പ്രണയ യക്ഷി 1 [നിത]

Posted by

ഈ കഥയുടേ കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ അപ്പുറത്ത് എഴുതിയിരുന്നു.. ഇത് ഒരു പ്രണയവും, പ്രതികാരവും കൂട്ടി ചേർത്ത ഒരു യക്ഷി കഥയാണ്.. അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ ഉണ്ടങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം… അപ്പോ തുടങ്ങട്ടേ…

 

പ്രണയ യെക്ഷി 1

Pranaya Yakshi Part 1 | Author : Nitha

 

ആദിയുടേ ഓർമകൾ കുറേ വർക്ഷം പിന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു…

അമ്മക്കും മുത്തശിക്കും പിന്നേ അവൾക്കൊപ്പവും താമശിച്ചിരുന്ന ആ പഴയ നാളുകളിലേക്ക്…

ആദിക്ക് അന്ന് ഭയങ്കര പേടി ആയിരുന്നു. സദ്യാ ദീപം തെളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പുറത്തേക്ക് ‘ ഇറങ്ങിലായിരുന്നു.. കാരണം അവന് അമ്മ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരുന്നത് എല്ലാം നാടു വിറപ്പിച്ചിരുന്ന യക്ഷി കഥകൾ ആണ്…       ആ കഥകൾ എല്ലാം അവന്റെ കുഞ്ഞുമനസിൽ പേടിയുടേ വേര് ഉറപ്പിച്ച് ഒരു വടവൃക്ഷം പോലേ നിന്നു….

ഒറക്കകമില്ലാത്ത രാത്രികളിൽ അവൻ തന്റെ കഴുത്തിലേ ചോര കുടിക്കാൻ വരുന്ന യെക്ഷിയേ പേടിച്ച് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുപോൾ മുത്തശിയുടേ കറുത്ത കരിംപടം അവന് രക്ഷയേകി ആ കരിം പടത്തിനുള്ളിൽ ചുരുണ്ട് കൂടി ഒരു പരിതി വരേ അൻ പേടിയേ മാറ്റി…

ആദിയുടേ അമ്മാവന്റെ മകൾ വേദ അവന്നേ പേടിപ്പിക്കാൻ പല വഴികളും നോക്കും… അവൾക്ക് അത് ഒരു രസം മായിരുന്നു ആദിയേ വട്ട് പിടിപ്പിക്കുക എന്നത്…

ആദിയേക്കാളും 2 വയസിന് താഴേ ആണ് വേദ. ഈ രാത്രി സമയമേ ആദിക്ക് വേദയേ പേടി ഉള്ളൂ സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ അവനേ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലും അവൾക്ക് പേടി ആണ്…   കാരണം അവനാണ് തറവാട്ടിലേ എല്ലാം അവനോട് എന്തങ്കിലും അരുതാത്തത് കാട്ടി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ വേദക്ക് നല്ല അടിക്കിട്ടും… എന്നാൽ ആദി ഒരുവിതം എലാവരിൽ നിന്നും അവളേ രക്ഷിഷിക്കും.. അവളുടേ കണ്ണ് നിറയുന്നത് അവന് ഇഷ്ടം മല്ല…

.

.

.

കാലങ്ങൾ പലതും കടന്ന് പോയി…. ആദിക്ക് ഇപ്പോ 21 വയസായി വേതക്ക് 19 ഉം..

തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകളും ആരോഗ്യം വിളിച്ചോതുന്ന ശരീരപ്രകൃതവും.. നല്ല ഒത്ത ഒരു ചെറുക്കാനായി ആദി.. എന്നാലും അവിനിലേ പേടി അവിടേ തന്നേ നിന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *