പ്രീതിക്ക് നൈറ്റാ 2 [ഹിമ]

Posted by

പ്രീതിക്ക് നൈറ്റാ 2

Preethikku Nightaa Part 2  | Author : Hima | Previous Part

കഥയുടെ        ആദ്യ ഭാഗം      പ്രിയപ്പെട്ട       എന്റെ       ചേട്ടന്മാർക്കും    ( ചേച്ചിമാർക്കും..!)  ഇഷ്ടായി       എന്ന്     കാണുന്നതിൽ     വലിയ     സന്തോഷം…

തുടർന്നും       അതിരറ്റ    സഹകരണവും      സ്നേഹവും     എന്റെ      മൊലയോളം       പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…

ആ ദ്വ      പാർട്ട്       വായിച്ചിട്ട്     ഈ ഭാഗം      വായിക്കാൻ     അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു…

എങ്കിലും        ചെറിയ      കഥാ  സാരം…

 

 

കാർത്യായനി        പിള്ളയുടെ    കുടുംബത്തെ      ചുറ്റിപ്പറ്റി      ദൂഷ് പേര്     നില    നിന്ന     കാരണം      ജലജയുടെ         വിവാഹ സ്വപ്നത്തിന്         മേൽ      കരിനിഴൽ   വീണത്        അമ്മപ്പിള്ളയേയും       ജല ജയേയും       ഒരുപോലെ     വേദനിപ്പിച്ചു

സ്വപ്നം      കണക്കായിരുന്നു     ശശിവർണ്ണന്റെ          കടന്ന്      വരവ്…

അല്പകാലം        മുമ്പ്   മാത്രം    മഹാറാണി     ഹോട്ടലിൽ       താൻ     പൂശിയ     ‘ തൈയുടെ ‘      മോളാണ്    തനിക്കിനി       മെത്തയാവുന്നത്     എന്ന        വിവരം      ശശി വർണ്ണന്      ഡബ്ൾ       ധമാക്ക    പോലെയാണ്        അനുഭവപ്പെട്ടത്

ഏറെ       സന്തോഷത്തോടെ      ശശിവർണ്ണൻ         ജലജയ്ക്ക്       താലി      ചാർത്തുന്നു.

ഒന്നിടവിട്ട         ആഴ്ചകളിൽ      ജലജയ്ക്ക്         നൈറ്റ്       ഡ്യൂട്ടി     കാരണം        ജലജയെ       ഭോഗിക്കുന്നതിൽ         കൃത്യമായ      സമയമോ         കാലമോ      ഇല്ലായിരുന്നു….

എങ്കിലും        നൈറ്റ്        ഡ്യൂട്ടി     കഴിഞ്ഞ്     വന്നാൽ    കുടിശിഖ     തീർത്ത്        പണ്ണിയാലേ       ഇരുവർക്കും       സുഖമുള്ളു..  ജലജയുടെ          സ്കൂട്ടിയുടെ    ശബ്ദം        അടുത്തടുത്ത്        എത്തുമ്പോൾ        ശശിയുടെ       കുണ്ണ        ചോറ്റാനിക്കര       അമ്പലത്തിലെ       കൊടിമരം     പോലെ        ഉയർന്ന്      ആകാശം   മുട്ടെ       നില്ക്കും… ( ഏത്     അളവ്കോൽ      വച്ച്    അളന്നാലും    ഏഴിഞ്ചിൽ     ഒരു    പണമിട       പോലും       കുറവ്       വരില്ല..! മഹാറാണി      ഹോട്ടലിൽ     നിന്നും      ഉറക്കച്ചടവോടെ         ഇറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോഴും      പിന്നെ    ഏറെ     മാസങ്ങളും   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *