ദേവി മിസ്സ്‌ 4 [അജു]

Posted by

ദേവി മിസ്സ്‌ 4

Devi Miss Part 4 | Author : Aju | Previous Part

 

മിസ്സ്‌ : ഗുഡ്മോർണിംഗ് അജു….

ഞാൻ : ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം..

ഞങ്ങൾ ഒരു റിസോർറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.
അങ്ങനെ എല്ലാരും ഇറങ്ങി. ഹോട്ടലിൽ റൂം ബുക്ക്‌ ചെയ്യാൻ നേരം ഇവിടെ എല്ലാർക്കും ഉള്ള റൂം ഫ്രീ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടു. ഞങ്ങൾ എ ഡിവിഷൻ മാത്രം ആണ് ഈ റിസോർട്ടിൽ. ബി ഡിവിഷൻ വേറെ റിസോർട്ടിൽ ആണ്.

അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇറങ്ങി. ജാനകി മിസ്സും സിമി മിസ്സും കൂടി റൂമിന്റെ കീ ഒകെ വേടിക്കാൻ പോയി. ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ബാഗ് എടുക്കുവായിരുന്നു. എന്റെ ബാഗ് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ആണ്. എല്ലാരും ബാഗ് ഒകെ എടുത്ത് മിസ്സിന്റെ കൈയിൽ നിന്നും കീ മേടിച്ചു റൂമിലേക്ക്‌ പോയി തുടങ്ങി. ഒരു റൂമിൽ മൂന്നു പേർ അതാണ് ഇവിടുത്തെ റൂംസ്. അങ്ങനെ അവസാനം എന്റെ ബാഗ് എടുത്ത് മിസ്സിന്റെ അടുത്തേക് ചെന്നു.

ജാനകി : അജു . ഇവിടെ തന്നെ നിക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബാഗ് ഒകെ എടുത്തിട്ട് വരാം.

ഞാൻ : ഉം… ശെരി മിസ്സ്‌.

അങ്ങനെ ജാനകി മിസ്സും സിമി മിസ്സും പോയി ബാഗ് ഒകെ എടുത്ത് എന്റെ അടുത്തേക് തിരിച്ചു വന്നു.

ഞാൻ : മിസ് എന്റെ റൂം ഏതാണ്??? .

ജാനകി : അജു നമക് മൂന്ന് പേർക്കും ഒരു റൂമിൽ കിടകാം. അതേ… പറ്റു.

സിമി : അത് ശെരിയാ.. ഇല്ലേൽ നമ്മൾ ഒരു റൂം എക്സ്ട്രാ എടുക്കേണ്ടി വരും.

ഞാൻ : അതു വേണ്ട മിസ്. എനിക്ക് കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല.

ജാനകി : പിന്നെന്താ.. പ്രശ്നം സോൾവ് ആയില്ലേ..

സിമി : ആന്നേൽ വാ റൂമിലേക്ക്‌ പോവാം.

ഞാൻ : ഉം.

അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക്‌ പോയി. നല്ല റൂം ആയിരുന്നു. രണ്ടു വലിയ കട്ടിൽ ഒരുമിച്ചു ഇട്ടേക്കുവാ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *