അമ്മയുടെ പരിചാരിക 2 [Kochupusthakam]

Posted by

അമ്മയുടെ പരിചാരിക 2

Ammayude Paricharika Part 2 | Author : Kochupusthakam | Previous Part


പൂടിച്ചിരിക്കാ…?

 

ഇത് താൻ അപ്പാവൂക്ക് റൊമ്പ പ്രിയം. അവളിപ്പോഴും അപ്പയുടെ ലോകത്താണ്. ഞാൻ മെല്ലെ അവളുടെ സാരിക്കടിയിലൂടെ അമ്മിഞ്ഞുകളിൽ പിടിച്ച് ഞെക്കി കൊടുത്തു. അവൾ ഇക്കിളി കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ പോലെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പക്കും ഇതു താൻ വേലൈ. അതുശരി അപ്പൊ നിന്റെ അപ്പാവ് ആൾ മോശല്ലല്ലോടീ പെബ്ലേ. ഞാൻ ഉങ്കളെ അപ്പാന്നു് കൂപ്പിടട്ടെ സാർ.?

 

കൂപ്പിട്ടോടീ എന്റെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ. പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ കേക്കരത് ട്ടോ.

 

പോ പൈതൃക്കാരാ. അവളെന്റെ കവിളിൽ പിച്ചി വീണ്ടും ഒരു പെഗ്ഗ് ഒഴിച്ചു. പഴയ പോലെ പകുതി ഇറക്കി ബാക്കി എന്റെ വായിലേയ്ക്ക് തുപ്പിത്തന്നു.

 

മദ്യം എനിയ്ക്ക് തലയ്ക്കു പിടിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പച്ചയായി പറയാൻ തുടങ്ങി

 

അപ്പാ നിന്നെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടോടീ. ?

 

അപ്പടീന്നാ..?

 

അപ്പാ പൂള് നിന്റെ പുണ്ടയിൽ കേറീട്ടുണ്ടോന്നു.?

 

ഹാ..ഹാ.. അതാ. ഇപ്പൊ നീ താൻ എൻ അപ്പാ.. നീങ്ക എന്ന പണ്ണിയാലും എനിയ്ക്ക് റൊമ്പ് ഇഷ്ടം.

 

ആദ്യം നീ നിന്റെ അപ്പാ പണ്ണിയത്തെ എല്ലാം ശൊല്ല. അപ്പുറം ഇന്ത് അപ്പ ഉന്നെ ഒതക്കവേൻ.

 

അപ്പപ്പാ.. നീ റൊമ്പ മോശമാന ആള്. സരി സൊൽറേൻ. അപ്പാക്ക് എൻ കണ്ടി താൻ ഇഷ്ടം, എപ്പവും അവരുക്ക് അതെ പാർക്കണം. ശരി, ഇന്ത് അപ്പാവും അത്തെ പാരട്ടുമാ..?

 

കുറുമ്പുകാരൻ. അപ്പാ. അവൾ എണീറ്റ് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്റെ സാരി അരയിലേയ്ക്ക് കയറ്റി ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചു. അടിയിൽ ജെട്ടി ഇത്യാദികൾ ഒന്നുമില്ല ആ..ഹാ മനോഹരമായ ചന്തിക്കുടങ്ങൾ ഒരൊറ്റ് പാടുപോലുമില്ല. കണ്ടി ഓട്ടയെ പാർക്കണമാ..? അവൾ തല പിന്നിലേയ്ക്ക് തിരിച്ച് ചോദിച്ചു. ഞാൻ തരിച്ചിരുന്നു പോയി. ഇവൾ ആളൊരു കേമി തന്നെ. കനം കുറഞ്ഞു നൈലോൺ സാരി അരയിൽ കുത്തിവെച്ച് ഇരുകൈകൾ കൊണ്ടും ചന്തിപ്പാളികൾ പിടിച്ചുകത്തി ഗുദം വിടർത്തിക്കാട്ടി. സാമാന്യത്തിലധികം വിടർന്ന ദ്വാരം..!! ഇപ്പോഴും ഒരു പെൻസിൽ കയറാനുള്ള വ്യാസം തുറന്നു തന്നെയാണു ഇരിപ്പ് എനിയ്ക്ക്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *