വേട്ട 4 [Zodiac]

Posted by

വേട്ട 4

Vetta Part 4 | Author : Zodiac | Previous Part

 

പീറ്റർ രാത്രി ആയതും എല്ലാരും ഉറങ്ങി എന്നു ഉറപ്പു വരുത്തി ആ ഔട്ട് ഹൗസിലേക്ക് കയറി..

 

അവിടെ അകത്തു കയറിയപ്പോൾ കണ്ടത് താഴെ  പേടിച്ചു ഇരിക്കുന്ന അവനെയാണ്…

 

പീറ്റർ അവന്റെ അടുത്തിരുന്നു..

 

“നിന്റെ റോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി..നിന്നെ വിട്ടവരുടെയും… അതുകൊണ്ടു ഇനി നിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് ഇല്ല..”

 

അതും പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു വലിയ കത്തി എടുത്തു….

 

“എന്റെ ചേച്ചിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത്തിന് എന്റെ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു നിയമം മാത്രമേ ഉള്ളു..മരണം…”

 

അതും പറഞ്ഞു അവൻ ആ കത്തി അവന്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തി ഇറക്കി..

 

അവന്റെ കരച്ചിൽ വായയിൽ തിരുകിയ തുണിയിൽ ഇല്ലാതായി..അവന്റെ ചലനം ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ അവന്റെ കഴുത്തിൽ ആഞ്ഞു ആഞ്ഞു കുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *