ഇച്ചായന്റെ പൊന്നൂട്ടി [സച്ചു ആക്ഷയ]

Posted by

ഇച്ചായന്റെ പൊന്നൂട്ടി

Echayante Ponnutty | Author : Sachu Akshaya

 

ഞാൻ സച്ചു.

ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലേ കാട്ടുകളം എന്ന പ്രൈവറ്റ് ബസിൽ കണ്ടക്ടർ അയി ജോലി നോക്കുന്നു.

 

ഒരുപാട് നാളായി ഒരു കഥ എഴുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

കഥയിലുള്ള ഭാവനയൊന്നും എനിക്കില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നു കുത്തികുറിക്കുന്നു ഇഷ്ടപെട്ടാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

 

ഞാൻ ഒന്നര വർഷത്തോളം വളച്ചു കളിച് പൂറു കുതിയും ഒന്നാക്കിയ ഒരു ചരക്കിനെ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എബിൻ വളച്ച് അവസാനം അവന്റെ തലയിൽ ആയതാണ് ഈ കഥ.

ഒറ്റ പാർട്ടിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർക്കാം.

 

രാവിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്തു.

7.45 സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ബസ് ആലപ്പുഴ സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കോളേജ് പിള്ളേരും കടയിൽ പോകുന്ന നല്ല തലയും മുലയുമുള്ള ആന്റിമാരെകൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും.

അങ്ങനേ അവർക്കിടയിലൂടെ ടിക്കറ്റും കൊടുത്ത് അവരുടെ കുണ്ടിക്കും മൂലക്കുമൊക്കെ പിടിച്ചും പിന്നെ അത്യാവിശം ഒന്നു രണ്ടു ആന്റിമാരെയൊക്കെ കളിച്ചു നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഫ്രഷ് പൂർ എനിക്ക് കളിക്കാൻ കിട്ടിയത് (ഫ്രഷ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് ആ കഥ പുറകെയുണ്ട്).

അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വണ്ടി ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തി ഒരുപാട് കുട്ടികളും ആന്റിമാരും കയറാൻ നിന്ന സ്ഥലത്തു വെച്ച് ഞാൻ അവളെ കണ്ടു സ്ഥിരമായി കാണരുണ്ടെങ്കിലും അന്നാണ് അവളെ നന്നായിട്ടൊന്നു ശ്രെദ്ധിച്ചത്.

അധികം വണ്ണമില്ല കൂർത്തു നിക്കുന്ന മുലകൾ ഒരു 32 സൈസ് ഉണ്ടാ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *