ബെർത്ത് ഡേ കേക്ക് പോലെ 2 [Dev]

Posted by

ബെർത്ത് ഡേ കേക്ക് പോലെ 2

Birthday Cake Pole | Author : Dev | Previous Part


സുമയുടെ            ഭാഗത്ത്       നിന്നും           ഓർക്കാപ്പുറത്ത്          ഉണ്ടായ         നീക്കം           എന്നെ        സത്യത്തിൽ           അന്ധാളിപ്പിച്ചിരുന്നു

 

എന്റെ           പതർച്ച        കണ്ടിട്ടാവും         സുമ          പറഞ്ഞു  ,

 

” സോറി…. ട്ടോ… കുളിര്         കോരി    വന്ന         നേരം          മറ്റൊന്നും         ഞാൻ            ചിന്തിച്ചില്ല….!”

 

ക്ഷമാപണം        എന്നോണം      സുമ            എന്റെ         കീഴ് ചുണ്ടിൽ       പെരുവിരൽ            കൊണ്ട്       അമർത്തി          തൂത്തു…

” കുളിര്            മാറിയോ..?”

മെല്ലെ            ഞാൻ        ചോദിച്ചു

” ഇല്ലെന്നേ…”

 

നിരാശ            പൂണ്ട          സുമയുടെ          സംസാരം

” നമ്മൾ          രണ്ട്    പേർ        മാത്രം         ആയോണ്ടാ…”

സുമ           വീണ്ടും         കൊതി     പറയുന്നു

” സുമ           എന്നെങ്കിലും…..?”

” അല്ലെങ്കിൽ… വേണ്ട..” എന്ന    മട്ടിൽ     ഞാൻ           പാതിക്ക്          നിർത്തി

 

” ചോദിക്കാൻ          വന്നത്         എനിക്ക്           മനസ്സിലായി…”

എന്നെ            നോക്കി         കീഴ്ചുണ്ട്          കടിച്ച്          സുമ       പറഞ്ഞു

 

” ഞാൻ           എന്ത്       ഉദ്ദേശിച്ചെന്നാ…?”

ഞാൻ          ചോദിച്ചു

 

” ഈ         കുളിരിൽ        ആർക്കും        ചോദിക്കാൻ             തോന്നുന്നത്       തന്നെയാ         എന്നോട്          ചോദിച്ചത്…”

 

എന്നെ           തുണി        ഉരിഞ്ഞ്       നിർത്തിയ         പോലെ          സുമ    പറഞ്ഞു..

 

” എന്നെങ്കിലും         ഫക്ക്     ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ         എന്നല്ലേ        ഉദ്ദേശിച്ചത്..?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *