ഗുണ്ടയും കുണ്ണയും 2 [ലോഹിതൻ]

Posted by

ഗുണ്ടയും കുണ്ണയും 2

Gundayum Kunnayum 2 | Author : Lohithan | Previous Part


ബ്രോസ് കമന്റ് ബോക്സിൽ കുറേ കമന്റുകൾ വായിച്ചു…. നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നവർക്ക് നന്ദി…. അല്പം ഹുമിലിയേഷൻ അല്പം കക്കോൽഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും… ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വായിച്ചിട്ട് തെറി പറയുക =====================

പണം കിട്ടിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടന്നു നടക്കാൻ തുടങ്ങി…. സ്ഥലം എഴുതി.. നഗര സഭയുടെ ലൈസെൻസ് വാങ്ങി.. ബിൽഡിംഗ് പണിയാനുള്ള ഫണ്ട്‌ ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ പാസായി കിട്ടി….

മൂന്നു മാസം പെട്ടന്ന് കടന്നുപോയി… ഇതിനിടയിൽ രണ്ട് തവണ സ്റ്റീഫന് പലിശ കൊടുത്തു… ലോൺ തുകയിൽ നിന്നുമാണ് സ്റ്റീഫന് പലിശ കൊടുത്തത്…..

ഇതിനിടയിൽ വെള്ളിടിപോലെ ഒരു കത്ത് സുമേഷിന്റെ മെയിലിലേക്ക് വന്നു….

സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം മൂലം പുതിയ ഫ്രാഞ്ചസികളുടെ പ്രവർത്തനം അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് മരവിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതായും എല്ലാം പഴയതു പോലായാൽ വീണ്ടും തുടങ്ങാമെന്നും ആയിരുന്നു ആ മെയിൽ…

മാനസികമായി ദുർബലനായ സുമേഷ് ഇതുവരെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ ഒന്നും നേരിട്ടിട്ടില്ല… അവൻ ആകെ തകർന്നുപോയി…

കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കീർത്തിയിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു വെച്ചു എങ്കിലും …

സുമേഷിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടി അവൾ എല്ലാം മനസിലാക്കി….

കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും കടം വാങ്ങിയതും എല്ലാം പോയി എന്നുള്ള അറിവ് അവളെയും നിരാശയാക്കി….

ബാങ്കിൽ ലോണുള്ളത് കൊണ്ട് സ്ഥലവും പുതിയ കെട്ടിടവും വിൽക്കാനും പറ്റുകയില്ല.

നിരാശയും മടിയും കാരണം സുമേഷ് വീട്ടിനു പുറത്തിറങ്ങാതായി….

വീട്ടുചിലവിനും മോന്റെ സ്കൂൾ ഫീസ് കൊടുക്കാനും പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായതോ ടെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് അന്ന്വഷിക്കാൻ കീർത്തി അയാളെ നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി…

അങ്ങനെ അവളുടെ നിർബന്ധം മൂലം ജോലിക്കു പോകാൻ സുമേഷ് തയ്യാറായി…

അവൻ ആദ്യം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കബനിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്‌താൽ അതിലും വളരെ ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ആണ് അവന് ജോലി ശരിയായത്….

സാലറിയും വളരെ കുറവ്.. അതും എക്സ്പിര്യൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയതാണ്….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *