]

Continue reading

സംരക്ഷകർ [രാജപ്പൻ]

സംരക്ഷകർ [ ചിന്തകൾ വഴി തെറ്റുമ്പോൾ – Season II ] Samrakshakan | Author :
Rajappan പ്രസാദ് എന്ന പേരിലാണ് ആദ്യഭാഗം എഴുതിയത് ആ പേരിൽ മറ്റൊരാൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട്
പുതിയ പേര് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ത്രില്ലെർ മോഡിലുളള നിഷിദ്ധ സംഗമം ആണ്. കഥ
ഇതുവരെ ജോണിയും അജയനും അടുത്ത കൂട്ടുകാരാണ്, ഒരിക്കൽ അജയൻ ജോണിയുടെ മമ്മി ട്രീസയെ
ഓർത്തു അടിക്കണ കാര്യം പറഞ്ഞു, ജോണി അന്ന് മുതൽ അവന്റെ മമ്മിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
തുടങ്ങി, അത് […]

Continue reading

സംരക്ഷകർ [രാജപ്പൻ]

സംരക്ഷകർ [ ചിന്തകൾ വഴി തെറ്റുമ്പോൾ – Season II ] Samrakshakan | Author : Rajappan പ്രസാദ് എന്ന പേരിലാണ് ആദ്യഭാഗം എഴുതിയത് ആ പേരിൽ മറ്റൊരാൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുതിയ പേര് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ത്രില്ലെർ മോഡിലുളള നിഷിദ്ധ സംഗമം ആണ്. കഥ ഇതുവരെ ജോണിയും അജയനും അടുത്ത കൂട്ടുകാരാണ്, ഒരിക്കൽ അജയൻ ജോണിയുടെ മമ്മി ട്രീസയെ ഓർത്തു അടിക്കണ കാര്യം പറഞ്ഞു, ജോണി അന്ന് മുതൽ അവന്റെ മമ്മിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി, അത് […]

Continue reading

ഗിരിജ ചേച്ചിയും ഞാനും 13 [Aromal]

ഗിരിജ ചേച്ചിയും ഞാനും 13 ഓണക്കാലം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണക്കാലം Girijachechiyum Njanum
Part 13 | Author : Aromal | Previous Parts പിറ്റേന്ന് ഞാനുറക്കം
തെളിഞ്ഞെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അൽപം വൈകിയിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ വാണപ്പാലടിച്ചൊഴിച്ച്
നനച്ച ഗിരിജ ചേച്ചിയുടെ ഷഡ്ഢി ബെഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഞാനത്
കുണ്ണയിൽ ചുറ്റി വെച്ചതാണ് പക്ഷെ രാത്രി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നപ്പോളത്
ബെഡിലേക്ക് ഊരി വീണിരുന്നു. ഞാനാ ഷഡ്ഢി കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കി എന്റെ വാണപ്പാല്
മുഴുവൻ അതിൽ […]

Continue reading

ഗിരിജ ചേച്ചിയും ഞാനും 13 [Aromal]

ഗിരിജ ചേച്ചിയും ഞാനും 13 ഓണക്കാലം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണക്കാലം Girijachechiyum Njanum Part 13 | Author : Aromal | Previous Parts പിറ്റേന്ന് ഞാനുറക്കം തെളിഞ്ഞെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അൽപം വൈകിയിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ വാണപ്പാലടിച്ചൊഴിച്ച് നനച്ച ഗിരിജ ചേച്ചിയുടെ ഷഡ്ഢി ബെഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഞാനത് കുണ്ണയിൽ ചുറ്റി വെച്ചതാണ് പക്ഷെ രാത്രി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നപ്പോളത് ബെഡിലേക്ക് ഊരി വീണിരുന്നു. ഞാനാ ഷഡ്ഢി കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കി എന്റെ വാണപ്പാല് മുഴുവൻ അതിൽ […]

Continue reading

എന്നെ കറവ പഠിച്ച അമ്മ 3 [Tonny stark]

എന്നെ കറവ പഠിച്ച അമ്മ 3 Enne Karava Padippicha Amma Part 3 | Author : Tonny stark [ Previous Part ]     കഥ തികച്ചും fantacy  മാത്രം, കഥയുടെ സന്ദർഭങ്ങൾക്കാനുസരിച്ചു പല വാക്കുകളും ഉപയോഗികുന്നു    ഐ നെവർ സപ്പോർട്ട് നിഷിദ്ധം സംഗമം …. ലീലേച വശ്യമായി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആ ആന കൊതം പുറകിലേക്ക് തള്ളി, എന്റെ അണ്ടി ആ കൂതിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്നൂടെ തൊലിഞ്ഞു,, ആയോ […]

Continue reading

എന്നെ കറവ പഠിച്ച അമ്മ 3 [Tonny stark]

എന്നെ കറവ പഠിച്ച അമ്മ 3 Enne Karava Padippicha Amma Part 3 | Author : Tonny
stark [ Previous Part ]     കഥ തികച്ചും fantacy  മാത്രം, കഥയുടെ
സന്ദർഭങ്ങൾക്കാനുസരിച്ചു പല വാക്കുകളും ഉപയോഗികുന്നു    ഐ നെവർ സപ്പോർട്ട് നിഷിദ്ധം
സംഗമം …. ലീലേച വശ്യമായി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആ ആന കൊതം പുറകിലേക്ക് തള്ളി, എന്റെ അണ്ടി
ആ കൂതിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്നൂടെ തൊലിഞ്ഞു,, ആയോ […]

Continue reading