മകന്റെ കൂട്ടുകാര് 3 [Love]

Posted by

മകന്റെ കൂട്ടുകാര് 3

Makante Koottukaaru Part 3 | Author : Love | Previous Part


കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ തന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി  കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ഒരു മകനോട് അമ്മക്ക് തോന്നിയ വാത്സല്യം അതുപോലെ ഒരു അമ്മയെ കിട്ടിയ സ്നേഹം അതായിരുന്നു

ആ ചിന്തകൾ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ പക്ഷെ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ആണെന്നുള്ള തോന്നൽ ഒരു പെണ്ണുടലിലെ വികാരങ്ങൾ ഒരു ആണിന് മാത്രമേ തീർക്കാൻ കഴിയു എന്നാ തോന്നൽ

ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിട്ടും താൻ അനുഭവിക്കാത്ത സന്തോഷം സ്നേഹം സുഖം ഇതെല്ലാം തന്റെ മക്കൾ തരുന്നു ജീവിതം ഒരുപാട് ഒന്നുമില്ല ഉള്ളകാലം ആസ്വാധിച്ചും അനുഭവിച്ചും ജീവിക്കണം എന്ന് തോന്നി

അവൾക്കു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് തെറ്റാണോ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കാൻ ഓടുമ്പോൾ തകരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം ആണ് പാഴാവുന്നത് യവ്വനവും സുഖ ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ട കാലത്തു മറ്റെന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടപാച്ചിൽ ആണ് ഓരോരുത്തരും

ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ട സമയത്തു പണത്തിനും സമ്പത്തിനും വേണ്ടി ഓടി തളരുന്നു പിന്നെ വർദ്ധക്യകാലം നമുക്കു ഒന്ന് അഘോഷിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല

ചിലപ്പോ ആ കാലം നമ്മുടെ ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ എന്തിനു യവ്വനം കാലം മുഴുവൻ പണിയെടുത്തു സമ്പാദിച്ചതൊക്കെ മക്കൾക്കു വേണ്ടിയാണു അവരുടെ ചെറുപ്പം പോലും കൂടെ ഇല്ലാതെ അവർക്കു വേണ്ടി ജീവിച്ചു തിരികെയെത്തുമ്പോ ഒരുമിചിരിക്കാൻ പോലും പറ്റാറില്ല.

അവൾ ജെസ്സി ഒരു നിമിഷം ഓർത്തുപോയി തന്റെ ജീവിതം

അവളുടെ ബ്രായിൽ കൂടി അമർത്തുമ്പോ അഖിലിന് കിട്ടിയിരുന്നത് ഒരു സ്നേഹം മാത്രമല്ല ഒരു പുരുഷൻ അവനിൽ തോന്നുന്ന വികാരങ്ങൾ കൂടി ആയിരുന്നു  ആ വികാരങ്ങളായിരുന്നു അവനെ പിന്നെയും പിന്നെയും അവളുടെ സോഫ്റ്റ്‌ ആയ മുലകളിൽ അമർത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും

ജെസ്സിക് തോന്നിയിരുന്നത് ഒരു മകന്നിൽ തനിക്കു കിട്ടുന്ന സുഖത്തെ ആയിരുന്നു ഇടവേളകളിൽ വന്നു പോകുന്ന ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഇടക്കൊരു ആശ്വാസം അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നോളൂ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അവൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സുഖവും സ്നേഹവും ഇപ്പോൾ ഇതാ താൻ മകൻ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു പയ്യനിൽ നിന്നും അവൾ ആ സുഖത്തെ അറിയാൻ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിരിയിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *