വേറെന്തിലാ….? മുലയിൽ..! 2 [രതിദേവൻ]

Posted by

വേറെന്തിലാ….? മുലയിൽ..! 2

Verenthina Mulayil Part 2 | Author : Rathidevan

[ Previous Part ]

 

6 നും         6.30 നും          ഇടയിൽ          ബെഡ് കോഫിക്ക്         വേണ്ടി           കണ്ണ്         തിരുമ്മി        എണീക്കുന്നതാ            ജയൻ

ഇതിപ്പോ          ഏഴര         ആയിരിക്കുന്നു

ബെഡിൽ           കമിഴ്ന്ന്          കിടക്കുന്ന         രജനിയെ            അപ്പോഴാണ്            ജയൻ            ശ്രദ്ധിച്ചത്

വിതുമ്പി            കരയുകയായിരുന്നു.           രജനി

തലയണ              മുക്കാലും          കണ്ണീര്          വീണ്             കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്

” മോളേ….?”

ആർദ്രമായി            വാത്സല്യത്തോടെ      ജയൻ          വിളിച്ചു

അനക്കമില്ല

” എന്താ          മോളേ….?”

ജയൻ          ഒന്നൂടി         കുലുക്കി      വിളിച്ചു

രജനി            ബലമായി         ജയന്റെ           െെ ക            തട്ടി    മാറ്റി

സംഗതി          അല്പം        സീരിയസ്        ആണ്           എന്ന്         ജയൻ           മനസ്സിലാക്കി

കൃത്യ              സമയത്തു           കിടന്നാൽ           മണിക്കൂറുകളുടെ       വ്യത്യാസത്തിൽ              രണ്ട്         തവണ            ഇണ            ചേരുക        പതിവാണ്

എന്നാൽ              അവിചാരിതമായി              താമസിച്ച്        കിടക്കുന്ന             ദിവസം            രണ്ടാമത്തെ            ഭോഗം           പുലർ      കാലത്തേക്ക്             മാറ്റി         വയ്ക്കുക             ശീലമാണ്

” പുലർകാല        ഭോഗം           കഴിഞ്ഞ്            ആലസ്യത്തോടെ         അലസമായി            മയങ്ങി          കിടക്കുന്ന             നേരമാണ്…”

കള്ളച്ചിരിയോടെ           ജയൻ         ഓർത്തു

” അതിന്             പകരം            ഇപ്പോൾ….”

ജയന്             വിഷമമായി

അപ്പോഴാണ്             ജയന്          ഒരു              കുസൃതി          തോന്നിയത്

” മുലയിൽ           െതാട്ടാൽ            ഏതൊരു            െപണ്ണും           അയയും            വളയും….”

െസക്സിന്റെ            രസതത്രം            പുറത്ത്          എടുക്കാൻ           ജയൻ       തീരുമാനിച്ചു

കമിഴ്ന്ന്            കിടക്കുന്ന         രജനിയുടെ            മുലയിൽ          പിടിച്ചതും           ആട്ടുന്നത്            പോലെ            ജയന്റെ             െകെ         കടുത്ത         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *