അവൾടെ കെട്ടിയോന് ” അത് ” ഇല്ലേ…? [നന്ദ കിഷോർ]

Posted by

അവൾടെ കെട്ടിയോന് ” അത് ” ഇല്ലേ…?

Avalde Kettiyonu Athu Elle | Author : Nanda Kishore


വീട്ടിൽ   രാജി   എന്നും  വഴക്കാണ്    കെട്ടിയോനോട്…

മറ്റൊന്നിനുമല്ല,    ” മറ്റേതിന് ” തന്നെ…!

ഭർത്താവ്   രോഹിത്  എന്ത്   ചെയ്യാൻ..?

രോഹിത്തിന്റെ   കൊച്ചു  ” സുന  ” കൊണ്ട്    പെണ്ണിന്     പോരാ..

പെണ്ണിന്   അടി തട്ടി   ഇളക്കി   ഇട്ട്  കൊടുക്കണം….!

എന്തിനു  ഏറെ  പറയുന്നു….?

രോഹിത്    നാണം കെട്ടത്  മിച്ചം…

കുനിഞ്ഞു   നോക്കി   കണ്ണീർ  വാർക്കാനാ      അവന്റെ   വിധി…

രാജി   പറയുന്നത്   കള്ളമല്ല… കമ്പി ആയാൽ   തന്നെ   മൂന്നിഞ്ച്   തികയില്ല…

” വന്നേക്കുന്നു,   കൊണയ്ക്കാൻ…. മുള്ളാൻ   പോലും    ഇല്ലാത്ത  കോയോം   കൊണ്ട്…!”

അരിശം    എങ്ങനെ   ആരോട്   തീർക്കണം    എന്ന്   അറിയാൻ   നിശ്ചയം ഇല്ലാതെ   രാജി   കിടന്നു   കലിയ്ക്കും….

” ഇതിലും  ഭേദം… പാവയ്ക്കയാ… ”

കളി    കഴിഞ്ഞും     കടി   ബാക്കി  നിൽകുമ്പോൾ    … രാജി   കിടന്നു   കീറും…

ഇത്  കേട്ടാൽ   തോന്നുക,   രോഹിത്   മനഃപൂർവം   വേണ്ടെന്ന്   വച്ചിട്ടാണ്    എന്നാ…

” ഇതിലും   ഭേദം,  ചാവുന്നതാ… ”

പലപ്പോഴും    നാണം  കെട്ട്   കഴിയുമ്പോ     രോഹിത്   ചിന്തിച്ചതാ….

ചാവാൻ    ഉള്ള  ഭയം    കൊണ്ട്   മാത്രം   ഒഴിഞ്ഞു  നിൽകുവാ….

ഉച്ച   തിരിഞ്ഞു, പെണ്ണുങ്ങൾ   പേനെടുക്കാൻ     ഒത്തു   കൂടുമ്പോൾ   പ്രധാന   ചർച്ച   എന്ന്   പറയുന്നത്,     ” കളി   ” തന്നെ…

” എന്താടി… മോന്തയ്ക്ക്   ഒരു  വാട്ടം…?   പുള്ളിക്കാരൻ   ഇന്നലെ   തീരെ   ഉറക്കിയ   മട്ടില്ലല്ലോ…? ”

നാൽവർ  സംഘത്തിൽ     മുറ്റിയ   കഴപ്പി, ശാന്ത     ആദ്യം   രാജിയെ   നോക്കി   വെടി   പൊട്ടിച്ചു..

” പോ… പെണ്ണേ… വേറെ   കടവ്    പിടി… ”

നേരെ  ചൊവ്വേ   ഒരു    കളി    നടക്കാത്തത്തിൽ   വെന്ത്   നീറി      കഴിയുന്ന   രാജി    കടിയും    കൊതിയും   ഉള്ളിൽ   ഒതുക്കി, സാധാരണ പോലെ   പറഞ്ഞു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *